دکتر شهرام یوسفی فر

تعداد بازدید:۱۶۳۳۹

  رزومه در سیماپ    

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها
    
 
 مشخصات فردی

نام: شهرام

نام خانوادگی: یوسفی فر

تاریخ تولد: ۲۰/۱۰/۱۳۴۸   ، بروجرد

تحصیلات:

۱۳۸۲(شهریور) دکتری تاریخ ایران، دوره اسلامی،از دانشگاه شهید بهشتی. با معدل ۱۹

                  عنوان پایان نامه : ساختار اقتصاد شهری ایران  در دوره سلجوقیان ،نمره  ۵/۱۹(عالی)

عضو انتقال یافته به دانشگاه تهران 

۱۳۷۵(مهر)، کارشناسی ارشد،تاریخ ایران،دوره اسلامی،از دانشگاه تربیت مدرس.تهران، با معدل    ۱۸

                 عنوان پایان نامه : پیدایش نهاد اتابکی در دوره سلجوقیان

۱۳۷۱(خرداد)، کارشناسی،تاریخ ایران،دانشگاه فردوسی،مشهد. با معدل ۱۸

مرتبه علمی: استاد،   پایه   ۲۰

تخصص:

                    شهر و شهرنشینی در سده های میانه ایران

                   تاریخ اجتماعی  ایران

۲. سوابق علمی در پژوهشگاه

 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده تاریخ، از بهمن ۱۳۹۳.
 • هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از بهمن ۱۳۹۲
 • هیات رئیسه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، از بهمن ۱۳۹۲.
 • رئیس پژوهشگاه علوم انسانی  و مطالعات فرهنگی، از بهمن ۱۳۹۲
 • معاون پژوهشی و روابط علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،‌از بهمن  ۱۳۸۸- بهمن ۱۳۹۲
 • ۱۳۸۹- ۱۳۹۱.
 • رئیس بخش پژوهشی تاریخ اجتماعی ایران، از ۱۳۸۷.
 • عضو شورای آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی پژوهشکده تاریخ،  از اردیبهشت ۱۳۸۷.
 • عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ ایران،از ۱۳۸۷.
 • استاد مشاور پژوهشی پژوهشکده تاریخ؛ از ۱۳۸۴
 • عضو هیئت علمی رسمی- قطعی پژوهشکده تاریخ ایران،از ۱۳۸۷.
 • عضو هیات علمی رسمی- آزمایشی،پژوهشکده تاریخ، از ۱۳۸۴ تا  ۱۳۸۷. 
 • عضو هیات علمی پیمانی ، پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  اسفند  ۱۳۸۲  -۱۳۸۴

۳. سوابق  علمی  در سایر مراکز

 • مشاور معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان؛ از فروردین ۱۳۹۴.
 • رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ،از آذر  ۱۳۹۳
 • ، خانه اندیشمندان علوم انسانی، از مهر ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
 • عضو کمیسیون دانش آموختگان برتر حوزه علوم انسانی،  بنیاد ملی نخبگان ، ازمهر ۱۳۹۲-۱۳۹۴
 • عضو شورای فرهنگی بنیاد  ملی نخبگان، از بهمن ۱۳۹۲
 • رئیس بنیاد نخبگان استان تهران، بنیاد  ملی نخبگان، از بهمن ۱۳۹۲
 • عضو کمیسیون علوم انسانی، بنیاد ملی نخبگان ، از آذر ۱۳۹۲- مرداد ۱۳۹۴
 • عضو شورای علمی گروه تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس،  ۱۳۹۱- ۱۳۹۲
 • عضو گروه تاریخ و باستان شناسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی، از ۱۳۹۱ .
 • محقق همکار  بنیاد ایرانشناسی، از ۱۳۸۴-۱۳۸۸
 • گروه تاریخ دانشگاه تهران، از ۱۳۷۷- ۱۳۸۲
 • استاد مدعوگروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی ، از ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷.

۴. احراز  موفقیت های علمی

 • عضو بنیاد ملی نخبگان، از ۱۳۹۳
 • برگزیده جشنواره بین المللی فارابی، بخش تاریخ و باستان شناسی، دوره هفتم، ۱۳۹۳.
 • مدیر پژوهشی برگزیده دانشگاه ها و مراکز پژوهشیو فناوری کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آذر ۱۳۹۰ 
 •   برنده جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران(زمستان ۱۳۸۹)،‌کتاب بازار بزرگ تهران و بازار ها و بازارچه های پیرامونی آن    در دویست سال اخیر،‌تهران، بنیاد ایران شناسی، ۱۳۸۹.
 •  پ‍ژوهشگر نمونه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۳۸۸.
 •  پ‍ژوهشگر نمونه پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۳۸۷.
 • ۱۳۸۷.
 • مولف شایسته تقدیر ، کتاب سال  جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۸۴
 • ۱۳۸۲) .
 • دانشجوی نمونه مقطع دکتری کشور ، سال تحصیلی ۱۳۸۱ – ۱۳۸۰  ( مرداد ۱۳۸۱).
 • احراز رتبه اول پذیرش دوره دکتری رشته تاریخ،دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۷۵).
 • ۱۳۷۵

۵. فعالیت های علمی  و  اجرایی

۵-۱- عضویت در مجامع علمی

 • عضو هیات مدیره انجمن بین المللی ایران شناسان اوراسیا، از اکتبر ۲۰۱۶
 • عضو شورای پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از مرداد ۱۳۹۴
 • عضو شورای انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از مرداد ۱۳۹۴
 • دبیر مجمع هماهنگی مراکز اسنادی کشور(مهتاب)، از مهر ماه ۱۳۹۴
 • دبیر شورای اسناد ملی ایران، از شهریور ۱۳۹۴.
 • عضو شورای راهبردی سازمان اسناد   و کتابخانه ملی ایران، از مرداد ۱۳۹۳.
 • عضو هیات موسس شورای انجمن های علمی کشور، ۱۳۹۲.
 • نماینده انجمنایرانی تاریخ در شورای انجمن های علمی کشور، از ۱۳۹۲. 
 • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ،از ۱۳۹۲
 • عضو کارگروه   ویژه   رشته تاریخ؛ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، از اسفند ۱۳۸۹ تا کنون.
 • نایب رئیس انجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۸۹-۱۳۹۲.
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده  اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از ۱۳۹۰
 • عضو هیات علمی دانشنامه تاریخ ایران، پاریس، از ۱۳۹۰.
 • عضو شورای انتشاراتانجمن ایرانی تاریخ، از ۱۳۸۹ تا کنون.
 • عضو شورای پژوهشی انجمن ایرانی تاریخ، از ۱۳۸۹ .
 • عضو کمیته داوران گروه علمی تاریخ و باستانشناسی، دومین جشنواره فارابی، ۱۳۸۸.
 • عضو کمیته داوران گروه علمی تاریخ و باستانشناسی، چهارمین دوره جشنواره فارابی، ۱۳۹۰.
 • بازرس هیات مدیرهانجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۸۷- ۱۳۸۹.
 • ۱۳۸۸- ۱۳۸۹.

۵-۲- دیگر مسئولیت های علمی

 • رئیس اولین جشنواره شکوفایی اختراعات و نوآوری استان های تهران و البرز، بنیاد ملی نخبگان،  ۷- ۹ بهمن  ۱۳۹۳ 
 • عضو ستاد سیاست گذاری جشنواره های اختراعات و نوآوریکشور،بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۳.
 • رئیس جشنواره های ملی اختراعات و نوآوری کشور، بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۳.
 • عضو کمیته منتخب ارتقاءاعضای هیات علمی سازمان اسناد  و کتابخانه ملی ایران، از  دی   ۱۳۹۲
 • عضو کمیته منتخب ارتقاءاعضای هیات علمی  دانشکده علوم  اجتماعی ، دانشگاه پیام نور، از     ۱۳۹۲
 • عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از ۱۳۹۲
 • عضو گروه تاریخ و باستانشناسی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت ۱۳۹۲.
 • عضو کمیته داوری دومین دوره  جشنواره کتاب خلیج فارس؛اسفند ۱۳۹۲.
 •  دبیر هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از ۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
 • سرپرست مرکز اسناد فرهنگی آسیا، از آبان۱۳۸۹-۱۳۹۰
 •  عضو کمیته ارتقاء پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸- ۱۳۸۹.
 • ۱۳۸۸-۱۳۹۲
 •  ۱۳۸۸-۱۳۸۹.
 •  معاون پژوهشی و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از بهمن   ۱۳۸۸ بهمن ۱۳۹۲.
 • مسئول تدوین طرح پنج ساله پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۸۸-۱۳۸۹.
 •  مسئول ستاد هفته پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از ۱۳۸۴ الی۱۳۸۸

