لیست اعضا هیات علمی

تعداد بازدید:۹۴۴۲

 رئیس پژوهشکده  نیره دلیر

کارشناس مسئول لیدا ملکی راسته کناری

کارشناس مینو محسنی

کارشناس پژوهشی فائزه توکلی (دانشجوی دکتری)

 

گروه پژوهشی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران

عضو هیأت علمی سید محمد رحیم ربانی زاده

عضو هیأت علمی الهام ملک زاده

عضو هیأت علمی مهسا ویسی

 

گروه پژوهشی تاریخ سیاسی

عضو هیأت علمی عبدالرحمن حسنی فر

عضو هیأت علمی سالاری شادی

عضو هیأت علمی نیره دلیر 

کارشناس  فائزه توکلی

 

گروه پژوهشی تاریخ فکری و فرهنگی ایران

عضو هیأت علمی علیرضا ملایی توانی

عضو هیأت علمی محمد امیر احمد زاده

عضو هیأت علمی پروین ترکمنی آذر

عضو هیأت علمی صفورا برومند

 

اعضای هیأت علمی انتقالی :

آقای دکتر حسن زندیه (دانشگاه تهران )

آقای دکتر شهرام یوسفی فر (دانشگاه تهران )

 

اعضای بازنشسته پژوهشکده

  • دکترنامدار آزادگان
  • دکترعزت الله رادمنش
  • دکترمشایخ فریدنی
  • دکترالهامه مفتاح
  • دکتروهاب ولی(زنده یاد)
  • دکتر فاطمه پیرا(زنده یاد)