دکتر محمدرضا موحدی

تعداد بازدید:۵۰۲۸

مشخصات فردی
نام محمدرضا
نام خانوادگی موحدی
مرتبه علمی دانشیار
پست الکترونیک movahedi1345@yahoo.com
 سمت  هیئت علمی گروهی پژوهشی پژوهش‌های بنیادی ـ پژوهشکده ادبیات
مدارک تحصیلی
 • کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران ایران، 1369
 • کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی ایران، 1372
 •  دکترای تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی ایران، 1380
فرصت های مطالعاتی
 • اعزام از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به کشور قزاقستان برای تدریس ادبیات فارسی
 • اعزام از سوی موسسه میراث مکتوب به شبه قاره هند برای تدریس روشهای تصحیح متون
 • اعزام از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به جمهوری چک برای تدریس ایرانشناسی وادبیات
سوابق کاری
 • مدیر مسوول مجله دانشگاهی" علوم ادبی" .دانشکده ادبیات دانشگاه قم .1381-1391
 • ناظر فنی شیوه نامه پایان نامه های دانشکده ادبیات 1388-1392 
 • عضو واحد بررسی کتاب در دانشکده شهید محلاتی .قم.1366-1372 
 • عضو کمیته روابط بین الملل دانشگاه قم.1388 -1391
زمینه های تخصصی و مورد علاقه
 • ادبیات معاصر ایران
 • متون عرفانی
 • تصحیح متون
 • تفاسیر عرفانی از قرآن
طرح های تحقیقاتی اجرا شده یا در دست اجرا
 • تصحیح وتحقیق تفسیربحرالحقایق
 • تصحیح تفسیر مواهب علیه
 • تالیف کتاب متون اخلاقی در ادبیات فارسی
دروس تدریس شده
 • سوابق تدریس: 24 سال
 • دروس کارشناسی: آشنایی با ادبیات معاصر .متون عرفانی فارسی - مثنوی - منطق الطیر - مرصاد العباد - کشف الاسرار و ...
 • دروس کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای: کشفالمحجوب - سمینار و روش تحقیق - متون نظم عربی - تاریخ بیهقی و ...
 • دروس دکتری: تحقیق در متون تفسیرعرفانی و...
کتاب های تألیف شده
 • موحدی، محمدرضا. سلسله سخنوران (تاریخ ادبیات ایران). نشر باز. تهران . 1378. چاپ دوم
 • موحدی، محمدرضا. ترجمه و تحقیق معجم الفرق الاسلامیه. نشر باز. تهران .1377
 • موحدی، محمدرضا. برک هایی از تاریخ ادبیات جهان.نشر هستی نما .تهران ..1384
 • موحدی، محمدرضا. طعم وقت(بازنویسی اسرار التوحید). میراث مکتوب.تهران 1385. 
 • موحدی، محمدرضا. حکایت آینه(بازنویسی مرصادالعباد). میراث مکتوب.تهران 1386.
 • موحدی، محمدرضا. آن سوی آینه. نشر آن.تهران .1381.
 • موحدی، محمدرضا. داستان پیامبران در تفسیر ابوالفتوح رازی(در 2 جلد). دانشکده دارالحدیث.قم .1382.
 • موحدی، محمدرضا. اسلام در هند. جامعه المصطفی العالمیه .قم 1391.
 • موحدی، محمدرضا. والهه ربیعی .تصحیح انتقادی آینه جهان نمای. کتابخانه مجلس.تهران 1390. 
 • موحدی، محمدرضا. مقدمه و تصحیح تفسیر بحرالحقایق والمعانی ،نشر انجمن حکمت و فلسفه ،تهران 1392.
 • موحدی، محمدرضا. بخش انقلاب اسلامی و ادبیات داستانی ،از کتاب" ادبیات انقلاب اسلامی"، زیر نظردکترمحمدرضا ترکی،انتشارات سمت، 1395.
 • موحدی، محمدرضا. بخش ادبیات داستانی و دفاع مقدس ، از کتاب" ادبیات انقلاب اسلامی"، زیر نظردکترمحمدرضا ترکی،انتشارات سمت، 1395.
مقالات و پژوهش ها
 • موحدی محمدرضا، "درباره تفسیر عرفانی نجم الدین رازی" بینات، شماره 31، 1380.
 • موحدی محمدرضا، "ساختار الحیات" بینات، شماره 37-38، صفحه27-52، 1382.
 • موحدی محمدرضا، "تفسیرعرفانی شیخ علاء الدوله سمنانی" مطالعات عرفانی، شماره 2، صفحه127-139، 1385.
