لیدا ملکی

تعداد بازدید:۵۸۱۵

نام :  لیدا

نام خانوادگی: ملکی راسته کناری

 

سوابق تحصیلی:

    کارشناسی ارشد : در رشته تاریخ ایران دوره اسلامی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

    عنوان پایان نامه: مناسبات بازار در دوره صفویه ( از آغاز تا شاه صفی) دفاع در سال ۱۳۸۵

کارشناسی در رشته مدیریت از سال ۱۳۶۸ تا  ۱۳۷۳                 

 

طرح های پژوهشی:

 

 • ایجاد بانک اطلاعاتی و شناسنامه علمی دانشگاهها .

سمت : مجری طرح

محل اجرا: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی

سال : ۱۳۸۱ – ۱۳۸۰

 • بانک اطلاعاتی کتابشناسی ، بازیابی اطلاعات موضوعی کتب خطی و چاپی تاریخ معاصر ایران

سمت: همکار طرح

محل اجرا:پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 •  
 • بانک اطلاعاتی کتابشناسی فارسی دوره پهلوی ( ۱۳۰۴-۱۳۵۷)

سمت: همکار طرح

محل اجرا:پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال : ۱۳۷۷

 • اطلس کارتوماتیک ایران

سمت: همکار طرح

محل اجرا:پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

 •  
 •  
 • آسیای مرکزی و قفقاز

سمت: همکار طرح

محل اجرا:پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 •  
 • فهرست اعلام تاریخ طبری

سمت: همکار طرح ( موظف)

محل اجرا:پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال: ۱۳۸۰

 • فرهنگ اصطلاحات دیوانی و مفاهیم تاریخی از مغول تا صفویه

سمت: همکار طرح

محل اجرا:پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال: ۱۳۸۰- ۱۳۸۵

 • بررسی وضعیت دوره های دکتری علوم انسانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی

سمت: همکار طرح

 محل اجرا:پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال: ۱۳۸۳

 • مدل مدیریتی سازمان های پیچیده ( مطالعه درباره سازمان آب منطقه ای استان هرمزگان)

سمت: همکار طرح

محل اجرا:پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتفرهنگی

سال: ۱۳۸۳

 • بررسی وضعیت بهره وری در مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری(شهر تهران)

سمت: همکار طرح

محل اجرا:پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتفرهنگی

سال: ۱۳۸۲

 • فرهنگ اعلام (شخصیتها و اماکن) و اصطلاحهای تاریخ ایران دوره اسلامی

                  سمت: همکار طرح

محل اجرا:پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتفرهنگی

 

                  سال: از ابتدای سال ۱۳۸۴- تا ۱۳۹۰

 • شناسایی و معرفی مفاخر انسانی دانشگاههای ایران

سمت: همکار طرح

محل اجرا:دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم،

تحقیقات و فن آوری

 •  
 • تحولات، مسائل و چشم اندازهای مربوط به جوانان و راهبردهای مقابله با انقطاع

سمت: همکار طرح

محل اجرا: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم

تحقیقات و فن آوری

 •  
 • طرح جامع توسعه تحقیقات علوم انسانی

سمت: همکار طرح

محل اجرا: دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم

تحقیقات و فن آوری

 •  
 • طرح تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی

سمت: مجری طرح

مقالات علمی

 • نقش ادبیات در بازآفرینی اوضاع اجتماعی ایران عهدمغول     (در فصلنامه علمی پژوهشی مسکویه ، دانشگاه آزاد اسلامی، سال دوم شماره هفتم، تابستان و پائیز   ۱۳۸۶،صص ۲۳۳-۲۱۵)
 • ترجمه مقاله “Women and the urbaon Religious Eline in the pre- Mengol priod “  اثر Guity Nashat and Lois Beek با عنوان زنان و نخبگان مذهبی شهری پیش از دوره مغول؛ فصلنامه علمی تخصصی نامه تاریخ پژوهان ، شماره ۲۳، سال ششم، پائیز ۱۳۸۹، صص ۲۱-۴.
 • نهضت های مردمی قفقاز علیه استیلای روسیه در قرن نوزدهم

مجموعه مقالات همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ (دانشگاه تبریز)

 • مطالعه ای در زمینه های اجتماعی رشد فرهنگی در دوره سلجوقیان
 • مسئله بیماری و درمان زنان در دوره قاجار ۱۳۹۳
 • ترجمه نقد کتاب "دغدغه آشتی دادن مدرنیته با فرهنگ ایرانی"