۶. طرح‌های پژوهشی

۶-۱. اجرای طرح پژوهشی

 • مجری طرح مستقل "تاریخ ربع رشیدی"، پژوهشکده علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۴
 • مجری طرح مستقل "پایگاه دیجیتالی داده شناسی تاریخ اجتماعی ایران"،(مرحله سوم) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۱-۱۳۹۲
 • مجری طرح مستقل پژوهشی" بازتاب تاریخ اجتماعی ایر ان در اسناد شرعی دوره قاجاریه، نمونه موردی کتابچه(اول و دوم) شرعیات محمد طباطبایی(۱۳۱۴ و ۱۳۲۱ق)"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ۱۳۹۱- ۱۳۹۴ .
 • مجری طرح مستقل "پایگاه دیجیتالی داده شناسی تاریخ اجتماعی ایران"،(مرحله دوم) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۱-۱۳۹۲
 • مجری طرح مستقل پژوهشی" بازتاب تاریخ اجتماعی ایر ان در اسناد شرعی دوره قاجاریه، نمونه موردی کتابچه اول شرعیات محمد صادق طباطبایی(۱۲۸۹ق)"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ۱۳۸۸- ۱۳۹۱.
 • مجری طرح مستقل طراحی و تاسیس "پایگاه دیجیتالی داده شناسی تاریخ اجتماعی ایران"،(مرحله اول) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸-۱۳۹۰
 • مجری طرح مستقل پژوهشی " تدوین اسناد بازرگانی و پیشه وری  در  کمیسیون عرایض  مجالس  ششم تا دوازدهم تقنینیه"، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸-۱۳۹۰.
 •  پژوهشی "تدوین مدارک و اسناد  اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان خارج از کشور"، دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۶-۱۳۸۸.
 • مجری طرح مستقل پژوهشی "دیروز و امروز بازار حضرت شاه عبدالعظیم(ع)"، ‌بنیاد ایرانشناسی، ۱۳۸۸.- توجه : در این طرح از یک گروه پنج نفره  دستیار تحقیق  استفاده شده است.
 • مجری طرح مستقل پژوهشی "سرگذشت بازار تجریش "، ‌بنیاد ایرانشناسی،از۱۳۸۷. توجه : در این طرح از یک گروه چهار نفره  دستیار تحقیق  استفاده شده است.
 • مجری طرح مستقل پژوهشی "تاریخ شفاهی بازار بزرگ تهران"، ‌بنیاد ایرانشناسی،۱۳۸۶. توجه : در این طرح از یک گروه دو نفره  دستیار تحقیق  استفاده شده است.
 • مجری طرح مستقل پژوهشی "دیروز و امروز بازار بزرگ تهران"، ‌بنیاد ایرانشناسی،از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸. توجه : در این طرح از یک گروه ده نفره  دستیار تحقیق  استفاده شده است.
 • مجری طرح مستقل پژوهشی " مطالعه ای در باب  روابط شهر و روستا در سده های میانه تاریخ  ایران؛ پروژه تحقیقی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتفرهنگی،تاریخ اتمام مرداد ۱۳۸۵
 • مجری طرح مستقل پژوهشی “ نظام بازار در قرون میانه ایران“؛معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی؛ تاریخاتمامآبان ۱۳۸۴.
 • مجری طرح مستقل پژوهشی "زوال حکومت سلجوقیان"،معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۹.

۶-۲. اجرای مشترک  طرح پژوهشی

همکار د ر   طرح پژوهشی "تاریخ شفاهی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان خارج از کشور"، کارفرما: دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۶-۱۳۸۸.

۷. نظارت بر طرح های پژوهشی

 • دانشنامه اسناد، پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ۱۳۹۴.
 • تاریخ قاجاران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • جامعه شناسی تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۰-۱۳۹۱
 • تاریخ شفاهی رایزنی و رایزنی های ایران در خارج از کشور؛ طرح پژوهشی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ‌از۱۳۹۰
 • نظارت بر حدود بیست طرح پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،‌۱۳۸۸-۱۳۹۰
 • تصحیح دیوان سلاطین ماضی(منشات سلاطین سلجوقی- مغول)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸-۱۳۹۰

۸. داوری کتاب

 • Peacock.: thehistoryofsaljukid، دیبرخانه کتاب سال ج. ا.ا. ۱۳۹۴
 • تاریخ موزه در ایران، سازمان اسنادو کتابخانه ملی ایران، ۱۳۹۴
 • داوری کتاب نخبه کیست؟، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۴
 • داوری کتاب واژه نامه فرانسه- فارسی دوره قاجار؛ معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان، تیر ۱۳۸۹
 • داوری کتابسلسله والیان لرستان؛ معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان، تیر۱۳۸۷.
 • داوری کتاب  نظام وزارت در عصر آل بویه و سلجوقی؛ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۷.

۱۰. تالیف کتاب

 • مناسبات شهر و روستا در سده های میانه ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۰ ۱۳۹.
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۰.
 • سرگذشت بازار بزرگ تهران و بازارهای پیرامونی آن در دویست سال اخیر، بنیاد ایران شناسی، ۱۳۸۹.
 • تاریخ سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ایران در دوره سلجوقیان،دانشگاه پیام نور، مقطع کارشناسی،۱۳۸۶.
 • حزب ملیون( ۱۳۴۰ -ـ ۱۳۳۶ ش)‌؛ تاریخ انتشار،۱۳۸۴.

۱۱. تدوین کتاب

 • مجموعه مقالاتدومین همایش بین المللی سلجوقیان،۲ ج، تهران، زیر چاپ.
 • مجموعه چکیده مقالات همایش سلجوقیان، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – انجمن ایرانی تاریخ، اسفند ۱۳۹۲.
 • مجموعه مقالات نخستین کنگره تاریخدانان ایران، انجمن ایرانی تاریخ، زیر چاپ.
 • ” خود آگاهی و تاریخ پژوهی“،دانشگاه تهران،۱۳۷۹.
 • یاد ملک الشعراء بهار( مجموعه مقالات همایش )،دانشگاه تهران،۱۳۸۴.
 • عرفان پلی میان فرهنگها،(یادنامه پروفسور شیمل)،۲ج،دانشگاه تهران،۱۳۸۳.
 • درباره ترجمه(یادنامه استاد احمد آرام)،دانشگاه تهران،۱۳۸۲.
 • سخنگوی شرق و غرب( یادنامه استاد توشیهیکو ایزوتسو)،دانشگاه تهران،۱۳۸۲.
 • خرد جاویدان،مجموعه مقالات همایش سنت گرائی در ایران،دانشگاه تهران،۱۳۸۲.
 • تعاملات فرهنگی و تمدنی ایران واسلام،(ویراستاری علمی مجموعه)،دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس.

۱۲. مقالات در مجلات علمی- پژوهشی     

 • بازتاب شخصیت معلمروستایی در آثار داستانی معاصر، مجله تاریخ فرهنگی، انجمن ا یرانی تاریخ، در دست انتشار. ۱۳۹۵

 • Shahram Yousefifar -Behzad Asghari: War and the Power in the middle agesIran (۵-۷ AH) (sent for publish-under survey)

 • Shahram Yousefifar-Azam Riahi : A Historical Study of Immigration Phenomenon in Undeveloped Societies.(Study of Economic Reasons of Immigration in Zahedan in Pahlavi I period) ) (sent for publish- under survey)

