ارتباط با ما

تعداد بازدید:۲۸۸۵

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ۳-۸۸۰۴۶۸۹۱-۰۲۱ و ۸۸۰۶۶۰۵۱-۰۲۱

 

نام، نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

شماره تلفن داخلی

عبدالرحمن حسنی فر

hassanifar@yahoo.com

223

علیرضا ملایی توانی

mollaiynet@yahoo.com

227

سید محمدرحیم ربانی زاده

  rabbanizadeh@ihcs.ac.ir

223

پروین ترکمنی آذر

ptorkamanyazar@ gmail.com

225

صفورا برومند

s.borumand@ihcs.ac.ir

225

الهام ملک زاده

elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir

225

نیره دلیر

dalirnh@yahoo.com  

226

محمدامیراحمدزاده

ahmadzadeamir20@yahoo.com

224

مهسا ویسی

mahsaveisi@yahoo.com

227

لیدا ملکی راسته کناری

maleki_lida@yahoo.com

224

مینو محسنی

mohseny46@yahoo.com

226

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