دکتر صابره سیاوشی

تعداد بازدید:۸۷۷۲

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

مشخصات فردی

نام صابره
نام خانوادگی سیاوشی
آخرین مرتبه ی علمی دانشیار
پست الکترونیک saberehsiavashi@yahoo.com
تسلط بر زبان‌های خارجی عربی، انگلیسی (دارای مدرک تافل)


عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

عضو انجمن علمی اعجاز قرآن ایران

عضویت در هیات تحریریه مجله آفاق الحضارة الإسلامیة

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران؛ سال 1383؛ معدل:19.01
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران؛ سال 1385؛ معدل:19.39، عنوان پایان نامه: "نگاهی به جایگاه ادبی حضرت زینب (س) در آیینهٔ عاشورا"
 • دکتری تخصصی زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران؛ سال 1388؛ معدل:19.27، عنوان پایان نامه: "الادب العربی فی ایران منذ سقوط بغداد حتی العصر الحاضر"

سوابق اجرایی

 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی، از تیر 93 تاکنون
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی گروه زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی، از سال90 تاکنون
 • عضویت در شورای پژوهشی گروه زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی، از سال 90 تاکنون

سوابق تدریس

 • دانشگاه الزهرا (س)
 • دانشگاه لرستان
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه اصول الدین