 • موحدی محمدرضا، "سید حیدر آملی و تفسیر عرفانی او" علوم ادبی(مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم)، شماره 3، 1385.
 • موحدی محمدرضا، "عقل در کوی عشق" پژوهشهای فلسفی - کلامی( پژوهشهای علوم انسانی سابق)، شماره 41، 1388.
 • موحدی محمدرضا، مزرعه شاهی الهه، "بررسی عناصر داستانی در خمسه نظامی" علوم ادبی(مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم)، سال 3، شماره 5، 1389.
 • اسکندری بهاالدین، موحدی محمدرضا، "جامی و حدیث مکرر عشق" ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران)، شماره 3-5، صفحه125-145، 1390.
 • موحدی محمدرضا، "بررسی نامه پولس رسول به کاتبان" پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 22، 1390.
 • موحدی محمدرضا، "خلع نعلین در تفسیر عارفان" ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال 7، شماره 23، 1390.
 • موحدی محمدرضا، "ستردن غبار از آینه جهان نمای" مطالعات عرفانی، شماره 12، 1390.
 • موحدی محمدرضا، "صائب و بررسی طول و عرض زندگی" بوستان ادب، سال 3، شماره 4، صفحه115-138، 1390.
 • موحدی محمدرضا، افضلی شهری محمد، "علل شهرت تفسیر مواهب" آینه پژوهش، شماره 128، صفحه39-46، 1390.
 • موحدی محمدرضا، راغیان مرضیه، "عامی شروی نویسنده ای گمنام از قرن نهم" پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 6، صفحه191-212، 1391
 • موحدی محمدرضا،" کفشهای موسی و کشفهای عارفان در شعر فارسی"، مجله مطالعات ادبی قرآنی، شماره 2. 1394
 • موحدی محمدرضا،"نقدی برپژوهش نامهادبیات داستانی و دفاع مقدس" فصلنامه نقد کتاب ادبیات، سال دوم شماره 7، 1395.
 • موحدی محمدرضا، "ماخذ اشارات عرفانی در تفسیر غرایب القران" فصلنامه علمی پژوهشی کتاب قیم.دانشگاه یزد، شماره 6. 1395
 • موحدی محمدرضا، بهاء الدین اسکندری ،"انکیزه عارفان در نگارش.."مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی،شماره 27، 1394.
 • موحدی محمدرضا، عزیزالله مولوی"عوامل معرفت شناختی در مثنوی" مجله فلسفی کلامی دانشگاه قم، شماره 14، 1396
مقالات علمی-ترویجی
 • موحدی ،محمدرضا . سید حیدر آملی و تفسیر عرفانی او. مجله دانشکده ادبیات فم. 1385/7
 •  موحدی ،محمدرضا . درباره تفسیر عرفانی نجم الدین رازی. مجله تخصصی بینات. 1380/6
 • موحدی ،محمدرضا . تصحیح و ترجمه رساله ای از جاحظ. مجله نسخه پژوهی. 1383/6/1
 • موحدی ،محمدرضا .ربیعی ،الهه. عناصر داستانی در نظامی. مجله دانشکده ادبیات قم. 1389/11
 • موحدی ،محمدرضا. ساختار الحیات. مجله تخصصی بینات. 1382/6
 •  موحدی ،محمدرضا. در باره منارات السائرین. مجله نشر دانش. 1381
 •  موحدی ،محمدرضا. تاثیر امام علی بر ادبیات فارسی. دانشنامه امام علی. 1380/8/8
 • موحدی ،محمدرضا. ناشنوایی از دیدگاه ادبیات فارسی. دانشنامه ناشنوایان. 1388/2/20
 • موحدی ،محمدرضا. حروفیه در امتداد اسماعیلیه. بهارستان مجلس. 3/1391
 • موحدی ،محمدرضا. واژگان فارسی در زبان عربی. مجموعه مقالات گرامیداشت استاد عطاردی. 6/1385
 • موحدی ،محمدرضا. امام خمینی در اشعار شاعران معاصر. دانشنامه امام خمینی. 1383
 • موحدی ،محمدرضا. تفسیرعرفانی شیخ علائ الدوله سمنانی. مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان. تابستان 1385
مقالات ارائه شده در کنفرانس
 • موحدی ،محمدرضا. ری در ادب فارسی. کنگره ملی ابوالفتوح رازی. دارالحدیث تهران1380.
 • موحدی ،محمدرضا. استعداد دینی در سینما. همایش هنر دین و تبلیغ. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم 1390
 • موحدی ،محمدرضا وحمید رمضانی . فطرت مشهدی و مدایح نبوی . کنگره ملی سیره اهل بیت و پیامبر .دانشگاه اصول الدین قم.