فصلنامه نقد کتاب تاریخ ، سال اول، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳

 

کتاب ها

 • کتاب اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی
 • کتاب اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران
 • کتاب اسنادی از مرکز اسناد فرهنگی آسیا
 • کتاب اسنادی از پژوهشگاه علوم انسانی در دوره پهلوی
 • کتاب اسنادی از مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها

 

همایشها و سخنرانی ها

 • شرکت در همایش توسعه محله ای   ( ارائه مقاله)
 • سمینار دانشگاه تبریز      ( ارائه مقاله و چاپ در چکیده مقالات سمینار ربع رشیدی)
 • همایش ایرانشناسی        ( ایراد سخنرانی)
 • جایگاه جزیره قشم در رقابت های بین اللملی دوره صفویه     ( ارائه سخنرانی در همایش ایرانشناسی سال ۱۳۸۸).
 • کاربرد نظریه اقتضا همچون الگوی مدیریت بهینه در محلات  ( همایش توسعه محله ای چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران).

مرکزمطالعات و تحقیقات امور احتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چاپ در مقالات همایش توسعه محله ای توسعه پایدار شهر تهران

( اسفند۱۳۸۳)

 • همایش نفت، توسعه و دموکراسی  ۱۳۸۷
 • همایش کتابخانه دیجیتال نوسا و مدیریت منابع الکترونیک(۱۳۸۷)
 • همایش سراسری" سیستم های فراکتابخانه ای نوسا" (۱۳۸۹)
 • همایش "گذر از کتابخانه دیجیتال و ارایه سیستم آرشیو دیجیتال سیمرغ" ۱۳۹۰
 • کنفرانس علمی "وظایف و فرآیندهای مدیریت پژوهش برای دستیابی به علم نافع"  ۱۳۹۰
 • کنگزه ملی علوم انسانی ۱۳۹۰
 • سمینار "غدیرشناسی"  ۱۳۹۲
 • دبیر اجرایی همایش بین المللی "فرهنگ و تمدن ایرانی در دوره سلجوقیان" ۱۳۹۲
 • کنگره بین المللی "الغدیر"  ۱۳۹۲
 • همایش نقد اراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران  ۱۳۹۶
 • برگزاری کارگاه آموزشی روش پژوهش اسنادی  ۱۸/۱۲/۱۳۹۵

 

گذراندن دوره های آموزشی و اخذ مدرک:

 

 • آزمون توجیهی مرکز آموزش مدیریت دولتی ۱۳۷۸
 • کارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم انسانی( با تأکید بر علوم اجتماعی)  ۱۳۸۰
 • دوره آموزش نرم افزار windows ۹۸       ۱۳۸۱
 • کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی ویرایش ( محتوایی، ساختاری و ......)   ۱۳۸۲
 • دوره آموزش بانک های اطلاعاتی  ۱۳۸۳
 • دوره آموزشی پیشرفته در موتورهای کاوش(۲ )    ۱۳۸۹
 • دوره آموزشی طراحی جلدکتاب  ۱۳۹۰
 • دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی  ۱۳۹۰
 • دوره آموزشی هشت ضلعی مطالعه : مدلی برای ارتقا ء مهارت ها  ۱۳۹۰
 • دوره آموزشی  "حضور در سمینارهای بین المللی (تمهیدات و الزامات)" ۱۳۹۰
 • دوره آموزشی " روش شناسی مطالعات تاریخی" ۱۳۹۰
 • دوره آموزشی "پارادایم شناسی علوم انسانی"  ۱۳۹۰
 • دوره آموزشی "آیین نگارش و مکاتبات اداری"   ۱۳۹۰
 • دوره آموزشی "آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها"  ۱۳۹۰
 • دوره آموزشی "قانون مدیرت خدمات کشوری"  ۱۳۹۰
 • دوره آموزشی "ویراستاری ( زبانی – صوری )"  ۱۳۹۱
 • دوره آموزشی "اخلاق حرفه ای"  ۱۳۹۱
 • دوره آموزشی "مقاله نویسی"   ۱۳۹۱
 • دوره آموزشی "مدیریت منابع انسانی" ۱۳۹۱
 • دوره آموزشی "پدافند غیرعامل"  ۱۳۹۱
 • دوره آموزشی "مدیریت زمان"  ۱۳۹۱
 • دوره آموزشی "مهندسی فرهنگی"  ۱۳۹۱
 • دوره آموزشی "خلاقیت و حل مسأله"  ۱۳۹۱
 • دوره آموزشی "مدیریت بحران و ایمن سازی" ۱۳۹۱
 • دوره آموزشی "گزارش نویسی" ۱۳۹۲
 • دوره آموزشی "طرحنامه نویسی"  ۱۳۹۲
 • دوره آموزشی "آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی" ۱۳۹۲
 • دوره آموزشی "مدیریت استرس" ۱۳۹۲
 • دوره آموزشی "مهارتهای زندگی، مدیریت استرس"  ۱۳۹۲
 • دوره آموزشی   ICDL مهارت سوم، واژه پردازی (word) ۱۲/۷/۱۳۹۳-۲۲/۱۰/۱۳۹۳)
 • دوره آموزشی مفاهیم فناوری اطلاعات     ۱۳۹۳
 • دوره آموزشی مبانی کامپیوتر  ۱۳۹۴
 • دوره آموزشی واژه پردازی پاورپوینت       ۱۳۹۴
 • دوره آموزشی صفحه گسترده (EXCEL)   ۱۳۹۴
 • دوره آموزشی اینترنت       ۱۳۹۵
 • دوره آموزشی استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها (ویندوز)  ۱۳۹۵
 • دوره آموزشی بهبود بهره وری (مدیرت بهره وری)
 • دوره آموزشی شناخت راه‌ها و روش‌های نوین دستیابی به اطلاعات
 • دوره آموزشی