تالیفات

 • ترجمهٔ کتاب "اشواک الصبار" با عنوان "خارهای کاکتوس"، انتشارات بوستان ادب، سال 1384
 • ترجمهٔ جلد سوم کتاب "و ما ادریک ما علی"، سال 1395 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • چاپ مقاله "امام حسین (ع) در شعر شریف رضی" در مجله علمی پژوهشی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 3-186 دورهٔ 59 تابستان 1387
 • چاپ مقاله "المقارنه بین السنایی و ابی العتاهیه فی الفکر الزهدی و ذکر الموت"، در مجله علمی پژوهشی آفاق الحضاره الاسلامیه، شماره 29، بهار و تابستان 1391
 • چاپ مقاله "نقد و بررسی ترجمهٔ کتاب تاریخ ادبیات عربی" در مجله علمی پژوهشی پژوهشنامهٔ انتقادی، سال دوازدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391
 • چاپ مقاله "شخصیت نمادین امام حسین (ع) در شعر شریف مرتضی"، در مجله علمی پژوهشی، دانشگاه تهران، شماره 1، سال 5، بهار 1392
 • چاپ مقاله "بازتاب تشیع در اشعار فارسی و عربی شیخ بهایی"، در مجله علمی پژوهشی بهار ادب، سال ششم، شماره اول، بهار 1392، شماره پی در پی: 19
 • پذیرش مقاله "عروه بن أذینه" دایره المعارف بزرگ اسلامی
 • چاپ مقاله "تصویرشناسی تطبیقی دو جهان شرق و غرب در شعر شوقی و بهار" در مجلهٔ علمی –پژوهشی کاوشنامهٔ ادب تطبیقی،شمارهٔ 8،سال دوم،زمستان 1391
 • چاپ مقاله "شهر و روستا در شعر قیصر امین پور و جودت فخرالدین"، در فصلنامه علمی –پژوهشی ادب پارسی معاصر،دورهٔ 6،سال سوم،شمارهٔ دوم،تابستان 1392
 • چاپ مقاله "شخصیت نمادین امام حسین (ع) در شعر شریف رضی"، در مجله علمی پژوهشی نقد و سبک ادبی،شماره سوم(پی در پی 11)،سال سوم،بهار 1392
 • چاپ مقاله و سخنرانی در همایش بین المللی ادبیات تطبیقی دانشگاه قریق قلعه-ترکیه-سال 2013
 • پذیرش مقاله از همایش –مالزی با عنوان « أثر التقنیات علی تعلیم العربیه لأغراض خاصه»، سال 2013
 • چاپ و ارائهٔ مقالهٔ "نقد پنج ترجمهٔ معاصر از قرآن (مطالعهٔ موردپژوهانه:سورهٔ مزمل)" در هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران، شهریور 92، زنجان
 • چاپ مقاله "بررسی تطبیقی جلوه های زهد در شعر حافظ و ابونواس" در مجموعه مقالات هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی" دانشگاه هرمزگان-اسفند ماه 92
 • چاپ مقاله "بررسی تطبیقی پیام های جهانی در شعر بهار و شوقی" در مجله علمی پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن،سال چهارم، شماره دهم (پیاپی 13)، زمستان 1392
 • پذیرش مقاله "بررسی تطبیقی صحنه های نبرد در«حماسه ی چهارده ساله» و «طفل کحد السیف»" از مجله علمی-پژوهشی ادب پارسی معاصر
 • چاپ مقاله "بررسی تطبیقی جلوه های ملی گرایی در شعر شوقی و بهار" در مجله علمی-پژوهشی ادب پارسی معاصر، دوره 4، شماره 2، تابستان 1393.
 • پذیرش مقاله "بررسی تطبیقی جلوه های آزادی در شعر شوقی و بهار" از دومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • چاپ مقاله "بررسی تطبیقی مضامین پایداری در شعر محمود درویش و سید حسن حسینی" در دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی"، شهریور 93، دانشگاه رازی
 • چاپ مقاله "واکاوی تاثیر تراژدی برمکیان ایرانی بر شعر عربی (مطالعهٔ موردپژوهانه:عصر اول عباسی)" در دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی"، شهریور 93،دانشگاه رازی
 • چاپ مقاله "بررسی سنجشی مفهوم زن در شعر شوقی و بهار" در نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی"، شهریور 93، دانشگاه بجنورد
 • چاپ مقاله "مختصات بلاغی و صنایع ادبی قصیدهٔ استادیهٔ محمدرضا حکیمی (ریخت شناسی و مفهوم شناسی) در نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی"، شهریور 93، دانشگاه بجنورد
 • چاپ مقاله "بررسی تطبیقی درون مایه های ادبیات پایداری در شعر محمود درویش و سید حسن حسینی" در دو فصلنامه علمی – تخصصی علامه،سال دوازدهم،شماره41،بهار و تابستان 1392
 • چاپ مقالهٔ"ریخت شناسی و مفهوم شناسی منظومهٔ «فصلی در دوزخ» اثر آرتور رمبو(بر اساس رویکرد عرفانی)" در  کنگره ملی پژوهش کاربردی علوم انسانی اسلامی،اسفند 93، گرگان.
 • چاپ مقالهٔ"بحتری خاور و بحتری باختر در ترازوی نقد" در کنگره ملی پژوهش کاربردی علوم انسانی اسلامی،اسفند 93، گرگان.
 • چاپ مقاله "بررسی ساختاری و محتوایی قصیدهٔ نغمات الاشواق محمدرضاحکیمی" در دو فصلنامه علمی-تخصصی ادبیات شیعه،سال دوم، شماره3،بهار و تابستان 93.
 • چاپ مقاله"بررسی سنجشی پدیدهٔ فقر در شعر بهار و شوقی"در مجله علمی-پژوهشی الدراسات الادبیه (شماره پیاپی 85-86-87 زمستان بهار و تابستان ) - 1393/2014
 • پذیرش مقاله"الدور الاعلامی للامام السجاد فی بث الوعی الاسلامی"از مجله علمی-پژوهشی فصلیه ایران و العرب
 • چاپ مقاله"جایگاه نمادین رنگ در ادبیات پایداری فارسی و عربی(مطالعهٔ موردپژوهانه:قیصر امین پور و محمود درویش)"در فصلنامه مطالعات  ادبیات تطبیقی، سال اول، دوره1،شماره 1،پاییز 1394
 • چاپ مقاله "الشعر النسوی و مناصره الامام علی (ع) "در همایش ملی ادب مقاومت و هنر،دانشگاه آزاد قم- تابستان 1394
 • چاپ مقاله "بررسی سنجشی مفهوم زن در شعر شابی و بهار" در دهمین همایش بین المللی ترویج زبان فارسی"، شهریور 94،دانشگاه محقق اردبیلی
 • چاپ مقاله "«واکاوی جلوه های شخصیت اهل بیت (ع) در شعر سید مرتضی علم الهدی»،" در کنگره بین المللی  سید مرتضی علم الهدی.