 • موحدی ،محمدرضا. نجم رازی و تفسیر اشاری. کنگره تفاسیر اشاری در قرآن. دانشگاه کمبریج انگلستان .2006.
 • موحدی ،محمدرضا. اندیشه های انسانی مولوی. کنگره اندیشه های مولانا. دانشگاه چارلز جمهوری چک..2008
 • موحدی ،محمدرضا. حریت از دیدگاه اقبال. کنگره بین المللی اندیشه های اقبال لاهوری. دانشگاه سیستان.1390
 • موحدی ،محمدرضا. نگاه تاویلی به قران در النقض. کنگره بزرگداشت عبدالجلیل قزوینی. دانشگاه حدیث تهران.1390.
 • موحدی ،محمدرضا . مضامین نهج البلاغه در ادب فارسی. سومین جشنواره علمی نهج البلاغه.1384.
 • موحدی ،محمدرضا. کاستی های سازمانی و اموزشی در ترویج زبان و ادبیات فارسی. همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی.دانشگاه علامه طباطبایی.تهران 1391.
 • و...
مقالات فارسی چاپ شده درمجموعه مقالات همایش ها
 • موحدی محمدرضا، "مضامین نهج البلاغه در ادب فارسی" سومین جشنواره علمی نهج البلاغه، 1384.
 • موحدی محمدرضا، "ری در ادب فارسی" کنگره ملی ابوالفتوح رازی، 1384.
 • موحدی محمدرضا، "مفهوم آزادگی و نمونه کامل آن از دیدگاه اقبال لاهوری" همایش بین المللی بزرگداشت اقبال لاهوری ، صفحه1647، 1388.
 • موحدی محمدرضا، "کاستی های سازمانی و اموزشی در ترویج زبان و ادبیات فارسی" همایش گسترش زبان و ادبیات فارسی، چشم انداز، راهکارها و موانع، 1390.
 • موحدی محمدرضا، موحدی وحید، "استعداد دینی سینما" هنر و تبلیغ، صفحه123-147، 1390.
 • موحدی محمدرضا، "فطرت مشهدی و مدایح نبوی" کنگره سیره اهل بیت پیامبر اعظم، 1390.
 • موحدی محمدرضا، "قیامت در بلاغت نبوی" کنگره سیره اهل بیت پیامبر اعظم، 1390.
 • موحدی محمدرضا، "مفهوم عارفانه ایثار" همایش فرهنگ ایثار و شهادت، صفحه98، 1390.
 • موحدی محمدرضا، "اندیشه های اصلاح گرایانه تهانوی" کنگره زندگی مسالمت آمیز ادیان، 1390.
 • موحدی محمدرضا، "نگاه تاویلی به قران در النقض" کنگره بزرگداشت قزوینی، 1391.
 • مهرآوران محمود، موحدی محمدرضا، ممبینی صغری، "بررسی تحلیلی مذهب انوری" ششمین همایش ملی پژوهشهای ادبی، 1391.
 • موحدی محمدرضا، ممبینی صغری، "سیمای حضرت علی در دیوان انوری" همایش ملی نهج البلاغه در ادبیات، 1391 .
 • موحدی محمدرضا، "فخرالدین عراقی از همدان تا مولتان" همایش ملی بررسی پیوندهای فرهنگی و ادبی ایران و هند، 1391.
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • عضو هیات موسس انجمن علمی قلم وابسته به معاونت پژوهشی جوزه علمیه قم
جوایز علمی (دستاوردها و افتخارات)
 • کسب رتبه نخست کشوری درپژوهشهای دینی.رتبه اول در پایان نامه های دینی از سوی وزارت ارشاد اسلامی1381
 •  رتبه نخست کشوری در نگارش خاطرات جنگ تحمیلی. (به پاس نگارش "رمضان در جبهه") معاونت فرهنگی صدا و سیما 1382
 •  کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه قم.پژوهشگر برتر در سال 1383
 •  کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه قم.پژوهشگر برتر سال 1391
سایر فعالیت‌ها
 • ویرایش فنی ،صوری و محتوایی بیش از سی کتاب چاپ شده در زمینه های گوناگون ادبی و تاریخی، از جمله:
 • سیمای کارگزاران در اسلام.چاپ بوستان کتاب(وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم ) -عرفان نظری در اسلام ،سعید رحیمیان.بوستان کتاب .
 • ویرایش علمی کتاب شور زندگی(تحقیقی دانشگاهی در باره مرگ). از دکتر غلامحسین توکلی . انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب .
 • شرح بر منظومه سبزواری بخش منطق وفلسفه.در چهار جلد(4000 صفحه).استاد انصاری شیرازی. بوستان کتاب. و...

 

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۷