 

فعالیت های اجرایی

 • دستیار بخش تاریخ معاصر ایران ، پژوهشکده تاریخ (۱۳۷۲)
 • دبیر جلسات هفتگی تاریخ در پژوهشکده تاریخ ‌(۱۳۷۳-۱۳۷۶)
 • مسئول برگزاری سمینارهای ماهانه تاریخ معاصر ایران. (۱۳۷۴)
 • کارشناس امور آموزشی پژوهشکده تاریخ‌‌‌‌    ( ۱۳۸۰-۱۳۸۳)
 • نماینده پژوهشکده تاریخ با بخش کامپیوتر ( جهت هماهنگی های مقتضی با بخش کامپیوتر و اطلاع رسانی   (۱۳۸۱)
 • همکاری با کمیته منتخب ارتقاء  (۱۳۸۲)
 • انجام امور اجرایی مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی  ( مدیر اجرایی مجله )
 • مسئول هماهنگی برنامه سفر اعضای هیأت علمی و کارشناسان پژوهشکده تاریخ

( سفر به هندوستان)

 • دبیر اجرائی کارگاه های آموزشی و سخنرانی های بخش تاریخ اجتماعی پژوهشکده تاریخ.( ۱۳۹۰و۱۳۸۹)
 • نماینده پژوهشکده تاریخ جهت همکاری با معاونت پژوهشی برای برگزاری آموزش های ضمن خدمت (۱۳۸۹) .
 • مسئول بخش سایت پژوهشکده  تاریخ و رابط این پژوهشکده با سایت پژوهشگاه (۱۳۹۰)
 • دبیر اجرائی دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان (۱۳۹۲)
 • معاون اداره همکاری‌های علمی و بین‌المللی
 • کارشناس کارگروه تاریخ طرح اعتلا
 • مسئول برگزاری نمایشگاه گزیده ای از اسناد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • همکاری در برگزاری کنگره بین المللی "الغدیر"  ۱۳۹۲
 • همکاری در برگزاری همایش نقد اراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران  ۱۳۹۶
 • دبیر اجرائی همایش بین المللی تفکر اجتماعی مسلمانان  ۹/۲/۱۳۹۶

 

فعالیت های آموزشی:

 

تدریس در دانشگاه پیام نور قم :   

 • تاریخ تحولات در دوره حمله مغول و ایلخانان ( نیمسال اول ۱۳۸۹-۱۳۸۸)
 • تاریخ تحولات سیاسی از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان( نیمسال اول ۱۳۸۹-۱۳۸۸)
 • تاریخ عثمانی و خاورمیانه (نیمسال دوم۱۳۸۹-۱۳۸۸)
 • مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران ( نیمسال دوم ۱۳۸۹-۱۳۸۸)
 • تاریخ تحولات سیاسی از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان( نیمسال اول ۱۳۹۰-۱۳۸۹)
 • تاریخ عثمانی و خاورمیانه (نیمسال اول ۱۳۹۰-۱۳۸۹)
 • تاریخ تحولات در دوره حمله مغول و ایلخانان ( نیمسال دوم ۱۳۹۰-۱۳۸۹)
 • تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان ( نیمسال دوم ۱۳۹۰-۱۳۸۹)

