عمومی

تعداد بازدید:۱۶۳۱

شورای عمومی

رییس شورا : دکتر نیره دلیر

دبیر شورا :  مینو محسنی

اعضای شورا :دکتر نیره دلیر، دکتر علیرضا ملایی توانی، دکتر سید محمد رحیم ربانی‌زاده، دکتر عبدالرحمن حسنی فر دکتر علی سلاری شادی،دکتر پروین ترکمنی‌آذر، دکتر صفورا برومند، دکتر الهام ملک‌زاده، دکتر مهسا ویسی، دکتر محمدامیر احمدزاده،  لیدا ملکی ،مینو محسنی.

 

اهداف شورای عمومی پژوهشکده:

 1. افزایش تعاملات اعضای پژوهشکده
 2. کاستن مشکلات
 3. افزایش مشارکت عمومی اعضاء پژوهشکده
 4. هم افزایی ظرفیت‌های اعضاء برای موضوعات عمومی

 

ترکیب اعضای شورای عمومی

 1. رئیس پژوهشکده (رئیس شورا)
 2. اعضای هیات علمی پژوهشکده
 3. کارشناسان پژوهشکده

 

وظایف شورای عمومی پژوهشکده

 1. طرح مشکلات عمومی اعضاء پژوهشکده
 2. بررسی و ارائه پیشنهاد برای رفع مشکلات عمومی
 3. پیگیری مصوبات شورا برای تحقق و اجرا

 

نحوه برگزاری جلسات شورا

 1. جلسات عمومی پژوهشکده هر ماه یکبار برگزار می­شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می­یابد.
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۰