 • چاپ مقاله"«بررسی سنجشی نمادهای پایداری در شعر فدوی طوقان و قیصر امین پور»" در نشریه علمی پژوهشی کاوشنامه ادبیات تطبیقی، سال پنجم،شماره19،پاییز 94.
 • چاپ مقاله "«بررسی مختصات ادبی و صنایع بلاغی بدیعیهٔ دموعٌ علی سفح محمدرضا حکیمی»" در مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، سال چهارم، شماره 1، بهار و تابستان 94
 • چاپ مقاله "بررسی سنجشی دیدگاههای تربیتی در شعر شوقی و بهار" در همایش ملی ادبیات تعلیمی و گونه های آن،آذر94، دانشگاه آزاد دهاقان
 • چاپ مقاله «معرفی و نقد فرهنگ لغت "القاموس المبسط" » در کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن، دی 94، گرگان
 • چاپ مقاله "بررسی تطبیقی شخصیت امام خمینی در شعر سلمان هراتی و جاک صبری شماس"در کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن،دی 94، گرگان
 • چاپ مقاله "خوانش تطبیقی حی بن یقظان و رابینسون کروزوئه" در فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ادبیات تطبیقی،سال نهم، شماره35،پاییز94.
 • چاپ مقاله"کاربرد شخصیت های دینی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده بر اساس روش تعامل شاعران با شخصیت"در مجله علمی-پژوهشی کاوشنامه ادبیات تطبیقی، سال ششم، شماره 23 ،پاییز 95
 • چاپ مقاله "بررسی تطبیقی صحنه های نبرد در دو قصیده از انوری و متنبی" در فصلنامه علمی-تخصصی پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیات ملل،سال اول، شماره3،بهار  95.
 • چاپ مقاله "بررسی ساختاری و محتوایی قصیدهٔ تفکیکیهٔ محمدرضا حکیمی(ریخت شناسی و مفهوم شناسی)" در فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی،سال اول، شماره اول،بهار  95.
 • چاپ مقاله"خوانش تطبیقی پدیدهٔ جنگ در شعر شوقی و بهار" در مجله علمی-پژوهشی ادبیات تطبیقی کرمان،سال9،شماره 17،پاییز و زمستان 1396
 • چاپ مقاله "بررسی تطبیقی مقوله نفی نژادپرستی و تبعیض در شعر محمد الفیتوری و شهریار" در یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی"، شهریور 95، دانشگاه گیلان
 • چاپ مقاله "بررسی تطبیقی نوستالوژی روستا در شعر سلیمان العیسی و سهراب سپهری " در یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی"، شهریور 95، دانشگاه گیلان
 • چاپ مقاله "الدراسه الهیکلیه و الموضوعیه لمقصوره حازم القرطاجنی" در" سومین کنگره بین المللی پژوهشهای کاربردی علوم انسانی اسلامی، آبان95، گرگان
 • پذیرش مقاله"بررسی سنجشی مضمون و ساختار در دو رمان کوتاه"شازده احتجاب"گلشیری و "الشحاذ"نجیب محفوظ از مجله علمی-پژوهشی کاوشنامه ادبیات تطبیقی
 • چاپ مقاله "بررسی تطبیقی کهن الگوی اعداد در شعر طاهره صفارزاده و محمود درویش" در فصلنامه علمی-تخصصی پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیات ملل،سال دوم،شماره5،پاییز1395
 • ترجمهٔ  کتاب "پزشکی و بهداشت عمومی در نهج البلاغه"، سال 1395 ، انتشارات آوای خاور.
 • چاپ مقاله" اللص و الکلاب؛ دراسه فی تحلیل الحبکه" در مجله علمی-پژوهشی دراسات الادب المعاصر،سال9،زمستان1396،شماره 36.
 • چاپ مقاله" سنجش  محتوایی و ساختاری دو قصیده « عینیه »ابن سینا و «عینیه» محمدرضا حکیمی" در مجله علمی-پژوهشی نقد و سبک ادبی، شماره 4، پی در پی 34، زمستان 1397
 • چاپ مقاله" تحلیل عنصر المقاومه فی شعر الربیع بوشامه و سید حسن حسینی(دراسه مقارنه فی ادب المقاومه) از مجله علمی-پژوهشی دراسات الادب المعاصر، سال 10، شماره 37،بهار 1397

