گنجینه پژوهشگاه علوم انسانی

تعداد بازدید:۶۴۹۹

 

 

 

  تعدادی از کتب قدیمی و نایاب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آفرینش و  تاریخ سیاست وغزالی
آفرینش و تاریخ سیرت رسول الله
آفرینش وتاریخ سیری در دیوان شمس
انس التائبین شیراز نـــــــامه
ویس ورامین صوفی نامه
بنیاد فرهنگ ایران عجایب هند
پلی میان شعر هجایی وعروضی فارسی فرائد غیاثی
تاریخ  شاهی قزاختائیان فرهاد نامه
تاریخ رویان فرهنگ ادبیات فارسی
تاریخ زبان فارسی فرهنگ مجموعه الفرس
تاریخ مازنـــــــدران فضائل بلخ
تحریر تاریخ وصاف فهرست الفبایی لغات وترکیبات  اسامی فی الاسامی
تحفه الاخوان فهرست مجله سخن
ترجمه قرآن موزه پارس قانون ادب
تفسیر قرآن مجید قره العیون
تفسیر نفسی کانی شناسی در ایران قدیم
جاویــــــــدان خرد لطائف الحکمه
جهانگیر نامه لمعه السراج لحضره التاج
خسرو وشیرین مرآت الممالک
داستان پدماوت مرزبان نامه
دستورالافاضل مشارق الدراری
راماین مفتاح المعاملات
روضه المذنبین وجنه المشتاقین مفتاح النجات
سفرنامه مینوی خرد
سفره اطعمه نامه های قائم مقام فراهانی
سمک عیار نثر دری افغانستان
سمک عیار جلد 4 نسوی نامه
سومین کنگره تحقیقاتی ایران نوادر التبادر لتحفه البهادر
سومین کنگره تحقیقاتی ایرانی جلد 2 ولایات راد المرز ایران

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی research center ihcs پژوهشگاه

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۶