 •  بررسی رابطه مالیاتی دولت و اصناف در دوره پهلوی اول: نارضایتی از مالیات صنفی،مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی ایران(علمی- پژوهشی)،(با همکاری زهره شیرین بخش)، ۱۳۹۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶
 • مناسبات بین مالک و مستأجر در اراضی و املاک وقفی عصر صفوی، گنجینه اسناد(علمی- پژوهشی)،(با همکاری الهه محبوب)  در دست انتشار، ۱۳۹۵
 • علل اجتماعی فرهنگی و مذهبی بلوچ ها از زاهدان در دوره پهلوی اول، مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی ایران(علمی- پژوهشی)،(با همکاری اعظم ریاحی)،ش ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵
 •  برررسی مفهوم جنگ در دوره سلجوقیان، مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی ایران(علمی-پژوهشی)،(با هکاری بهزاد اصغری)، ش ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵
 • علل روند نام گذاری اسامی ایرانیان در دوره اسلامی؛ مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی ایران(علمی-پژوهشی)،(با همکاری عباس احمدوند)،ش ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۴
 • جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایران از مشروطه تا پایان پهلویاول، مجله پژوهش های تاریخی،(علمی-پژوهشی)،س۵۰،  دوره جدید، پیاپی ۲۱،   شماره۳، پاییز ۱۳۹۳ ، (با همکاری ش.جنگجو)، .
 • مقایسه سبک معماری و تزیینات بناهای آرامگاهی عصر ایلخانی در منطقه لواسانات و رودبار قصران با آثار هم عصر ناحیه دماوند؛ جامعه شناسی تاریخی، دوره ۶، ش ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳،(با همکاری میثم علیی)، صص: ۱۶۳-۱۹۲
 • منصب  داروغه  در  دوره قاجار (۱۲۱۲-۱۳۱۳ق)، مجله پژوهش های تاریخی،(علمی-پژوهشی)،س۵۰،  دوره جدید، پیاپی ۲۱،   شماره ۱، بهار ۱۳۹۳ ، (با همکاری ح. شکرزاده)، صص: ۳۸- ۱۷.
 • نوسازی شهری و اعتراضات مردمی دردوره پهلوی اول،تحقیقات تاریخ اجتماعی  ،(علمی -پژوهشی)،س ۴،ش ۷،بهار و تابستان ۱۳۹۳،(با همکاری س. صفری)، صص:  ۶۰- ۲۹.
 • منصب عمید در دوره سلجوقیان، گنجینه اسناد،(علمی- پژوهشی )،فصلنامه تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی،دوره ۲۳،ش۲، ۱۳۹۲،(با همکاری  ص.آزاده)، صص: ۶۷-۴۲.
 • مبارزات اتحادیه های انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا و آمریکا، تاریخ نامه ایران بعد از اسلام(علمی- پژوهشی)، سال۲، ش ۴، بهار و تابستان ۱۳۹۱،(با همکاری ح.کرمی پور)، صص:۱۸۹-۲۱۱.
 • تعامل دیوانیان و نظامیان در دوره اول خلافت فاطمیان در مصر، مجله تاریخ اسلام و ایران(علمی-پژوهشی)،سال ۲۲، شماره ۱۵، پیاپی ۱۰۳، پاییز ۱۳۹۱، صص: ۱۲۱-۱۵۳.
 • بررسی تحولات کارکردی بازار آمل از گذشته تا کنون؛ پژوهش های انسان شناسی ایران(نامه علوم اجتماعی سابق)(علمی- پژوهشی)، س ۱، ش ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰،(با همکاری :م. یدالله پدر)،صص:  ۲۹-۵۶.
 • ریشه های پیدایش شهر و شهرنشینی در تاریخ ایران؛تاریخ ایران(علمی- پژوهشی)، دانشگاه شهید بهشتی، بهار ۱۳۹۰، صص ۱۴۵- ۱۶۹.
 • مجمع الصنایع؛ گنجینه اسناد،(علمی- پژوهشی )،فصلنامه تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی،  ۱۳۹۰،
 • غازانیه تبریز، نماد تحول فرهنگ مغولان؛  مجله تاریخ و تمدن اسلامی (علمی -پژوهشی)،س ۷، ش ۱۳، بهار و تابستان۱۳۹۰، (با همکاری پ.علی اصل)،صص: ۶۵-۸۲.
 • بررسی چگونگیتاثیرگذاری باورهایمذهبی بر زندگی اجتماعی شهر ری در عصر سلجوقی؛ جستارهای تاریخی(علمی- پژوهشی)؛دوره اول شماره اول بهار- تابستان ۱۳۸۹؛(با همکاری م. محمدی)،صص: ۱۰۵-۱۲۵.
 • تاثیر مناسبات اجتماعی در شکل بندی کالبدی شهر ایرانی- اسلامی بر اساسمطالعهنمونه وارشهرری،در: پژوهشنامه تاریخ(علمی-پژوهشی) ،انجمن ایرانی تاریخ،سال اول، شماره اول،پاییز  ۱۳۸۸؛(با همکاری م. محمدی)،، صص: ۱۴۳-۱۶۷.
 • الگوهای گسترش و تکامل شکلی- کالبدی شهر در سده های میانه تاریخ ایران؛ در:پژوهشنامه(علمی-پژوهشی)،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهید بهشتی،تابستان ۱۳۸۶،
 • ملاحظاتی در باب برخی از ویژگی های تاریخی شهرنشینی در دوره سلجوقیان(ویژگی ها و مولفه های تاریخی مفهوم شهر)؛ در : مجله فرهنگ، ویِژه تاریخ(علمی-پژوهشی)،ویژه تاریخ،،۱۳۸۵،
 • تاملاتی در مقوله شکل شهر ایرانی در سده های میانه تاریخ ایران؛در : مجله فرهنگ ،ویژه تاریخ (علمی- پژوهشی)،زمستان ۱۳۸۴،

۱۳. مقالات در مجلات علمی- ترویجی

 • تحولات نظام قضائی و نهاد زندان در عصر سپهسالار (۱۲۸۷-۱۲۹۷ه.ق.)،  پژوهشنامه تاریخ اجتماعی اقتصادی، (با همکاری فاطمه عباسی)ش ۷ مسلسل، بهار و تابستان ۱۳۹۴
 • کشاورزی و امور زراعی تبریز در دوره غازان خان، مجله تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات (علمی-پژوهشی)، (با همکاری  پرویزعلی اصل)، ش ۲۰،
 • پایگاه اجتماعی امرای سلجوقی،پژوهشنامه تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران،(علمی-ترویجی)، (با همکاری بهزاد اصغری)، بهار و تابستان ۱۳۹۲، ش ۵
 • منصب داروغه در دوره صفویه، پژوهشنامه  تاریخ اجتماعی  و اقتصادی  ایران،(علمی- ترویجی )،س اول،ش  اول، بهار-تابستان، ۱۳۹۱ ،صص: ۹۷-۱۱۹.
 • نمایندگی تجاری خارجی در ایران دوره قاجاریه؛ مجله تاریخ روابط خارجی(علمی- ترویجی)، ، ش ۴۷، پاییز ۱۳۹۰، ص
 • جیره بندی مواد غذایی در سال های جنگ جهانی دوم در ایران(۱۳۲۱-۱۳۲۴ش)، مجله تاریخ روابط خارجی(علمی- ترویجی)، بهار۱۳۹۰،(با همکاری ف. شیرین کام)،  
 • مسجد-مدرسه های وقفی"جامع" و "آقا عباس" در بافت مرکزی شهر آمل؛ گنجینه اسناد،(علمی- ترویجی)،فصلنامه تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی، سال ۱۹،دفتر سوم،شماره  ۷۵ ،پاییز ۱۳۸۸، (با همکاری م. یدالله پور)،صص : ۲۵-۵۲.
 • وضعیت رشته هاو فراورد های تولیدی در شهرهای ایران عهد سلاجقه؛در: مجله : بررسی های نوین تاریخی ، س۱، ش۱، ۱۳۸۴،صص: ۳۸-۲۵.

۱۴. مقالات در مجلات علمی و تخصصی

 • نقش و تاثیر وقف در پایداری فضاهای شهری ایران؛ ویژ نامه وقف، آستان قدس رضوی، ۱۳۹۰،صص:۲۹-۳۳. (با  همکاری: م. یدالله پور)
 • حمام های تاریخی آمل، وقف میراث جاویدان، س ۱۹، زمستان ۱۳۹۰، ش ۷۶، صص: ۴۷- ۶۸. (با  همکاری: م.یدالله پور)
 • بازتاب فضای کسب و کار بازار آمل در ادبیات عامه شهر آمل؛ فرهنگ مردم ایران، ش ۲۵، تابستان ۱۳۹۰، صص: ۵۳- ۶۸ .(با همکاری:معصوم یدالله پور)
 • نقش موقوفات در احیای کالبد شهری آمل پس از آتش سوزی بازار (۱۳۳۵ق)، مجله وقف میراث جاویدان، شماره ۷۳،‌بهار ۱۳۹۰، صص: ۵۵-۸۴
 • مروری بر منظرهای مطالعه ی تاریخ اقتصادی شهرهای ایران؛ مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،  شماره ۱۵۶، اردیبهشت ۱۳۹۰،  صص:۲-۹.
 • درآمدی بر سنخ شناسی منابع و ماخذ مطالعات تایرخ شهر در سده های میانه تاریخ ایران؛ مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۱۵۶، اردیبهشت ۱۳۹۰،  صص:۲۸-۳۶.
 • شرایط تداوم موقوفات در موقعیت بحران جامعه شهری ایران،بررسی موردیمسجد حاج علی کوچک و تکیه مشاییدر شهرآمل،در: میراث جاویدان،سال هفدهم،شماره ۶۸،زمستان ۱۳۸۸، صص: ۳۶-.
 • برگ زرینی از میراث مکتوبروستانشینی و تاریخ کشاورزی ایران،در: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،مرداد  ۱۳۸۷، صص:  ۶۹-
 • تاملاتی در زندگی شهری وروستایی ایران در سده های میانه، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،شماره۱۲۶،آبان ۱۳۸۷، صص۲۵-۸.
 • تاملی در وضعیت کنونی رشته تاریخ در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور؛در: مجله پژوهشگران،زمستان ۱۳۸۵،
 • شهرنشینی در جهان اسلام؛در : کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, ۱۳۸۲.
 • شرح احوال و آثار استاد ابوالقاسم قربانی؛ در: کتاب ماه, علوم و فنون,۱۳۸۱, صص۱۵- ۴.
 • تاریخ ملازاده یا مزارات بخارا؛ در : کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،ش۴۵– ۴۴،س۴،شماره۹– ۸،خرداد و تیر۱۳۸۰،صص ۱۲۹- ۱۲۱.
 • لرستان در عهد فرمانروائی والیان علوی؛ در: مجله لرستان پژوهشی،س۱،ش۳و۴، پائیز و زمستان ۱۳۷۷،صص۳۶۲ ـ ۳۶۰.
 • سفرنامه لرستان و خوزستان حسنعلی خان افشار؛ در: لرستان پژوهشی،س۱،ش۱و ۲،بهار و تابستان۱۳۷۷،صص‌:۲۱۳ ـ ۲۰۹.
 • تاریخ نوشته های جغرافیائی درجهان اسلامی؛ در: کتاب ماه ـ تاریخ وجغرافیا،س۵،ش۷- ۶،فروردین ـ اردیبهشت۱۳۸۱،صص:۳۳ ـ ۲۴.
 • سنت،سنت گرائی و سنت گرایان معاصر؛در: نامه فرهنگ،س۱۲،دوره۳،بهار۱۳۸۱،ش مسلسل۴۳،صص:۱۸۳ – ۱۷۸.
 • گفته ها ی اندک, ناگفته های بسیار؛در:گفتگو،(فصلنامه فرهنگی واجتماعی)،ش۳۱،مهرماه۱۳۸۰،صص: ۲۱۳ ـ ۱۹۶.
 • ارسنجانی از نگاه برادر؛در: گفتگو،( فصلنامه فرهنگی و اجتماعی)،ش۲۸،تابستان۱۳۷۹،ویژه نامه اقتصاد و سیاسی،صص: ۲۳۷ – ۲۱۵.
 • تاریخ ترکها آسیای میانه؛ در:فصلنامه تاریخ روابط خارجی, نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران،س۲،ش۲،بهار۱۳۷۹،صص۲۵۴ ـ ۲۳۷.
 • بررسی یک رویداد, ماجرای قتل ماژورایمبری کنسولیار سفارت امریکا در ایران (۱۳۰۳ ش ـ)؛در : پانزده خرداد، س ۶، ش ۲۸، زمستان ۱۳۷۶، صص: ۷۳ ـ ۲۵.

