دکتر روح انگیز کراچی

تعداد بازدید:۹۶۲۷

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها
    
    
 
نام    روح انگیز

نام خانوادگی  کراچی

تاریخ تولد   1333

 

پست الکترونیکی                  rohangizkarachi@gmail.com

مدارک تحصیلی:     

1365 . دکتری ادبیات فارسی

1360. کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

1355. کارشناسی علوم تربیتی  

آشنایی با زبانهای دیگر:

آشنایی با زبانهای : فارسی، انگلیسی، کمی عربی، کمی اردو

مرتبه علمی : استاد پایه 32

تخصص:

تاریخ شعر زنان، شعر معاصر، تصحیح نسخه خطی.

تصحیح و تالیف کتابهای منتشرشده:

1.  اندیشه نگاران زن در شعر مشروطه. تهران: دانشگاه الزهرا، چاپ اول 1374 . چاپ دوم .1381  

  2. کتاب شناسی توصیفی پروین اعتصامی. تهران: اداره ارشاد اسلامی تهران، 1376.

3 . فروغ یاغی مغموم. تهران: راهیان اندیشه، 1376   

4- دیدارهای دور (پژوهشی در ادبیات سفرنامه ای). تهران: چاپار، 1381

5- بانوگشسب نامه (تصحیح، مقدمه).تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول 1382. چاپ دوم 1393 .

6 .پروین اعتصامی. همراه با کتابشناسی توصیفی. شیراز: داستان­سرا، 1383.

 7. فروغ فرخ زاد. همراه با کتابشناسی. شیراز: داستان­سرا، 1383 .

 8. عالمتاج قائم مقامی.(ژاله) وهفت بررسی. شیراز: داستان­سرا، 1383.

 9 . ظفر نامه.قسم احکامیه. صفاریان، سامانیان ،غزنویان، غوریان، دیلمیان.اثر حمدالله مستوفی.تصحیح وتوضیح. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی .1387. جلد 4

10 . هشت رساله در بیان احوال زنان، از 1000 تا 1313 هجری قمری. تحقیق و تصحیح .تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . 1390

11. فارسی فیروزآبادی . تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . 1390

 12 . فرهنگ واژه نمای اشعار فروغ فرخزاد . با همکاری میترا طوسی . تهران: انتشارات چاپار. 1390

13. خشونت مشفقانه، ( تصحیح ) روایتی از مرد سالاری دوران ناصری . تهران : نشر تاریخ ایران .1394

14. دیوان حیران دُنبُلی. ( تصحیح )  . تهران : چاپار . 1393

15. تاریخ شعر زنان  از آغاز تا سدۀ هشتم هجری قمری . جلد اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .1394.

16. فیروزآباد، تاریخ ، فرهنگ. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . تهران: 1396.

آثار هنری

با کابوسهای زن( مجموعه شعر ). تهران: مرغ آمین . 1377.

2.چشم های لوچ زمین( مجموعه شعر ) .تهران: نگاه سبز .1380 .

گزینه اشعار . تهران: مروارید .1397.

مقالات علمی پژوهشی:

1. چگونگی تأثیر جنسیت بر ادبیات. فصلنامه علمی ، پژوهشی  زن در فرهنگ و هنر. دانشگاه تهران. دوره 7 ش،2 ، تابستان  1394، ص 223-241 .

2. شهرآشوب مهستی، پناهگاه امن اعتراض. پژوهشنامه ادب غنایی.دانشگاه سیستان، س13، ش24، بهار و تابستان1394، ص233-248. 

3. بررسی ریشه شناختی واژگانی از گویش فیروزآبادی . زبان پژوهی دانشگاه الزهرا.س7، ش16، پاییز 1394 ، ص81-99.

4.  در شناخت شعر حیران دُنبُلی و دیوان دستنویس او. زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز . س67.ش229.بهار و تابستان 93.ص 111-135.

5. . چگونگی نقش عامل جنسیت در گزینش نوع شعر حماسی و غنایی. کهن نامه ادب پارسی. س 5. ش2. بهار و تابستان 93.ص 161-180.

6. تأملی بر جایگاه زن در اندیشه مولوی از منظر جامعه شناسی ادبیات. جامعه پژوهی فرهنگی.پژوهشگاه علوم انسانی، س5، ش4،زمستان 1393،ص97-114.

7. نخستین زن مدیحه سرا کیست؟ پژوهشنامه زنان. علمی پژوهشی. پژوهشگاه علوم انسانی . س 3. ش 1. بهار و تابستان 1391، ص 143-157.

8. بررسی دلایل اجتماعی تشتت روایات درباره پادشاهی همای چهرزاد. جستارهای ادبی.علمی پژوهشی  دانشگاه فردوسی مشهد. تابستان 1391، س45، ش (2) 177.ص 85-101.

9. تحلیل و بررسی علل تشابه چند نسخه خطی. فصلنامه عملی پژوهشی دانش. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. تابستان 1391، ش 109، اسفند 1391.ص 2-27.

10. نقش شاعر ملی هند ساروجینی نایدو در شکل­گیری هویت زن در دورۀ معاصر. فصلنامه مطالعات شبه قاره. علمی پژوهشی دانشگاه زاهدان، پاییز 1390، س 3. ش 8. ص 35-46.

11. شاعران زن در سفینه تبریز . کهن نامه ادب پارسی . علمی پژوهشی. پژوهشگاه علوم انسانی . پاییز و زمستان 1390. س 2، ش 3 ،ص 89-96.

12. نویسنده تأدیب النسوان کیست ؟ تاریخ ادبیات. مجله علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی. پاییز و زمستان 1390. شماره 65/3 . تابستان 1389، ص 199-208.

13. پویشی در گشتنامه­ها. مجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران. بهار 1382، دوره 53، ش 165، ص 185-

14. بانو گشسب، پهلوان بانوی حماسه های ایران. پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی . بهار 1381، ش 33، ص 179-189.

15. سرگشته در گستره بدایت تا نهایت(خیام) پژوهشنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی بهار. 1380.ش 29، ص 81-94.

16 موسیقی درونی در مثنوی اسرار و رموز اقبال. اقبالیات (شماره فارسی). مجله اقبال آکادمی پاکستان. ش 13، 2002 / (1380)2003، ص 81-87 .

17. پروین نوآوری روی نهان کرده. یادمان پروین، دانشگاه علامه طباطبایی، 1376، ص 91-97 

18. واژه­ای ایهام آمیز در شاهنامه. فرهنگ . پژوهشگاه علوم انسانی . 1372.ش 14، ص 37-53 .

19. سیر آسمانی اقبال در ادبیات شرق وغرب. اقبالیات (شماره فارسی) مجله اقبال آکادمی پاکستان. 1371/ 1993. ش 9، ص 98-109.

20. دیدگاه های اجتماعی ومذهبی نظامی گنجه ای(ترجمه از انگلیسی به فارسی). مجله فرهنگ. 1371، ش10، ص 431-437.

21. اردشیر خره به روایت شاهنامه. مجله فرهنگ. پاییز 1369، ش 7، ص 311-320.

مقالات علمی ترویجی:

 1. توصیف فعل در فارسی فیروزآبادی. فصلنامه ادبیات و زبان­های محلی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج. بهار 1391. س2، ش1، ص 99-124.
 2. بانو گشسب ایزدی اساطیری یا پهلوانی حماسی. رنج و گنج. مجموعه مقالات. تهران : پژوهشگاه علوم انسانی. 1392. ص 367-374 .
 3. زبان فارسی معشوق هزار ساله اقبال . مجموعه مقالات کنگره بین المللی اقبال لاهوری . مشهد: دانشگاه فردوسی،  1391 .ص  255-262                           
 4. قائم مقامی، عالمتاج . دایرة المعارف زن ایرانی . تهران :   بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.  1382 .  ج 2 .ص739
 5. بانو گشسپ. دایرة المعارف زن ایرانی . تهران:   بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.  1382  . جلد 1 صفحه 173-174 .
 6. عالمتاج قائم مقامی، دانشنامه زبان و ادب فارسی، تهران: انتشارات فرهنگستان. 1391، ج 4، 542-543 .
 7. بانوگشسپ­نامه. دایرة المعارف زن ایرانی . تهران:  بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.  1382 . جلد 1 صفحه 174-176 .
 8. پروین اعتصامی. دانشنامه زبان و ادب فارسی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. تهران 1386 .جلد 2. صفحه 126-128.
 9. سفرنامه نویسی. دانشنامه زبان و ادب فارسی . فرهنگستان زبان و ادب فارسی. تهران .1388. جلد 3. صفحه693-694
 10. سیاحت نامه ابراهیم بیگ. دانشنامه زبان و ادب فارسی . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1391. جلد 4. ص43-45.
 11. همای.  فردوسی و شاهنامه سرایی. همایش بین المللی هزاره شاهنامه فردوسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 1390 . ص 677-683
 12. بانو گشسپ در شاهنامه، رها از بند پهلوانی. شاهنامه پژوهی. با نظارت دکتر محمد رضا راشد محصل. مشهد: آهنگ قلم . 1390 . دفتر سوم . ص 221-232.

