پژوهشی

تعداد بازدید:۱۸۹۱

شورای پژوهشی

رییس شورا: دکتر نیره دلیر

دبیر شورا : دکتر صفورا برومند

اعضاء شورا:  دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر نیره دلیر، دکتر صفورا برومند، دکتر عبدالرحمن حسنی فر، دکتر محمدامیر احمدزاده، دکتر الهام ملک زاده، دکتر علی سالاری

وظایف و اختیارات شورای پژوهشی پژوهشکده:

۱. برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی مصوّب پژوهشکده

۲. تعیین و تصویب اولویت‌ها و برنامه‌های سالانه پژوهشی پژوهشکده براساس برنامه‌های راهبردی مصوّب

۳. بررسی، تصویب و پیشنهاد طرح­نامه­ های موظّف، غیر موظف و کارفرمایی اعضای هیأت علمی پژوهشکده و سایر طرح‌نامه‌های مربوط

۴. بررسی راهکار­ها و شیوه­­ های متناسب برای کاربست دستاورد­های تحقیقاتی پژوهشکده

۵. تصویب و پیشنهاد برنامه‌های برگزاری سخنرانی‌ها، نشست‌های تخصصی، درس‌گفتارها، همایش‌ها، کارگاه‌های پژوهشی و آموزشی کوتاه مدت و نیز برنامه‌های بازدید‌های علمی و دوره‌های دانش‌افزایی پژوهشی و آموزشی کوتاه مدت

۶. تصویب و پیشنهاد تقاضاهای اعضای هیأت علمی پژوهشکده که نیاز به موافقت پژوهشگاه دارد، مانند درخواست شرکت در کنفرانس‌های داخلی و خارجی، شرکت در دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، برنامه ‌ریزی و تدوین مصوبات و پیشنهادها برای ارتقای تعاملات بین دستگاهی

۷. بررسی و تأیید درخواست‌های ترفیع سالانه، ارتقاء و تقاضاهای فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی و مواردی نظیر آن

۸. پیشنهاد مشاور، ارزیاب و ناظر علمی، داور و تعیین همکار برای طرح‌های پژوهشی، بررسی و تأیید گزارش‌های مربوط به مراحل انجام و پایانی طرح‌ها

۹. بررسی و ارائه پیشنهاد تأمین نیازمندی‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سایر امکانات لازم برای امور پژوهشی که مستلزم تأمین هزینه ویژه است.

۱۰. انجام موارد ارجاعی از طرف ریاست، معاون پژوهشی از طریق رئیس پژوهشکده‌

ترکیب اعضا در شورای پژوهشی پژوهشکده به شرح زیر است :

  1. رئیس پژوهشکده(رئیس جلسه)
  2. مدیران گروه‌ها
  3. یک نماینده از شورای علمی پژوهشکده به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و تأیید معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
  4. دو عضو هیأت علمی بیرون از پژوهشگاه با تخصص مرتبط، به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و تصویب معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی برای مدت دو سال

تبصره ۱: مدت عضویت اعضای حقیقی شورا دو ساله است و عضویت مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع می‌باشد.

تبصره ۲: شورا در صورت نیاز می‌تواند یک تا سه عضو هیأت علمی یا کارشناس خبره را با توجه به پیشینه علمی و پژوهشی آنان در زمینه موضوعات مطرح بدون حق رای جلسات شورا دعوت کند

ترتیب  جلسات شورا

جلسات شورای پژوهشکده هر دو هفته یک بار به صورت منظم برگزار می شد و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد.

تبصره۱: رسمیت جلسات با حضور رئیس جلسه خواهد بود.

تبصره۲: برگزاری جلسه فوق‌العاده با نظر و پیشنهاد رئیس شورا بلامانع است.

تبصره۳: چنانچه هر یک از اعضای حقیقی شورا در هر دوره شش ماهه ۳جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب غایب شوند، در جلسه شورا با رأی اکثریت اعضاء و موافقت رئیس شورا نسبت به ادامه عضویت وی تصمیم گیری خواهد شد. تشخیص موجه بودن یا نبودن غیبت‌ها بر عهده رئیس شورا خواهد بود.

 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۰