 

تقدیر نامه ها:

 • دریافت تشویق نامه از رئیس پزوهشکده تاریخ (۹/۵/۱۳۷۴)
 • دریافت تشویق نامه از رئیس پزوهشکده تاریخ (۲۷/۱۲/۱۳۷۹)
 • دریافت تقدیرنامه از کمیته منتخب ارتقاء ( ۱۵/۷/۱۳۸۲)
 • دریافت تقدیرنامه از رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(۱۳۸۵)
 • دریافت لوح تقدیر از معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و
 • دریافت تشویق نامه از رئیس پژوهشکده تاریخ ( ۲۶/۱۲/۱۳۸۵)
 • دریافت تشویق نامه از رئیس پژوهشکده تاریخ (۲۱/۱۲/۱۳۸۶)
 • دریافت تشویق نامه از معاون اداری ومالی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ )
 • دریافت لوح تقدیر از معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
 • دریافت تقدیرنامه از رئیس دانشگاه پیام نور مرکز قم ( ۱۹/۲/۱۳۹۰)
 • معاون پژوهشی و همکاری های علمی و بین المللی (۲۴/۲/۱۳۹۰)
 • دریافت تقدیرنامه از مدیر پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۷/۳/۱۳۹۰)
 • دریافت تقدیرنامه نامه از رئیس پژوهشکده تاریخ  (۷/۳/۱۳۹۰)
 • دریافت تقدیرنامه از معاون پژوهشی و همکاری های علمی و بین المللی (۳۰/۱۱/۹۰ ۱۳)
 • دریافت تقدیرنامه از معاون پژوهشی و همکاری های علمی و بین المللی

     (۱/۱۲/۹۰ ۱۳)

 • دریافت تقدیرنامه از معاون پژوهشی و همکاری های علمی و بین المللی (۲۳/۱۲/۱۳۹۱)
 • دریافت تقدیرنامه از سرپرست پژوهشکده تاریخ (۲۷/۱۲/۱۳۹۱)
 • دریافت تقدیرنامه از دبیر علمی همایش فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان (۱۲/۱۲/۱۳۹۲ )
 • دریافت تقدیرنامه از سرپرست پژوهشکده تاریخ (۱۴/۱۲/۹۲ ۱۳)
 • دریافت تقدیرنامه از رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ (۱۳۹۲)
 • دریافت تقدیرنامه از رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

      ( ۱۱/۱۲/۱۳۹۳)

 • دریافت تقدیرنامه نامه از رئیس پژوهشکده تاریخ  ( ۲۰/۱۲/۹۳ ۱۳)
 • دریافت تقدیرنامه از سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۲/۹/۱۳۹۴)
 • دریافت تقدیرنامه از سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط وزیر در مراسم سالگرد پنجاهمین سال تأسیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۲۱/۱۰/۱۳۹۴)
 • دریافت تقدیرنامه نامه از رئیس پژوهشکده تاریخ  ( ۲۰/۱۲/۹۵ ۱۳)
 • دریافت تقدیرنامه از معاون فرهنگی دانشگاه خوارزمی، اردیبهشت ۹۶
 • دریافت تقدیرنامه از معاون پژوهشی (۲۳/۱۲/۹۶)
 • دریافت تقدیرنامه از رئیس کارگروه تاریخ طرح جامع ساماندهی و اعتلا (۲۷/۱۲/۹۶)
 • دریافت تقدیرنامه از جانشین رئیس در امور طرح جامع ساماندهی و اعتلا (۲۷/۱۲/۹۶)
 • دریافت تقدیرنامه از دبیر علمی همایش دولت و مردم در تاریخ ایران، 

     اردیبهشت ۹۶

 

آدرس: بزرگراه کردستان، نبش خیابان ۶۴، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

     تلفن :  ۸۸۰۶۶۰۵۱

     پست الکترونیک:  maleki_ lida@yahoo.com     

 

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۴۰۰