۱۵.مقالات در دایره المعارف ها معتبر

 • ربع رشیدی، دایره المعارف  برزگ  اسلامی (ارایه: ۱۳۹۴)
 • خالصه، دایره المعارف  برزگ  اسلامی (ارایه: ۱۳۹۴)
 • ، محمد ابن ابی بکر؛ دانشنامه جهان اسلام(ارایه: ۱۳۹۴).
 • چغری بک داوود سلجوقی، دایره المعارف بزرگ اسلامی،(ارایه: مهر ۱۳۹۱).
 • دانشنامه جهان اسلام،(۱۳۹۱)
 • ؛دایره المعارف شهرهای ایران شهر؛ زیر نظر حسن حبیبی،تهران، بنیاد ایرانشناسی،ج۱،  ۱۳۸۹، صص: ۳۵۴-۳۴۷.
 • تربت جام؛ دایره المعارف شهرهای ایران شهر؛ زیر نظر حسن حبیبی،تهران، بنیاد ایرانشناسی،ج۱،  ۱۳۸۹،
 • تاریخ آل جلایر ؛در: تاریخ بزرگ ایران؛ دایره المعارف بزرگ اسلامی،(ارایه: ۱۳۸۹).
 • اتابکان لر کوچک؛ در: تاریخ بزرگ ایران؛ دایره المعارف بزرگ اسلامی،(ارایه: ۱۳۸۹).
 • اتابکان لربزرگ؛ در: تاریخ بزرگ ایران؛ دایره المعارف بزرگ اسلامی،(ارایه: ۱۳۸۹).
 • علا الملک ترمذی؛دائره المعارف تشیع( ارایه: ۱۳۸۵).
 • تربت جام؛دایره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۵.
 • ؛دائره المعارف بزرگ اسلامی،ج۱۱ ،۱۳۸۱،صص: ۷۱۳ – ۷۱۲.
 • ؛دائره المعارف تشیع، ج ۹،۱۳۸۱، صص ۲۴۵ – ۲۳۴.
 • حسن ارسنجانی؛فرهنگ نام آوران معاصر ایران،حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی،

۱۶.سخنرانی ها ومقالات ارائه و منتشر شده در کنفرانس ها و میزگردهای تخصصی

۱۶-۱. مقالات، چکیده و ارایه  سخنرانی  ارائه  شده در کنفرانس های بین المللی

 • The Model of Supporting Subordinates in the Ilkhanate Era in Iran .(Case Study: Rab Rashidi) . Eighth European Conference of Iranian Studies.september. ۲۰۱۶. Sent petersbourg.

 • راه ادویه و مبادلات تمدنی ایران و هند،( چکیده مقاله و سخنرانی) درکنفرانس بین المللیمبادلات تمدنی ایران و هند، با همکاری موزه باستان شناسیدهلی نو- دانشگاه جامع جواهر لعل نهرو، انجمن ایرانی تاریخ، دهلی نو، بهمن ۱۳۹۱
 • آیینه به عنوان فرهنگ – ابزار در تاریخ فرهنگی ایران؛( چکیده، مقاله و سخنرانی)، سی  و یکیمین  کنگره شرق شناسی ،آلمان،  ماربورگ ،شهریور،۱۳۸۹.

۱۶-۲. چکیده و مقالات  و سخنرانی  ارائه  شده در کنفرانس های ملی

 • ساختار کالبدی شهر ایرانی – اسلامی، مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ و محیط در معماری و شهر اسلامی(چکیده و مقاله)، ۱۳۹۴
 • تاثیر موقعیتجغرافیایی بر ساختارهای سیاسی و مذهبی لاریجان؛(چکیده مقاله، مقاله و سخنرانی، )( با همکاری اعظم ریاحی )، مجموعه مقالات نخستین همایش نقش لاریجان در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران؛ مرداد ۱۳۹۳،ج۱،  صص۸۰- ۱۰۷.
 • انعکاس تاثیرات جنگ جهانی دوم در بروز بحران مواد غذایی در ایران(سال های ۱۳۲۴-۱ ۱۳۲ق) در اسناد کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی؛؛(چکیده مقاله، مقاله )،سومین همایش تخصصی تاریخ مجلس،  اردبهشت  ۱۳۹۱.‌  
 • تاملی در روایت تاریخ شاهی از حکومت ترکان خاتون قراختایی کرمان؛(چکیده مقاله، مقاله و سخنرانی) همایش زن در تاریخ اسلام؛ مجموعه مقالات سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام؛ به کوشش نزهت احمدی، تهران، کویر، ۱۳۹۲، صص: ۴۹۸-۵۲۰.
 • ارزیابی عملکرد مجلس شورای ملی در تنظیم روابط اصناف با دولت در دوره پهلوی اول،(چکیده مقاله و سخنرانی)  دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس، خرداد ۱۳۹۰.
 • مقاله با عنوان : الگوی نظام ترددی پیاده رو در شهرهای ایران؛(چکیده  مقاله و مقاله و سخنرانی) همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر، تهران، اسفند ۱۳۹۰
 • موضع گیری های اقتصادی- سیاسی اتاق تهران در دوره پهلوی اول ؛تهران؛( چکیده مقاله و سخنرانی) ، اتاق بازرگانی تهران- کتابخانه مجلس شورای اسلامی  ،۲۵ دی  ۱۳۸۹.
 • تشکیل حکومت اتابکان لرستان(الگوی  ادغام اجتماعی و تشکیل حکومتهای محلی در ایران)؛ (چکیده مقاله و مقاله و ایراد سخنرانی)، دومین همایش بین المللی ایران شناسی ، تهران، آذر۱۳۸۳ .
 • تحلیلی بر بازتاب چهره آرمانی ترکان خاتون در تاریخ های محلی کرمان؛ (چکیده مقاله و مقاله و ایراد سخنرانی)، در: همایش قبه سبز، کرمان،دانشگاه شهید باهنر- سازمان میراث فرهنگی،اردیبهشت۱۳۸۵
 • تاثیرسازمان سپاه در انحطاط ساختار سیاسی سلجوقیان و ظهور حکومتهای محلی؛(چکیده مقاله و مقاله و ایراد سخنرانی) اولین همایش ایران  شناسی،تهران،بنیاد ایران شناسی،خرداد۱۳۸۱.
 • تاثیر سنن ترکان صحرا گرد در تولید بحران سیاسی در قرون میانهایران؛ سمینار : نمونه هایی از تبادل فرهنگی، مقالات انسان شناسی؛انجمن جامعه شناسی ایران،مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها و دانشگاه شهید بهشتی, (چکیده مقاله و مقاله و ایراد سخنرانی)، دانشگاه شهید بهشتی،اسفند۱۳۷۹.

