دو فصل نامه جستارهای تاریخی

تعداد بازدید:۳۶۶۰

نشریه فرهنگ  متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که نخستین شماره آن در پاییز 1366 منتشر شده است و هر شماره از آن به یکی از پژوهشکده­ ها و گروه­ های پژوهشگاه اختصاص داشت. مجله فرهنگ  (ویژه تاریخ)  از زمستان 1384 براساس مصوبه 1343/2910/3  کمیسیون نشریات وزارت علوم، امتیاز علمی- پژوهشی دریافت کرده و از آن پس به صورت مستمر و منظم در هر سال دو شماره از آن منتشر شده است. امتیاز علمی ـ پژوهشی این نشریه براساس مصوبه 407/11/3 مورخ 89/4/28 با تغییر نام مجله به جستارهای تاریخی تمدید شد، از­این ­رو شماره 72، زمستان1388، آخرین شماره منتشر­شده ذیل عنوان فرهنگ  (ویژه تاریخ)بود.این دوفصلنامه به مباحث تاریخ فرهنگی ایران با رویکردهای آداب ملکداری، آداب و رسوم اجتماعی، تاریخ نگری، حیات فکری، ملل و نحل و هوشمندی و تدبیر سیاسی اختصاص دارد. درحال حاضر سرکار خانم دکتر ترکمنی‌آذر سردبیر و استادان بزرگوار: دکتر صادق آئینه‌وند، دکتر احسان اشراقی، دکتر ناصر تکمیل‌همایون، دکتر الهیار خلعتبری، دکتر هادی عالم‌زاده، دکتر حسین مفتخری و دکتر شهرام یوسفی‌فر اعضای هیأت تحریریه این مجله هستند.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