دکتر حسینعلی قبادی

تعداد بازدید:۱۷۲۹۲

مشخصات فردی
نام حسینعلی
نام خانوادگی قبادی
سال تولد ۱۳۳۷
وضعیت تاهل متأهل
سمت اجرایی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیک hghobadi@modares.ac.ir
شماره تماس 82884636
 

مدارک تحصیلی

 • دکتری ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۵
 • کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۹
 • کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۶۴ 

سوابق شغلی

 • شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم از قبل از انقلاب اسلامی تا زمان فراغت از تحصیل کارشناسی و مدیریت بخشهای مختلف آن
 • عضو شورای بررسی نهایی طرح های جهاد دانشگاهی
 • عضو شورای بخش طرح‌ها و تحقیقات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
 • عضو شورای بازنگری متون علوم انسانی دانشگاهها ـ ستاد انقلاب فرهنگی و مدیر بخش ارتباطات
 • عضو هیأت مؤسس و راه‏ اندازی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر اجرایی پذیرش اولین دوره دانشجویی دانشگاه
 • بنیانگذار و رئیس پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
 • مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 • رئیس کمیسیون برنامه ریزی جامع دانشگاه تربیت مدرس
 • طراح و عضو شورای دفتر همکاریهای وزارت آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی (دفتر ساجد)
 • عضو شورای پژوهشی وزارت آموزش و پرورش
 • عضو شورای علمی جهاد دانشگاهی
 • عضو هیات امنای دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی
 • رئیس گروه ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاهها
 • عضو شورای گسترش پژوهش جهاد دانشگاهی
 • دبیر ممیزی علوم انسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • عضو شورای علمی گروه ادبیات انقلاب اسلامی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
 • عضو شورای اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
 • قائم مقام رئیس و معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۲- ۱۳۹۴)
 • سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( اردیبهشت ۱۳۹۴ تا کنون )

عضویت در مجامع علمی

 • عضو انجمن استادان ادبیات فارسی ایران
 • عضو کمیته تخصصی ادبیات گروه علوم انسانی معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزشی عالی
 • رئیس گروه ادبیات کمیته علوم اجتماعی شورای پژوهشهای علمی کشور
 • عضو شورای علمی گسترش زبان وادبیات فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • عضو شورای علمی مرکز تحقیقات بین‏المللی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس گروه ادبیات
 • عضو هیات تحریریه مجله نظریه های ادبی
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
 • عضو هیات تحریریه مجله تخصصی دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی
 • سردبیر مجله علمی – پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی
 • سردبیر ویژه نامه زبان و ادبیات فارسی مجله بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو هیات تحریریه مجله ادب معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو کمیته تخصصی کرسی‌های نظریه پردازی
 • عضویت در کمیته علمی – مشورتی هیأت نظریه پردازی در علوم انسانی

داوری مجلات علمی

 • داور مجله مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
 • داور مجله نامه علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • داور مجله علوم انسانی دانشگاه شیراز
 • داور مجله علوم انسانی دانشگاه کرمان
 • داور مجله علوم انسانی دانشگاه مشهد
 • داور مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی
 • داور مجله علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم
 • داور مجله علوم انسانی دانشگاه شاهد (دانشور)
 • داور مجله پژوهشهای ادبی وابسته به انجمن استادان زبان فارسی
 • داور مجله تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا ـس
 • داور فصلنامه مطالعات ملی
 • داور مجله تخصصی دانشگاه تبریز
 • داور کتاب سال جمهوری اسلامی
 • داور گروه تحقیق و پژوهش ادبی یازدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس
 • داور کتاب فصل
 • داور جشنواره بین المللی خوارزمی
 • داور جشنواره آل احمد

زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی

 • پژوهش در ادبیات اسطوره‌ای و حماسی
 • تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران و جهان اسلام
 • تحقیق در ادبیات عرفانی فارسی
 • تحقیق در ادبیات معاصر فارسی
 • پژوهش و بررسی در زمینه نقد و نظریه‌های ادبی (گفتمان شناسی و تحلیل گفتمانی رمانهای معاصر، ظهور سمبولیسم اجتماعی نوین با ویژگیهای نئوکلاسیسم، بازآفرینی میراثهای ادبی و)

مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی وپژوهشی

 • تحلیل پیوند موسیقی شعر جنگ با موضوعات ومضامین دفاع مقدس، مجله پژوهش فصلنامه علمی پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی شماره ۶
 • تبیین تحولات شعر فارسی پس از انقلاب اسلامی، مجله پژوهش، فصلنامه علمی پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی سال اول ، شماره دوم، بهار ۱۳۷۹، از ص ۵۲- ۳۹
 • حماسه عرفانی، یکی از انواع ادبی در ادبیات فارسی، پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره جدید، شماره اول ، بهار وتابستان، ۱۳۸۱ ص ۲۰-۱
 • نظری بر جلوه ‏های سمبلیسم اجتماعی در شعر انقلاب اسلامی با همکاری همایون جمشیدیان، فصلنامه دانشور، مورخ تیرماه ۸۰، شماره ۳۳، ص ۵۱ -۶۴
 • تحلیل نمونه‏ هایی از تأثیر گفتگوهای ساخت‏ شکنانه قرآن بر مثنوی، با همکاری مصطفی گرجی ـ مجله دانشور، شماره ۳۹، سال نهم، تیر ۱۳۸۱، ص ۱۱۲-۹۷
 • فرا آگاهی عرفانی در مثنوی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران شماره ۱۷۴ دوره ۵۶ تابستان ۱۳۸۴، ص ۱۴۳ ـ ۱۶۲
 • نظری بر نمادشناسی، اختلاف و اشتراک آن با استعاره و کنایه، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال بیست و هشتم، شماره سوم و چهارم، ص ۳۳۵ ـ ۳۵۸
 • مرزهای تمثیل با نماد، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره دوم، شماره نهم، زمستان ۷۷، ص ۱۳ ـ ۲۵
 • نظره فی مصادر الرموز المشترکه بین الادب الفارسی و العربی، مجله (بین‏المللی علوم انسانی) مجله العلوم‏الانسانیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، الشتاء ۷۹، هـ. ش (زمستان ۷۹)، العدد ۸، ص ۲۰-۱
 • افق های ادبیات داستانی معاصر مجله پژوهشهای ادبی ، سال اول شماره اول انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی، تابستان ۱۳۸۲، ص ۱۱۷ ـ ۱۲۸
 • تحلیل درو نمایه های « سو وشون « از نظر مکتبهای ادبی و گفتمانهای اجتماعی، (مجله پژوهشی زبان وادبیات فارسی) دوره جدید شماره سوم، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص ۵۴-۴۱
 • مقایسه ساختاری خویشاوند کشی و خویشاوند آزاری در شاهنامه و مهابهارات ،مجله پژوهش های ادبی،شماره۱۱،بهار۱۳۸۵،ص ۱۶۴-۱۴۵
 • الوعی العرفانی الخالص فی الادب الفارسی مع التأکید علی مثنوی مولوی، مجله العلوم الانسانیه للچمهوری الاسلامیه الایرانیه، تهران، الخریف ۱۴۲۶ قمری
 • تحلیل امید و یأس در اندیشه و داستان‌پردازی مولوی، نشریه پژوهش‌های ادبی انجمن علمی زبان و ادبیات فارس شماره ۱۷ مهر ۱۳۸۶ دکتر حسینعلی قبادی و فاطمه کلاهچیان
 • اصالته النقد الادبی العربی و الفارسی، نشریه فصلیه الایران و العرب شماره ۲۰ و ۱۹ مهر ۱۳۸۶ دکتر حسینعلی قبادی و نور محمدعلی القضات
 • نمادپردازی در رومان های سیمین دانشور، گوهرگویا شماره ۳ مهر ