تاریخ سیاسی

تعداد بازدید:۲۹۵۲
  •  مدیر گروه   دکتر علی سالاری شادی

         اعضاء هیأت علمی گروه :  دکتر علی سالاری شادی ، دکتر عبدالرحمن حسنی فر، دکتر نیره دلیر

گروه پژوهشی تاریخ سیاسی ایران:

تاریخ سیاسی شاخه ای از مطالعات تاریخی به حساب می آید که با تکیه بر دانش سیاسی و تاریخ  به مطالعه و بررسی تاریخی می پردازد. محور اصلی در تاریخ سیاسی پرداختن به «امر سیاسی» در پرتو« قدرت سیاسی» است. تعاریف زیادی از تاریخ سیاسی شده است که هستی شناسی و روش شناسی آن را متنوع نشان می دهد. تاریخ سیاسی علی رغم سابقه طولانی از منظر پژوهشی به عنوان یک رویکرد جدید نیز مطرح است که تحت عنوان تاریخ سیاسی جدید از آن یاد شده و در مقابل تاریخ سیاسی سنتی آمده است. در این گروه موضوعات تاریخی همچون ساختار و تشکیلات سیاسی، روابط دولت و ملت، دیپلماسی و روابط خارجی، نهاد­های سیاسی، مرز، جنگ، ارتش، تقسیمات کشوری، امنیت، هویت ملی، گروه های قدرت، مشروعیت، کارکرد دولت، نوع دولت، گروه های سیاسی، نظریه حکومت، مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد. 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۰