همایش‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تعداد بازدید:۲۳۵۶

عنوان همایش

پژوهشکده برگزار کننده

تاریخ برگزاری

تکنولوژی و فرهنگ: تاملات انتقادی با رویکردهای فلسفی-تاریخی پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم 1402

فرهنگ، رسانه‌ و تحولات نسلی در ایران: روندها، چالش‌ها و راهکارها

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات

1402

روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رویکردهای نوپدید و چالش های پیش رو

گروه پژوهشی مدیریت

1402

مساله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها

 پژوهشکده اقتصاد

1402

تاریخ فرهنگی در ایران

پژوهشکده تاریخ ایران

1401

نوین اسلامی  آموزش تفکر محور زمینه ساز تمدن  

پژوهشکده اخلاق و تربیت

1401

 نظم جدید بین الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران

پژوهشکده مطالعات سیاسی و بین الملل و حقوق

1401

میراث باستان شناختی و بازخوانی هویت ملی ایرانی: از نگاه غربی، از نگاه ایرانی

پژوهشکدۀ زبان‌شناسی

1401

 بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاستها

پژوهشکده اقتصاد

1400

 فرهنگ و زبانهای باستانی ایران  

پژوهشکدۀ زبان‌شناسی

1400

همایش بین المللی ادبیات و تفکر میان فرهنگی

پژوهشکده ادبیات

1400

بحران کرونا وچالش های فلسفه سیاسی اجتماعی غرب

پژوهشگاه

1399

 ابعاد انسانی-اجتماعی کرونا در ایران

پژوهشکده دانشنامه نگاری

1399

همایش ملّی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشه عبدالله قطب بن محیی

پژوهشکده فلسفه

1399

 نام آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران (کارنامة علمی استاد ایرج افشار)  

پژوهشکده ادبیات

1398

همگرایی و واگرایی؛
 گفت‌وگویی میان‌فرهنگی- میان‌دینی

گروه مطالعات میان فرهنگی معاصر

1397

تاریخ اقتصادی ایران (زمین داری و اقتصاد ارضی در ایران)  

پژوهشکده تاریخ ایران

1397

شمس و مولانا

پژوهشکده ادبیات

1397

علوم انسانی، تولید ملی و صنعت  

مدیریت کاربردی سازی و نوآوری

1397

تطور عقل گرایی در جهان اسلام؛ یک فخر رازی

پژوهشکده فلسفه

1395

 

 

 

 

 


 

 

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۴۰۲