13. پروین شاعر گفت­و­گو، مبارزه و اندرز. اختر چرخ ادب. نبراس الادب . گزیده مقالات فارسی و عربی . همایش نکو­داشت پروین اعتصامی. همایش قطر. به کوشش محمد مهدی احمدی. تهران : انتشارات بین المللی الهدی . 1388 . ص 167 -172.

14 . مشروطه و زنان شاعر. همایش بزرگداشت یکصدمین سال نهضت مشروطیت در ایران. 14/5/1385. در سایت موسسه تاریخ معاصر چاپ شده و در مجله رودکی  س1. (15دی 1385 )ش9.ص 46-51. 

15. فروغ و دگردیسی زبان و اندیشه. کسی که مثل هیچ کس نیست. گردآوری پوران فرخزاد و محمد قاسم زاده. تهران: کاروان : 1380 .ص 241-248.

16. پروین اعتصامی از دیدگاه روان شناسی. مجله قند پارسی . دهلی نو. تابستان 1380. ش 15، ص 217-237.

17 . نیما، نماد آزردگی، یادنامه نیمایوشیج. تهران: سازمان یونسکو، 1378، ص 401-414 .

18 . فیروزآباد، دیاری فراموش شده در آیینۀ غبار گرفتۀ حماسه و تاریخ. مجله طلایه، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد، 1373، ش 3، ص 7-14.

19. « پروین شاعر اندوه» همایش بزرگداشت پروین اعتصامی ، اختر آزادگی . 31.فروردین 1393. تهران دانشگاه تربیت معلم .ص 92-97 .

20. تأملی بر مسئله فراموش شدگی)مطالعه موردی از یاد رفته های فیروزآباد. مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران ( فارس تاریخی).  شیراز: برازمان، 1397. ج 1، ص 161-170.

21.  women in the work of alishir Navayi(Majalisunnafais).Tashkent State Institute of oriental studies . no 1-2 , 2003 . pp 53,56 , 41-43 .

22 .  The role of women poets in the Persian poetry.saba.no1.1999.pp.88-94 .

کنفرانس­های داخلی و خارجی

چکیده مقالات

 1. بازنگاری­های متفاوت از متنی مردپسند. کنفرانس ادبیات و نوشتار قاجاریه. بامبرگ .آلمان30 -31 می 2014 .( 9-10 خرداد93)
 2. Different Rewritings of a Patriarchal Text.fourteenth.IQSA conference.Germany. Bamberg. 30-31may 2014 .
 3. تأملی بر بُن مایۀ شعرهای حیران دنُبُلی، چکیده مقالات همایش زن در تاریخ آذربایجان. مرند و جلفا  شهریور 1393. ص 72
 4. نگاهی به زنان مثنوی از دیدگاه جامعه شناسی ادبیات . چکیده مقالات همایش بین المللی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی. 13 و 14 اسفند 1392. دانشگاه هرمزگان . ص 271 .
 5. دغدغه زن معاصر و بازتاب آن در شعر امروز زنان . سمینار بین المللی زن در جهان اسلام یکصد سال اخیر . تهران .27 و 28 آذز 92 ، ص 87 .
 6. زن بی­نام ادبیات، شاعر بنام سلجوقی. همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان .تهران 1391. ص 58-59.
 7. صدای زنان شاعر در ادبیات ایران. سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام از قرن7 تا -13 تهران 25 آذر 1388. ص 48 ، 51 ،52 .6. زن ایرانی سردرگم در میان تعلیمات تربیتی. سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام در قرن 19 و 20. تهران :30 آذر 1390 . ص 66
 8. پروین اندیشه نگاری غمگین. خلاصه مقالات واشعار برگزیده یادواره اختر چرخ ادب .تهران. 27 و 28 آبان 1376، ص 75 .
 9.  دگرسانی بانو گشسپ از جهان اسطوره تا پهنۀ حماسه. مقالات سمینار بین المللی زن در ادوار مختلف تاریخ ایران.  تهران. زمستان 1381.ص 33-34.
 10. همایش نسخه های خطی پاریس 20 آبان 1393. ارائه مقاله
 11. پانزدهمین کنفرانس بین المللی قاجاریه . هلند. ماستریخت.2015 . ارائه مقاله و سخنرانی

ویرایش

  زبان و ادبیات فارسی در عهد سلاطین بهمنی هند . وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 3/8/ 1372 .

