مینو محسنی

تعداد بازدید:۳۲۴۷

 

مشخصات فردی
نام مینو
نام خانوادگی محسنی
مرتبه کارشناس
پست الکترونیک mohseny46@yahoo.com
مدارک تحصیلی:
کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی
 • دیپلم علوم تجربی، دبیرستان شهید دکتر صادقی، تهران، 1364
 • کارشناس رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران، 1376
دوره های آموزشی
 • گذراندن دوره آموزشی مسئولان خدمات اداری (3) تهران از مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • گذراندن دوره آموزشی کامپیوترWindows98 از مرکز آموزش کامپیوتر هزاره سوم
 • گذراندن دوره آموزشی کامپیوتر Word مرکز آموزش و اطلاع رسانی شهرداری منطقه 22
 • گذراندن دوره آموزشی کامپیوتر دوره آموزش بانکهای اطلاعاتی Access از مرکز مدیریت و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
 • گذراندن دوره آموزشی "مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی" به مدت 8ساعت در پژوهشگاه علوم انسانی
 • گذراندن دوره آموزشی " پارادایم شناسی علوم انسانی " به مدت6ساعت در مرکز آموزشهای آزاد تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی
 • گذراندن دوره آموزشی "روش شناسی مطالعات تاریخی "به مدت 6ساعت در مرکزآموزشهای آزاد تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی
 • گذراندن دوره آموزشی "قانون مدیریت خدمات کشوری " به مدت 8ساعت در وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری
 • گذراندن دوره آموزشی "آیین نگارش و مکاتبات اداری " به مدت 16 ساعت در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 • گذراندن دوره آموزشی "آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها " به مدت 8ساعت در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 • گذراندن دوره آموزشی " فن ویرایش " به مدت 34 ساعت در پژوهشگاه علوم انسانی
مقالات
 • «جایگاه گردشگری در توسعه استان یزد» ، چاپ در: مجموعه مقالات همایش تحول در توسعه استان یزد اردیبهشت ماه سال 1383
 • «سیمین دانشور، اولین و برجسته‌ترین نویسنده زن در پهنه ادب فارسی» ، چاپ در: ماهنامه گزارش، س شانزدهم، ش 163، اردیبهشت 1384، صص 57‌ ـ60
 • «نقش و جایگاه زنان در اشتغال» ، چاپ در: اولین همایش علمی ـ دانشجویی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران گروه پژوهشی و آموزشی اشتغال زنان، صص 134 ـ 148
همکاری در طرحها
 • طرح آسیای مرکزی و قفقاز از سال 1377 تا 1380
 • طرح فهرست اعلام تاریخ طبری از سال 1380 تا 1381
 • طرح فرهنگ اصطلاحات دیوانی و مفاهیم تاریخی دوره مغول از سال 1381 تاکنون
 • طرح پژوهشی «فرهنگ اعلام (شخصیتها و اماکن) و اصطلاحهای تاریخی ایران دوره اسلامی» از سال 84 تاکنون

 

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۰