۱۶-۳. سخنرانی ها  در کنفرانس های ملی

 • سه نکته روش شناختی جهت پژوهش درباره مسایل لاریجان(سخنرانی)، مجموعه مقالات نخستین همایش نقش لاریجان در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران؛ مرداد ۱۳۹۳،ج۱،  صص ۲۱۴-۲۲۰.
 • نقدی تاریخی بر آسیب پذیری های دانشتاریخ از حوزه سیاست در ایران؛(چکیده و سخرانی)، در: همایش  آسیب شناسی  آموزش و پژوهش رشته تاریخ  در ایران، انجمن ایرانی تاریخ-سازمان اسناد  و کتابخانه ملی ایران  ، آذر  ۱۳۸۹.
 • تاملی در بهره برداری از  اسناد کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی در مطالعات تاریخ اجتماعی ایران؛(چکیده و سخنرانی) ، در: همایش  تاریخ مجلس  در ایران، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، خرداد ۱۳۸۹.
 • نقش بازار در آفرینش فضاهای شهری تهران؛(سخنرانی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۸ مهر ۱۳۹۰.
 • نقد و بررسی متون و تحقیقات جغرافیای تاریخی ماوراء النهر؛سخنرانی، پژوهشکده تاریخ اسلام، تهران، آبان ۱۳۹۰
 • راوندی : مورخ یا ایده پرداز اجتماعی؟؛(سخنرانی)،در : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر ۱۳۸۳.

۱۶-۴. سخنرانی ها در نشست های تخصصی، مصاحبه های اختصاصی

 • سرگذشت بازارتهران، پوست اندازی بازار؛ در مجله تجارت، س ۲، ش ۷۹، خرداد ۱۳۹۳، صص ۳۶-۳۹.
 • نسشت تخصصی تاریخ نگاری و تاریخ نگاران ایران معاصر، خانه اندیشمندان علوم انسانی، آبان ۱۳۹۲
 • دبیر علمی پنل معماریو شهر پایدار، سازمان  زیبا سازی شهر تهران، آبان ۱۳۹۱
 • نشست تخصصی نقد کتاب شهر و روستا در سده های میانه تاریخ ایران؛ خانه کتاب ایران، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
 • ، گفتگو با هفته نامه کتاب هفتهٰ، شهریور ۱۳۹۱،‌
 • چشم اندازهای تاریخی شهر در ایران؛(میزگرد تخصصی ) مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ۱۵۶، اردیبهشت ۱۳۹۰،  صص:۱۰-۱۷.
 • دگردیسی نهاد شهرداری از سنت‌محوری به الگوهای  مدرن‌ مدیریت شهری؛(گفت و گو )، ماهنامه شهرداریها ،موسسه فرهنگی ، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، شماره ۸۹ ،
 • جامعه روستایی ایران با تکیه بر تاریخ میانه(گفتگو)، در: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا،مرداد  ۱۳۸۷، صص: ۳۴

۱۷. داوری مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی و علمی تخصصی

۱۸. مدیر مسئولی مجلات علمی

 • مدیر مسئول مجله (علمی-پژوهشی ) تحقیقات تاریخ اجتماعی ایران، از۱۳۹۳
 • مدیر مسئول مجله (علمی- ترویجی) تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران، از ۱۳۹۳

 ۱۹. سردبیری مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی

 • سردبیر مجله (علمی- ترویجی) تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایرانی تاریخ،از ۱۳۹۱
 • سردبیر مجله(علمی- ترویجی) تاریخ روابط خارجی  ایران،وزارت امور خارجه، از بهمن ۱۳۸۸ - شهریور۱۳۹۲.
 • سردبیر مجله(علمی- پژوهشی) تحقیقات تاریخ اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از اسفند ۱۳۸۸ تا کنون.

 ۲۰. عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی پژوهشی، علمی ترویجی

 • عضو هیات تحریریهمجله(علمی- پژوهشی) مطالعات تاریخ ایران اسلامی، گروه تاریخ، دانشگاه قزوین، از۱۳۹۳تا کنون.
 • عضو هیات تحریریهمجله(علمی- پژوهشی) جستارهای  تاریخی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از۱۳۸۸ تا کنون.
 • عضو هیاتتحریریه مجله (علمی- پژوهشی)آفاق  الحضاره الاسلامیه؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،از بهار ۱۳۸۹ تا کنون.
 • عضو هیاتتحریریه مجله(علمی- ترویجی) کتاب ماه تاریخ و جغرافیا؛ از بهار ۱۳۸۹ تا کنون .
 • عضو هیات تحریریهمجله(علمی- پژوهشی) پژوهشنامه امام علی(ع) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از اسفند ۱۳۸۸تاپاییز ۱۳۹۲.
 • عضو هیات تحریریه مجله (علمی- پژوهشی) تاریخ تمدن اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، از ۱۳۸۸ تا کنون.
 • عضو هیات تحریریه مجله (علمی- پژوهشی) پژوهشنامه تاریخ(تاریخ فرهنگی)، انجمن ایرانی تاریخ، از ۱۳۸۸ تا کنون.
 • عضو هیات تحریریه مجله(علمی- پژوهشی)تاریخ اسلام و ایران،دانشگاه الزهراء،از۱۳۸۷ تا کنون.
 • عضوهیات تحریریه مجله (علمی- ترویجی) تاریخ روابط خارجی؛وزارت امور خارجه؛ از۱۳۸۶ .
 • عضو هیات تحریریه مجله(علمی- تخصصی) تاریخ ایران و اسلام،گروه تاریخ دانشگاه لرستان،از ۱۳۸۴ تا کنون
 • عضو هیات تحریریه مجله(علمی- تخصصی) بررسی های نوین تاریخی، از۱۳۸۶تا کنون.

۲۱. همایش ها

۲۱-۱. - دبیر علمی

 • ۱۳۹۳.
 • دبیر علمی همایش سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ،   ۱۳۹۲
 • ، همدان، شهریور   ۱۳۹۱
 •  دبیر علمی همایش  یکصد و بیست وهفتمین سالگرد  تاسیس اتاق تجارت تهران، کتابخانه مجلس شورای اسلامی- اتاق بازگانی تهران،دی ۱۳۸۹.
 •  دبیر علمی همایش بین المللی راه ابریشم؛ انجمن ایرانی تاریخ با مشارکتگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی نو وخانه فرهنگ ایران دردهلی،دهلی نو،۱۳۸۹
 •  دبیر علمی همایش بررسی تاریخ تطبیقی تمدن ایران و اسلام،دانشگاه بندر عباس،۱۳۸۲.

۲۱-۲- عضویت در  کمیته علمی همایش ها

 • عضو شورای علمی همایش تاریخ آموزش و پرورش، انجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۹۴-۱۳۹۵
 • عضو شورای علمی همایش مهرشناسی ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ۱۳۹۴
 • عضو شورایعلمی همایش بین المللی ایران و چین: مناسبات تمدنی و فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • عضو کمیته علمی همایش الغدیر، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۲
 • عضو کمیته علمی چهارمین همایش تاریخ مجلس،مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱-۱۳۹۲
 • عضو کمیته علمی همایش جنبش های اسلامی در جهان معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۹۱-۱۳۹۲
 •  عضو کمیته علمی همایش بین المللی آموزش و جهانی شدن ؛ مرکز ملی جهانی شدن؛تهران، مهر ۱۳۹۱
 •  عضو کمیته داوران همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر؛ سازمان زیبا سازی شهر تهرانٰ ،‌تهران، ۱۳۹۰
 • عضو کمیته علمی همایش زن در تاریخ اسلام،انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۹۰
 •  عضو شورایعلمیدومین کنگره علوم انسانی کشور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۸۹.
 •  عضو شورای علمی همایش تاریخ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۸۹.
 •  عضو شورای علمی همایش بین المللی "آسیب شناسی آموزش و پژوهش رشته تاریخ در ایران، انجمن ایرانی تاریخ، ۱۳۸۹
 •  عضو هیات علمی دومینهمایش بین المللی خلیج فارس،بنیاد ایرانشناسی،اردیبهشت ۱۳۸۸.
 •  عضو شورای علمی" جامعه و امنیت"،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۸۸.
 •  عضو هیات علمی دومین همایش بین المللی ایران شناسی،بنیاد ایرانشناسی،۱۳۸۴.
 •  عضو کمیته علمی همایش "گسست نسلی در ایران"، پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی و سایر مراکز همکار،۱۳۸۳.
 •  عضو شورایعلمی همایش "تاریخ  تطبیقی تمدن ایران و اسلام"، دانشگاه بندرعباس،۱۳۸۲.
 •  عضو کمیتهعلمی همایش "خود آگاهی و تاریخ پژوهی"، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹.

۲۱-۳- دبیر ی اجرایی همایش ها

 • دبیر اجرایی سلسله نشست های "عرفان و انسان مدرن"؛ انجمن حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۸۴.
 •  دبیر اجرایی همایش "هویت ملی و جهانی شدن"، تالار علامه امینی،دانشگاه تهران، بهار۳ ۱۳۸.
 • دبیر اجرائی همایش "عرفان، پلی میان فرهنگها"،تالار علامه امینی دانشگاه تهران،مهر ۱۳۸۱.
 • دبیر اجرائی همایش" سنت گرائی در جهان معاصر"،دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران،اسفند ۱۳۸۰.
 •  دبیر اجرائی همایش "خود آگاهی و تاریخ پژوهی"، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،۱۳۷۹.