 • چاپ مقاله " تحلیل گفتمان سیاسی امام علی (ع) در هاشمیات کمیت" در مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه امامیه، سال 4، شماره 7،بهار و زمستان 1397
 • چاپ مقاله"فرایند معناسازی در داستان ذوالقرنین در قرآن کریم" درمجله علمی-پژوهشی ادب عربی، سال11،شماره2،پاییز و زمستان 1398
 • چاپ مقاله"بررسی سنجشی تقابل شهر و روستا در شعر محمدرضا عبدالملکیان و احمد عبد المعطی حجازی" در فصلنامه علمی-تخصصی پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیات ملل،سال3،شماره10،زمستان 1396

 • چاپ مقاله "رویکرد شاعران معاصر پارسی و عربی به تراژدی پاتریس لومومبا" در مجله علمی پژوهشی کاوش¬نامۀ ادبیات تطبیقی،دورۀ دهم، شماره4(پیاپی 40)، زمستان1399 
  •   چاپ مقاله "مقایسه تطبیقی شعر موسوی گرمارودی و عباس یاسین با محوریت امام رضا(ع)، در مجله علمی-پژوهشی فرهنگ رضوی،شماره31،سال هشتم، پاییز1399
  •    چاپ مقاله" تحلیل ساختاری داستان زن زیادی از جلال آل احمد و الزوار یوسف ادریس بر اساس نظریه ساختارگرایانه تودوروف و برمون" در مجله علمی-ترویجی مطالعات ادبیات تطبیقی، سال چهاردهم، شماره55، پاییز 1399
  •    چاپ مقاله" بررسی انتقادی کتاب "الادب المقارن فی ایران و العالم العربی" در مجله علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی،سال بیست و یکم،شماره دوم،اردیبهشت 1400
  •    چاپ مقاله" مکونات ادب السجون فی روایتی الوشم لعبدالرحمن مجید الربیعی و بعد از عروسی چه گذشت لرضا البراهنی" در مجله علمی-پژوهشی دراسات فی العلوم الانسانیه، سال بیست و پنجم، شماره 2، 1397
  •    چاپ مقاله "بررسی سنجشی مضمون و ساختار در دو رمان کوتاه«شازده احتجاب گلشیری» و «الشحاذ نجیب محفوظ» در مجله علمی پژوهشی کاوش¬نامۀ ادبیات تطبیقی"، شماره2(پیاپی 42)، تابستان 1400
  •    چاپ مقاله "نقد کتاب معراج¬نامه¬ها و داستان¬های رمزی و پرندگان" در نقدنامه زبان و ادبیات عربی(6)، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی،1398

  •    چاپ مقاله«تمثال زمستان در شعر نیما یوشیج و محمد الماغوط بر پایۀ نقد بومگرا» در فصلنامه پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیات ملل،سال6،شماره19، بهار1399
  •   چاپ مقاله "بررسی انتقادی کتاب«محاورات فی تاریخ الادب العربی» در دومین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی در آموزش زبان عربی،دانشگاه فرهنگیان قم،خرداد 1400

