جدول – طرح های انجام شده و پایان‌یافته پژوهشکدۀ زبان و ادبیات در سال ۱۳۹۸- ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۹۶۸

 

ردیف

مجری

عنوان طرح پژوهشی

سال اتمام

1

رمضان رضایی

تحلیل تحول صنایع بدیعی از عبدالقاهر تا ابن معصوم مدنی (مرحله دوم)

1398

2

مریم عاملی رضایی

جریان‌شناسی نقد کهن‌الگویی در ایران پس از انقلاب اسلامی برپایۀ ژانرهای ادبی (مرحله اول: تحلیل کارکرد نقد کهن‌الگویی در ژانر حماسه)

1399

3

علیرضا شعبانلو

تحلیل استعاره‌های مرگ در ادبیات عرفانی

1397

4

زینه عرفت پور

تحلیل نشانه شناختی شعر صلاح عبدالصبور و مهدی اخوان ثالث بر اساس دیدگاه مایکل ریفاتر (مطالعه موردی گزیده ای از اشعار اجتماعی دو شاعر)

1398

5

زهرا حیاتی

مقایسه سبک‏شناختی کاربرد تمثیلهای مشترک در مثنوی معنوی و غزلیات شمس»

1399

6

روح انگیز کراچی

زنان شاعر در تاریخ ادب فارسی .  سدۀ هشتم  و نهم هجری (مرحله دوم)

1397

7

صابره سیاوشی

تحقیق،ترجمه و اضافاتی بر فرهنگ لغت «القاموس المبسط» حرف  عین تا میم»

1397

8

یدالله رفیعی

تحقیق و شرح فارسی کتاب قطرالندی و بل الصدی )مرحله سوم(

1399

9

ابوالقاسم رادفر

مرجع شناسی زبان و ادبیات معاصر ایران (1285- 1395) (مرحله دوم)

1397

10

عبدالحسین فرزاد

نقش ادبیات فارسی در تکوین فرهنگ و تمدن ایرانی (قرن چهارم تا ششم هجری)

1397

11

مریم شریف نسب

تحلیل سیر تطور الگوهای اقتباس در ادبیات کودک ایران(از مشروطه تا سال 1370 خورشیدی)

1398

12

یوسف ‌محمدنژاد عالی زمینی

فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری (مرحله دوم)

1399

13

طاهره ایشانی

«مقایسه سبک‏ غزل حافظ با غزل سه تن از شاعران هم‏عصر وی  (با رویکرد سبک‏شناختی سیمپسون)»

1398

14

معصومه نعمتی قزوینی

 تحلیل مقایسه­ای سفرنامه­های حج در ادبیات عربی و فارسی (مطالعه موردی سفرنامه های برگزیده سالهای 1330-1360 هجری قمری)

1398

15

زهرا پارساپور

رویکرد اصالت طبیعت و زن(ecofeminism) در ادبیات فارسی

17/2/99

16

محمد هاتفی

تحلیل دشواریهای زبانی قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس رویکرد نقشگرا

1398

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۹