۲۲. داوری  پرونده های علمی

 • داور مدعودرحدود۱۰ کمیته  ارتقاء و کمیسیون تخصصی ارتقاء از استادیاری به دانشیاری   و استادی  همکاران  محترم گروه تاریخ کشور

۲۳. تدریس

۲۳-۱. کارشناسی:

 • تاریخ ایران در دوره سلجوقیان، گروه تاریخ دانشگاه تهران، نیم سال دوم ۹۴-۹۵
 • تاریخ جهان اسلام در قرن ۷ تا ۱۰ هجری قمری، گروه تاریخ دانشگاه تهران، نیم سال اول ۹۴-۹۵
 • تاریخ ایران در دوره سامانیان، دیلمیان، غزنویان، گروه تاریخ دانشگاه تهران، نیم سال اول ۹۴-۹۵
 • تاریخ ایران از ورود اسلام تا پایان علویان طبرستان، گروه تاریخ دانشگاه تهران، نیم سال اول ۹۴-۹۵
 • فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، نیم سال اول ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
 • تاریخ خلفای مصرو حمدانیان(از نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۷)،گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
 • تاریخ تشیع در ایران(۱)(نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۷)،گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
 • تاریخ تشیع در ایران(۲)(نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۵)،گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
 • تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی ایران در دوره آل بویه،سامانیان،غزنویان(نیم سال اول سال تحصیلی۱۳۸۵- ۱۳۸۴)؛گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
 • روش تحقیق در تاریخ، مقطع کارشناسی تاریخ(ترم اول سال تحصیلی ۱۳۸۳-  ۱۳۸۴)؛گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
 • تاریخ سیاسی و اجتماعی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم ه.ق(ازترم دوم سال تحصیلی ۱۳۸۵- ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶)؛گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
 • تاریخ سیاسی و اجتماعی جهان اسلام از سال ۲۲۷ تا سقوط بغداد(ازترم دوم سال تحصیلی ۱۳۸۵- ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷)؛گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
 • تاریخ سیاسی و اجتماعی جهان اسلام از سال ۶۱ تا ۲۲۷ق.،(از سال تحصیلی ۱۳۸۴تا ۱۳۸۷)گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
 • (ترم دوم۱۳۸۳ـ۱۳۸۲)،گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
 • تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران در دورهسلجوقیان(ازترم دوم۱۳۸۳ ـ۱۳۸۲)،گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.
 • تاریخ ایران از ورود اسلام تا پایان علویان طبرستان(ترم اول سال تحصیلی۳ ـ۱۳۸۲وترم اول ۱۳۸۵-۱۳۸۶)،گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی.

l.تاریخ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران در دوره سلجوقیان؛گروه تاریخ دانشگاه تهران، از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲.

l.تاریخ اروپا در قرون وسطی گروه تاریخ دانشگاه تهران، ازسال  حدود ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ 

l. تاریخ اروپا در قرون جدید گروه تاریخ دانشگاه تهران، ازسال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ 

l. تاریخ انقلاب کبیر فرانسه گروه تاریخ دانشگاه تهران، ازسال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ 

l.تاریخ اروپا انقلاب کبیر فرانسه تا جنگ جهانی اول گروه تاریخ دانشگاه تهران، ازسال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ 

l.تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا پایان جنگ سرد گروه تاریخ دانشگاه تهران، ازسال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ 

۲۳-۲. کارشناسی ارشد

 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، (نیم سال دوم۱۳۹۵-۱۳۹۴)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاریخ اسلام از آغاز تا پایان خلافت عباسیان، مقطع کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی، گروه تاریخ دانشگاه تهران، نیم سال دوم ۹۴-۹۵
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، (نیم سال اول۱۳۹۵-۱۳۹۴)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد؛ (نیم سال دوم ۱۳۹۳-۱۳۹۴)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد؛ (نیم سال  اول ۱۳۹۳-۱۳۹۴)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایرانبعد از اسلام؛(نیم سال  اول ۱۳۹۳-۱۳۹۴)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • فرهنگ و تمدن اسلامی (نیم سال دوم  ۱۳۹۲-۱۳۹۳)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاریخ سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا مغول(نیم سال اول  ۱۳۹۲-۱۳۹۳)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاریخ ایران در دوره صفویه(نیم سال  اول ۱۳۹۲-۱۳۹۳)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاریخ سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا مغول(نیم سال دوم ۱۳۹۱-۱۳۹۲)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • مباتی تاریخ تمدن (نیم سال دوم ۱۳۹۱-۱۳۹۲)؛ مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ جهان، گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاریخ ایران بر اساس روایات ملی(نیم سال اول ۱۳۹۱-۱۳۹۲)؛ مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ ایران باستان، گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • شناسایی اسناد و مدارک آرشیوی، ( نیم سال اول تحصیلی   ۱۳۹۱-۱۳۹۲ )؛مقطع کارشناسی ارشد،گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی،(از نیم سال اول تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸)؛مقطع کارشناسی ارشد،گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه علوم وتحقیقات.
 • تاریخ ایران از دوره مغولان تا تیموریان(از نیم سال دوم تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷)؛مقطع کارشناسی ارشد،گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه علوم وتحقیقات.
 • تاریخ جنبش های سیاسی– اجتماعی ایران در سده سیزدهم ه.ق(نیم سال اول تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷)،مقطع کارشناسی ارشد،گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه علوم وتحقیقات.
 • قرائت متون تاریخی به زبان فارسی(نیم سال اول تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷)؛ مقطع کارشناسی ارشد،گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه علوم وتحقیقات.
 • تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در دورهقاجاریه(سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۷) مقطع کارشناسی ارشد،گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه علوم وتحقیقات.
 • تاریخ ایران در دوره صفویه(از نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۸۶ تا۱۳۸۷)؛ مقطع کارشناسی ارشد،گروه تاریخ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
 • روش های تحقیق در تاریخ(از ترم اول سال تحصیلی ۱۳۸۴-۱۳۸۳)،دوره کارشناسی ارشد تاریخ،پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • زن در ایران؛ هنر ها(از سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۷)، مقطع کارشناسی ارشد، مطالعات زنان،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات.

۲۳-۳. دکتری

 • روش های پیشرفته تحقیق در تاریخ،  گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال اول  ۹۵-۹۴.
 • مبانی تاریخ اجتماعی ایران،گرایش تاریخ ا یران دوره اسلامی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران،نیم سال اول ۱۳۹۵-۱۳۹۴؛
 • جغرافیای تاریخی ایران؛ گرایش  تاریخ ایران دوره اسلامی، گروه تاریخ ایران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، نیم سال اول ۱۳۹۵-۱۳۹۴.
 • مبانی تاریخ اجتماعی ایران؛ گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال دوم  ۹۳-۹۴.
 • تاریخنگاری در ایران؛ گرایش ایران شناسی، بنیاد ایران شناسی، نیم سال دوم سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴.
 • روش های پیشرفته تحقیق در تاریخ؛  گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال دوم  ۹۳-۹۴.
 • روش های پیشرفته تحقیق در تاریخ؛  گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال اول  ۹۳-۹۴
 • هنر ها و صنایع ایران بعد ازاسلام؛ گرایش  تاریخ ایران دوره اسلامی، گروه تاریخ ایران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، نیم سال   اول ۱۳۹۳-۱۳۹۴.
 • روش های پیشرفته تحقیق در تاریخ؛  گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال اول  ۹۳-۹۴.
 • تاریخ اجتماعی ایران، گرایش تاریخ ا یران دوره اسلامی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، نیم سال دوم ۱۳۹۲-۱۳۹۳؛ نیم سال اول ۹۳-۹۴؛
 • ؛ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی، گروه تاریخ ایران، دانشگاه تهران، نیم سال اول ۱۳۹۲-۱۳۹۳.
 • جامعه شناسی تاریخی ایران؛ گرایش  تاریخ اسلام، گروه تاریخ،  واحد بین الملل دانشگاه پیام نور، قشم، نیم سال اول ۱۳۹۲-۱۳۹۳.؛ نیم سال اول ۹۳-۹۴؛
 • جغرافیای تاریخی ایران؛گرایش   تاریخ ایران دوره اسلامی، گروه تاریخ ایران،  واحد بین الملل دانشگاه پیام نور، قشم،  نیم سال  اول  ۱۳۹۲-۱۳۹۳؛ نیم سال اول ۹۳-۹۴؛
 • تاریخ دوره امویان و عباسیان؛ دوره دکتری  مدرسی تاریخ  تمدن اسلامی ، گروه مدرسی معارف  اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی، ترم دوم ۱۳۹۱-۱۳۹۲.
 • جغرافیای تاریخی ایران؛ گرایش  تاریخ ایران دوره اسلامی، گروه تاریخ ایران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، نیم سال  دوم ۱۳۹۱-۱۳۹۲.
 • ؛ گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور، قشم،  از نیم سال اول ۱۳۹۱-۱۳۹۲ .
 • تاریخ اجتماعی ایران، گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال ۱۳۹۰ تا کنون.
 • روش های پیشرفته تحقیق در تاریخ؛  گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از نیم سال اول  ۱۳۹۰ تا  کنون.
 • ؛ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی ، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور، قشم،  نیم سال دوم ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱
 • ؛ گرایش تاریخ ا یران دوره اسلامی،  واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، نیم سال دوم ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
 • جامعه شناسی تاریخی ایران؛ گرایش تاریخ یران دوره اسلامی ، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور، قشم،  از نیم سال اول ۱۳۹۰-۱۳۹۱ تا کنون.
 • تاریخ اجتماعی ایران؛  گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه  قزوین، نیم  سال اول ۱۳۸۹-۱۳۹۰