  •   چاپ مقاله «شکل گیری معنا و دستیابی به ارزش در داستان سلیمان نبی و ملکه سبا"در مجله جستارهای زبانی، دوره دوازدهم، شماره1، پیاپی 61،فروردین و اردیبهشت1400

  •  چاپ مقاله «قد نفسی لقصائد ابن الفارض علی أساس النهج النفسی الإیجابی لمارتن سلیجمان»در مجله علمی پژوهشی آفاق الحضاره الاسلامیه، سال25،شماره2، پاییز و زمستان 1444/1401

  •   چاپ مقاله"علی بن حمزه بصری» در دانشنامه جهان اسلام شماره 34

  •   پذیرش مقالۀ"واکاوی تطبیقی ادبیات اعتراض در اشعار سمیح القاسم و علیرضا قزوه(با تکیه بر انتقاد از نهادهای بین المللی)"از نشریه علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی

  •   پذیرش مقالۀ"نقد روانشناختی شخصیت سعید مهران در رمان اللص و الکلاب بر اساس نظریۀ عقدۀ حقارت آلفرد آدلر" از نشریه علمی پژوهشی نقد ادب معاصر عربی

   

همکاری و اجرا در پایان نامه ها و طرح های پژوهشی

 • همکار طرح "فرهنگ خاورشناسان" از مرداد 1390 تا اسفند 1390، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مجری طرح "بررسی تطبیقی مضامین سیاسی و اجتماعی در شعر شوقی و بهار"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "النساء الشاعرات فی صدر الاسلام"دانشجو: معصومه کارخانه.تاریخ دفاع:91/6/28
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "ملامح الابداع فی شعر أمل دنقل" دانشجو: محمد خسروی چیتگر.تاریخ دفاع:92/7/23
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "الصور الخیالیه فی رومیات ابی فراس" دانشجو:مجتبی امیرافشین.تاریخ دفاع:93/2/28
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تحلیل عناصر مقاومت در اشعار قیصر امین پور و فدوی طوقان" دانشجو:مولا شکاری میر.تاریخ دفاع:93/12/20
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تحلیل و مقایسهٔ مضامین مربوط به وطن در اشعار حافظ ابراهیم و میرزادهٔ عشقی" دانشجو:سهیلا اصغرزاده.تاریخ دفاع:94/6/24
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "الاغراض الشعریه فی مقصوره حازم القرطاجنی" دانشجو:شهلا قربانی.تاریخ دفاع:94/10/2
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی مقایسه ای فراخوانی میراث در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده" دانشجو:لیلا جدیدی.تاریخ دفاع:94/3/26
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "سبک شناسی آثار نثری ایلیا ابوماضی(با تاکید بر کتاب الاسلوب احمد الشایب)" دانشجو:مریم آرمان.تاریخ دفاع:95/4/21

داوری

 • داوری مقالات در نشریات علمی پژوهشی آفاق الحضاره الاسلامیه، مجله ادب عربی دانشگاه تهران، مجله پژوهشنامه ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی، لسان مبین،فصلنامه اضاءات نقدیه، کاوش نامه ادبیات تطبیقی،پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، ادبیات شیعه آذربایجان، پژوهش های قرآنی در ادبیات، ادبیات داستانی ، پژوهشنامه علوی، مجله کهن نامه ادب پارسی و ادب پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه لرستان و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • داوری طرح های اعضای هیات علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سخنرانی

 • "بررسی تطبیقی جلوه های وجودی زن در شعر شوقی و بهار"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ماه 1389
 • "بررسی تطبیقی جلوه های ملی گرایی در شعر شوقی و بهار"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ماه 1390
 • حضور در برنامهٔ تلویزیونی" أدباءنا" به عنوان کارشناس ادبی
آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۲