جلبک شناسی. تهران : دانشگاه الزهرا. 1377

نشریات ادواری

شعر زنانۀ فارسی، ساختار شکنی در محدوده­ای ممنوعه. نگاه نو. س 29 . زمستان 1398. ش 124. ص73-81.

فروغ در گذار 128 فصل . روزنامه شرق. س 16.ش 3366. ( پنج شنبه 25 بهمن 1397) ص 10 .

بغضی شکفته در شعر ( به یاد سیمین بهبهانی ). زنان امروز. س1، شهریور 93، ش 4 ، ص3.

غزل زنانۀ امروز( به یاد سیمین بهبهانی).نگاه نو. س23، ش 102، تابستان 93، ص233 .

ذهنیت اخلاقی و فرهنگ اندرزی ( پروین اعتصامی ) . زنان. بهمن 1383، ش 117، ص 62-65.

بیان جنون آمیز زنانگی (فروغ فرخزاد). زنان. اسفند 1382، ش 107، ص 74-79.

فرخی، آفریننده ادبیات خشونت ومقاومت. ماهنامه ادبی پروین. تیر ومرداد 1381. ش 5-6 ،ص 6.

فاطمه خاتون نیروی نفوذی در دستگاه مغول. زنان. 1373.ش 19، ص 44-46.

 لزوم بهره­گیری بیشتر از کلمات اصیل فارسی. روزنامه اطلاعات، 8  فروردین 1372.ش 19870، ص6 .

کتاب شناسی پروین اعتصامی. ادبستان. فروردین 1372.ش 40، ص 36-38.

زنان شاعر در هند. ادبستان. 1371، ش 30، ص 90 91 .

سهم شاعران زن در شعر فارسی. کتاب صبح. زیرنظر لاهوتی. ش 4، تابستان و پاییز 1368، ص 25 36 .

سفر به دیار انزوا. (فیروزآباد فارس ) ادبستان، ش 28، 1371، ص 68-    69. 

همانندی فکری هدایت وفروغ. آینه اندیشه. 1371.ش 10، ص 26-28 . 

جغرافیای تاریخی فیروزآباد. ایران شناسی، 1371، ش 6-8، ص 11 13و23 .

فروغ از دیدگاه روانشناختی. چیستا، 1375، ش 4-5، ص 302-307

نگاهی به اندیشۀ اجتماعی پروین اعتصامی. روزنامه اطلاعات. 10 آذر 1376،ش 21217، ص 6 .

اجرا و همکاری در طرح‌های پژوهشی:

فرهنگ دانشوران از 1366 تا 1370. جلد اول : زنان مشهور ایران و اسلام . طرح گروهی. مجری طرح ابوالقاسم رادفرگروهی  تمام شده . با مدخل 3300 زندگی نامه. هنوز به چاپ نرسیده.

فرهنگ دانشوران .از 1370 تا 1376.  جلد دوم : فرهنگ تاریخ نویسان ، جغرافیدانان ، سفرنامه نویسان. گروهی. مجری طرح  ابوالقاسم رادفر. طرح گروهی تمام شده. هنوز به چاپ نرسیده.

بانوگشسب نامه(تصحیح ).  از 1376 تا 1377 انفرادی. مجری طرح روح انگیز کراچی.طرح انفرادی. .چاپ  شده در سال .  1382

جهانگیرنامه(تصحیح) .مجری طرح . روح انگیز کراچی .انفرادی. . توقف طرح به سبب چاپ کتاب توسط مصحح دیگر. انفرادی. تاریخ  1378.

ظفرنامه حمدالله مستوفی . قسم احکامیه. آغاز تاریخ ایران. جلد 4 . تصحیح. از 1379 تا 1383. مجری طرح روح انگیز کراچی . انفرادی.چاپ شده در سال 1387.

هشت رساله در بیان احوال زنان از سال 1000 تا 1313 . از 1383 تا 1387.  چاپ شده در 1390. نتیجه طرح رساله هایی در اخلاق و سلوک زنان   

تاریخ شعر زنان. از آغاز تا سده هشتم هجری قمری (زنان شاعر در تاریخ ادب فارسی تا سدۀ هشتم هجری) . مجری طرح .روح انگیز کراچی . انفرادی . جلد اول.  از 1388 تا 1392 .چاپ شده در 1394

تاریخ شعر زنان، سدۀ هشتم و نهم هجری( زنان شاعر در تاریخ ادب فارسی). مجری طرح . روح انگیز کراچی.  انفرادی. جلد دوم . از 1393 تا 1397. تمام شده . هنوز به چاپ نرسیده

تاریخ شعر زنان . سدۀ 10 قمری . از 1397 تا 1398 . تمام شده .هنوز به چاپ نرسیده.          