۲۳-۴. دوره های آموزشی  تخصصی  آزاد

 • دوره تخصصی ایرانشناسی، دوره میراث معنوی، ویژه نخبگان کشور ، معاونت فرهنگی بنیاد نخبگان،سال ۱۳۹۳
 • دوره تخصصی ایرانشناسی، دوره میراث معنوی، ویژه نخبگان کشور،معاونت فرهنگی بنیاد نخبگان،سال ۱۳۹۲

۲۴. پایان نامه ها

۲۴-۱. راهنمایی پایان نامه های دکتری

l.علی بیگی، وضعیت اهل ذمه در جامعه اسلامی در سده های نخستین اسلامی؛ گروه تاریخ، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور قشم،  تاریخ تصویب  خرداد ۱۳۹۳.

l.جلیلیان، آذر:نظام قضایی دوره سلجوقیان ، گروه تاریخ،  دانشگاه پیام نور، واحد بین المللی قشم، تاریخ تصویب خرداد  ۱۳۹۲.

l.بحری، عباس: نظام محله در شهرهای ایران، نمونه موردی شهر یزد در سده های میانه، دوره دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تاریخ دفاع شهریور ۱۳۹۲ .

l.حیدری،  منصور:ساختار و کارکرد دیوانسالاری مصر در دوره فاطمیان؛دوره دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس،  تاریخ دفاع بهمن  ۱۳۹۱.

l. علی اصل،  پرویز: شهر و جامعه شهری تبریز در دوره مغول؛دوره دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،  تاریخ دفاع ۱۳۹۱.

۲۴-۲. مشاوره پایان نامه های دکتری

 • افشان، عزیز گل: دگرگونی های قومی و ساختار حیات اجتماعی و اقتصادی خوزستان از آغاز ورود اسلام تا قرن ۵ هجری قمری؛ گروه تاریخ، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور قشم،تاریخ تصویب دی ۱۳۹۲
 • فروغی،حسین: زمینه ها و پیامدهای سقوط اصفهان از آغاز  دوران  اسلامی تا پایان ایلخانان؛ گروه تاریخ، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور قشم،تاریخ دفاع بهمن ۱۳۹۴
 • بختیاری، محمد: جامعه روستایی ایران در دوره قاجار، دوره دکتری تاریخ ایران،دانشگاه قزوین، ،تاریخ دفاع ...
 • تقوایی، فاطمه:نقش اهل ثروت  و دولت در حفظ و توسعه فرهنگ ایرانی در دوران مغول- الخانی با تکیه بر نهادهای وقفی؛ دکتری رشته تاریخ ایران دوره اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ دفاع ۱۳۹۱
 • مردوخی، دل آرا: تداوم و تغییر در نظام مالیاتی ایران در دورۀ میانه (قرن ۴ تا ۶ قمری)،دانشگاه الزهراء،،تصویب ۱۳۹۱.
 • منصوری، علی :  رقابت امرا  و    وزراء در دوره ایلخانان، دوره دکتری رشته تاریخ ایران، دانشگاه خوارزمی،  تاریخ دفاعآذر ۹۴
 • صفری،سهیلا: امنیت و ناامنی در دوره پهلوی اول،‌ دکتری رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه الزهرا،‌تاریخ دفاع ۱۳۹۲.
 • شادپور، حسن: ارزیابی و نقد علمی نزهه القلوب ؛دکتری رشته تاریخ ایران دوره اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ دفاع شهریور ۱۳۹۲.
 • طالعی، عزیز: آذربایجان در دوره سلجوقیان؛ دکتری رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، تاریخ دفاع تیر ۱۳۹۲.
 • خزایی ،یعقوب : زندان و زندانی در دوره پهلوی اول، دکتری رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه تربیت معلم، تاریخ دفاع ۱۳۹۱
 • مظفری، محمد: بررسی و تحلیل نوآوری  های  رصدخانه مراغه، دکتری تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۰
 • جلالی، ایرج:بررسی روابط غزنویان با حکومت های هم جوار و خلافت؛  دکتری رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ دفاع  شهریور ۱۳۹۰.
 • کناررودی ،قربانعلی:  شهرنشینی در دوره مغولان؛دکتری رشته تاریخ ایران دوره اسلامی،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، با عنوان: تاریخ دفاع: ۱۳۸۷.

۲۴-۳. راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

 • عزیزی، امیر: زندگی آیه الله روح الله کمالوند؛ رشته تاریخ دوره اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ دفاع بهمن۱۳۹۳
 • اولادقبادی ،احسان: وقف در دوره سلجوقیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۲
 • مومنی، ماریا: راههای تجاری خلیج فارس در سده میانه؛ گروه تاریخ ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکز، بهمن ۱۳۹۲
 • خدامرادی : داده شناسی تاریخ اجتماعی در سفرنامه های خارجی در دوره مظفرالدین شاه،پژزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۱۳۹۲
 • موسوی فروغ: نذر در دوره قاجاریه بر اساس سفرنامه  های خارجی،بنیاد ایرانشناسی، بممن ۱۳۹۲
 • آرزومندی، فاطمه: تاریخ بازار اراک؛ مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی- بنیاد ایرانشناسی،مهر ۱۳۹۲
 • محمدی ،مهدی: د اده شناسی تاریخ اجتماعی در منابع منتخب  تاریخی دوره سلجوقی- مغول؛پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر ۱۳۹۱
 • عزیزی، ملک: داده شناسی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی کردستان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر ۱۳۹۱
 • رضایی، امید:کارکرد و جایگاه خاندان تمامی امامی در منصب شیخ الاسلامی شیراز؛ رشته تاریخ دوره اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ دفاع بهمن۱۳۹۰
 • صالحی رفسنجانی،منصوره: نقش بازار تهران در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی؛رشته تاریخ دوره اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ دفاع شهریور۱۳۹۰
 • صفری، رضا: بررسی وضعیت اصناف  و مشاغل  بازار  کرمانشاه در دوقرن  اخیر؛ مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی- بنیاد ایرانشناسی،
 • داودی ،فاطمه: بررسی مقایسه ای  بین آراء  فوکوزایا  و  میرزا ملکم خان؛ رشته تاریخ دوره اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تاریخ دفاعشهریور ۱۳۹۰
 • آزاده، صابره: مناصب شهری دوره سلجوقیان؛ پژوهشگاه علوم انسانی،۱۳۹۰.
 • دوله، علیرضا: اوضاع ایران در دوره حکومت سلطان آلپ ارسلان سلجوقی؛ رشته تاریخایران دوره اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ
 • حسین زاده،ناصر:تاریخچه صنف مسگر در بازار بزرگ تهران؛رشته تاریخایران دوره اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تاریخ دفاع۱۳۸۹
 • هادیان، اکرم: داده شناسی تاریخ اجتماعی در منابع منتخب سیاسی- دینی سده های میانه؛پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
 • رستمی، رسول: شناسایی داده های تاریخ اجتماعی در متون منتخب تاریخی دوره سلجوقی،بنیاد ایرانشناسی،دفاع آبان۱۳۸۹.
 • دشتکی نیا ، فرهاد: مهاجرت  ترکان به ایران در دوره سلجوقیان، پژوهشکده تاریخ،دفاع بهمن ۱۳۸۸.
 • رومیانی، عباس: نقش طوایف طرهان و خاندان امرایی غضنفری در تحولات سیاسی، اجتماعی لرستان از  عهد قاجار  تا شکست قشون اسلامیه (اتحادیه طوایف) لرستان(۱۳۰۶ش)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۱۳۹۱
 • نادعلی، : وضعیت اوقاف در شهرستان شاهرود، رشته تاریخ ایران، دانشگاه آزاد شاهرود، تاریخ شروع: خرداد ۱۳۸۹.
 • اصغری، بهزاد:پایگاه سیاسی- اجتماعی امرای سلجوقی، پژوهشکده تاریخ، دفاع شهریور ۱۳۸۸.
 • یدالله پور ،معصومه: دیروز و امروز بازار آمل؛ رشته تاریخ ایران، بنیاد ایرانشناسی، تاریخ دفاع شهریور ۱۳۸۸.
 • بابایی ،سلام الله: تاریخ آموزش نوین در گیلان، پژوهشکده تاریخ، تاریخ دفاع بهمن ۱۳۸۷.
 • شمسی پور، حسین: تاریخ سیاسی- اجتماعی جلایریان؛ رشته تاریخ دوره اسلامی،کارشناسی ارشد،واحد علوم و تحقیقات، تاریخ دفاع بهمن ۱۳۸۷.
 • متانی ،رقیه: توصیف روستاهای ایران دوره قاجاریه در سفرنامه های اروپاییان؛رشته تاریخ دوره اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تاریخ دفاع دی ۱۳۸۷.
 • نجفی، اصغر: تاریخ اجتماعی بازار تبریز در دوره  قاجاریه؛ رشته تاریخ ایران، بنیاد ایرانشناسی، تاریخ دفاع دی ۱۳۸۷.
 • صدیقی نیک ،مهدی: تاریخ بازار عباسی اصفهان؛ رشتهایران شناسی، بنیاد ایرانشناسی،تاریخ دفاع شهریور۱۳۸۷.
 • محمدی، محمد: تاریخ اجتماعی ری از ورود اسلام تا حمله مغول،پژوهشکده تاریخ، تاریخ دفاع۱۳۸۶.
 • روحانی ،رضا:  شکست سنجر از غزها : مطالعه ای در روند تسلط صحراگردان غز بر خراسان و پیامد های آن،پژوهشگاه علوم انسانی،تاریخ دفاع ۱۳۸۶
 • هدایتی، علی:مطالعه ای در نظام دیوانسالاری خوارزمشاهیان ،پژوهشگاه علوم انسانی ،تاریخ دفاع ۱۳۸۶ .