عضویت

عضو هیأت مولفان فرهنگ دانشوران از 1366-1376 .

عضو هیأت علمی یادواره اختر چرخ ادب . 1376 .

مشاور و مؤلف دایرۀالمعارف زن ایرانی 1382 .

همکاری علمی با دانشنامه ادب فارسی. فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

عضو هیأت علمی دومین سمینار بین­ا­لمللی زن در جهان اسلام . 1388 .انجمن زنان پژوهشگر تاریخ.

عضو هیأت علمی سومین سمینار بین­المللی زن در جهان اسلام .1390 . انجمن زنان پژوهشگر تاریخ.

عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی ادبیات پارسی معاصر.  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1390 .

عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی کهن نامه ادب پارسی. از سال 1389 . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عضو هیأت علمی همایش بین المللی زن در تاریخ صد ساله ایران. آذر .1392 انجمن زنان پژوهشگر تاریخ.

عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی ادبیات و پژوهشهای میان رشته­ای  از سال 1399. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کنگره  و سخنرانی

 1. کنگره بزرگداشت پروین اعتصامی. وزارت ارشاد اسلامی . رشت . فروردین 1367 .ارائه مقاله و ایراد سخنرانی .
 2. کنگره بین المللی بزرگداشت علامه  محمد اقبال لاهوری . لاهور پاکستان . 1368 . ارائه مقاله .
 3. اولین کنگره بنیاد فارس شناسی . شیراز . ارائه مقاله .؟ 137.
 4. کنگره بین المللی هزارمین سال سرایش شاهنامه.  تهران .1369 . ارائه مقاله .
 5. کنگره بین المللی بزرگداشت صدمین سال تولد نیما یوشیج . یونسکو تهران . 1375 . ارائه مقاله .
 6. کنگره بین المللی ششصدمین سال درگذشت لغت شناس بزرگ مجدالدین فیروزآبادی . شیراز . شهریور 1378 . ارائه مقاله و ایراد سخنرانی .
 7. یادواره اختر چرخ ادب. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران . 1376 . ارائه مقاله و سخنرانی .
 8. کنگره بین المللی اقبال لاهوری . وزارت امور خارجه . تهران . 1379 . ارائه مقاله و ایراد سخنرانی .
 9. کنگره بین المللی بزرگداشت نهصدمین سالگرد وفات حکیم عمر خیام نیشابوری. یونسکو. نیشابور. 27/2/1379 .ارائه مقاله و ایراد سخنرانی .
 10. سمینار بین ­المللی نکوداشت پروین اعتصامی. قطر. دانشگاه قطر و سفارت جمهوری اسلامی ایران. دوحه . 15 و 16 آوریل 2007 . ارائه مقاله .
 11. سمینار بین المللی زن در جهان اسلام از قرن 13 تا 19 م . .انجمن زنان پژوهشگر تاریخ . تهران . 25 آذر 1388 . ارائه مقاله و ایراد سخنرانی .
 12. همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه. قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی. مشهد. 26و27 اردیبهشت 1390 . ارائه مقاله و ایراد سخنرانی .
 13. سمینار بین المللی زن در جهان اسلام در قرن 19 و20 . انجمن زنان پژوهشگر تاریخ. تهران. 30 آذر 1390 . ارائه مقاله و ایراد سخنرانی .
 14. سخنرانی در پژوهشگاه با عنوان" جایگاه زن در جامعه ایران بر اساس ادبیات تعلیمی" . 28 آذر 1390 . تهران .
 15. کنگره بین المللی اقبال لاهوری .مشهد . دانشگاه فردوسی . فروردین اردیبهشت 1391 . ارائه مقاله و سخنرانی.
 16. همایش بزرگداشت پروین اعتصامی اختر آزادگی 31فروردین  1393. دانشگاه تربیت معلم .تهران . ارائه مقاله و سخنرانی
 17. کنفرانس ادبیات و نوشتار قاجاریه. بامبرگ. آلمان  30 -31 می 2014 .( 9-10 خرداد 93 ) . ارائه مقاله و سخنرانی
 18. همایش زن در تاریخ آذربایجان. مرند و جلفا شهریور 1393 . ارائه مقاله و سخنرانی.
 19. پانزدهمین کنفرانس بین المللی قاجاریه . هلند. ماستریخت . 2015. ارائۀ مقاله و سخنرانی.

 

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۱