۲۴-۴. مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:

 • شوقی بابانظر ،ثریا: مطالعه و معرفی نقوش صخره ای مناطق شمال غرب، پیام نور، مرکز تهران شرق، خرداد ۹۴
 • شیعتی فرد، نگار ، شناخت عکاسی پست مدرن ، پیام نور، مرکز تهران شرق، خرداد ۹۴
 • سجادی ،انیس. بنیاد فرهنگ ایران و بنیاد شاهنامه فردوسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۴
 • نصری، مناصب شهری در دوره آل بویه، پژوهشگاه علوم انسانی ، تاریخ دفاع بهمن ۱۳۹۲.
 • فاطمه محمد ظاهری: شهر تویسرکان؛ رشته ایران شناسی، بنیاد ایرانشناسی، تاریخ دفاع دی ۱۳۹۲.
 • بروغنی، فاطمه: تاریخ سبزوار؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع ۱۳۹۲
 • پهلوانی، ایرما: تاریخ اجتماعی ایران در دوره ناصری،(آداب ، مراسم ، سرگرمی )، رشته تاریخ ایران ، دانشگاه پیام نور تهران،شهریور۱۳۹۲
 • شاکرمی، یحیی،نقش سیاسی، تجاری و فرهنگی جاده ری ـ بغداد، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی،
 • فاطمه جلاپور، : بررسی کارکردهای اقتصادی اجتماعی نظام بازار در دوره شاه عباس صفوی، دانشگاه الزهراء، مهر ۱۳۹۱.
 • رشته تاریخ ایران دوره اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد علوم و تحقیقات، تاریخ دفاع شهریور ۱۳۹۱
 • محسنی هماگوانی، تقی: سازمان اداری و نظامی سامانیان؛ رشته تاریخ ایران دوره اسلامیٰ ، دانشگاه پیام نور مرکز تهران،تاریخ دفاعشهریور ۱۳۹۰
 • محمدی، پریسا ، بازار قدیم کرمانشاه در دویست سال اخیر؛بنیاد ایرانشناسی، بهمن ۱۳۹۰
 • صالح نژاد، نرگس ، مناصب شهری در دوره قاجاریه؛ بنیاد ایرانشاسی،بهمن ۱۳۹۰
 • روشی، محمد: تاریخ ارتباطات در ایران، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد علوم و تحقیقات، تاریخ دفاع خرداد۱۳۸۹ .
 • دستپاک، خالد ، شناسایی داده های تاریخ اجتماعی در جامع التواریخ  رشیدالدین فضل الله همدانی،بنیاد ایرانشناسی،دفاع آبان۱۳۸۹.
 • حیدر دارایی نیا ،علی:  کارکرد نهاد وقف در استان کرمانشاه در دوره قاجار؛ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،شهریور ۱۳۸۹.
 • فاطمه علی پور: بررسی اقشار اجتماعی مردم کوفه در زمان خلفای راشدین، ، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد علوم و تحقیقات، تاریخ دفاع خرداد۱۳۸۹ .
 • پیام نیکپور: بررسی اوضاع اجتماعی ایران دوره صفوی بر اساس سفرنامه شاردن؛ پژوهشگاه علوم انسانی،آبان۱۳۸۹.
 • ارجمندی، وجیهه: وقف در دوره مغول؛رشته تاریخ ایران اسلامی ،پژوهشگاه علوم انسانی،مهر ۱۳۸۹.
 • مهینی ، امین:تاریخ  بازار شهر خوی،رشته ایران شناسی،بنیاد ایران شناسی؛دفاع مهر ۱۳۸۹.
 • بزرگی، صغری: نگاه به شرق نادر شاه افشار؛ رشته تاریخ ایران دوره اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد علوم و تحقیقات، تاریخ دفاع  ۱۳۸۸.
 • سهیلی، مسعود: ساختار و تحول دیوان های مالی د ر دوره اسلامی،رشته تاریخ ایران اسلامی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع۱۳۸۸.
 • حنیفه زاده، فاطمه: نقش خواجه نظام الملک در تدوین نظریه سلطنت در  ایران دوره سلجوقی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۸.
 • کشاورز، محمد: شناسایی اماکن وقفی در بازار بزرگ تهران، رشته ایران شناسی، بنیاد ایران شناسی؛دفاع ۱۳۸۸.
 • حجتی، صادق: تاریخ خاندان دنبلی ؛رشته تاریخ ایران اسلامی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع مهر ۱۳۸۸.
 • روتن، حسین: حکمرانان تهران در دوره قاجاریه؛رشته ایران شناسی،بنیاد ایران شناسی؛تاریخ دفاع بهمن ۱۳۸۷.
 • پرمهر، لیلا: مشروعیت سیاسی در دوره آل بویه،رشته تاریخ ایران اسلامی،پژوهشکده تاریخ،تاریخ دفاع بهمن ۱۳۸۷.
 • خانم ملک زاده:با عنوان: تقسیمات کشوری و سازمان های اداری کرمان از ۱۲۸۵ش تا انقلاب اسلامی؛رشته ایران شناسی،،بنیاد ایرانشناسی، تاریخ دفاع آبان ۱۳۸۷.
 • علامیر، لیلا :تاریخ اجتماعی جوانمردان در ایران در سده های نخستین اسلامی،رشته تاریخ ایران دوره اسلامی ، پژوهشگاه علوم انسانی،تاریخ دفاع مهر ۱۳۸۷.
 • اخشابی، مهدیه : مبانی مشروعیت و ساختار قدرت آل بویه بغداد؛ رشته تاریخ ایران دوره اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد علوم و تحقیقات، تاریخ دفاع  ...
 • نجفی ،علی: تبریز در دوره عباس میرزا؛ رشته تاریخ ایران دوره اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد تهران مرکز، تاریخ دفاع مرداد ۱۳۸۶.
 • خانم جعفری: اقتصاد روستایی آذربایجان در دوره صفویه؛ رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد تهران مرکز، تاریخ دفاع،آبان۱۳۸۵.
 • ملکی، لیدا:تجارت در دوره صفویه؛ رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد تهران مرکز، تاریخ دفاع،مهر۱۳۸۵.
 • خانم آریاراد: وضعیت عرفان و تصوف در دوران مغول؛ دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد تهران مرکز، تاریخ دفاع،۱۳۸۵.
 • علی اکبر بایگی: وضعیت سیاسی خراسان در دوره جانشینان نادر، پژوهشکده تاریخ ،،تاریخ دفاع شهریور۱۳۸۵.
 • نفسیه زمانی نژاد: سیاست فرهنگی اتابکان سلغری،رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی،تاریخ دفاع آبان ۱۳۸۴.
 • احمد بلند اختر : سیاست و حکومت در دوره سلجوقیان،رشته تاریخ ایران دوره اسلامی،پژوهشگاه علوم انسانی، تاریخ دفاع مهر ۱۳۸۳ .

آدرس محل کار:

                                      بزرگراه کردستان، نبش ۶۴ غربی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

تلفن و دورنگار:         ۸۸۰۶۶۰۵۱

کد پستی:   ۱۴۳۷۷۷۶۴۸۱  ؛  صندوق پستی:   ۶۴۱۹ – ۱۴۱۵۵  ؛

 پست الکترونیکی:                shyousefifar@yahoo.com


آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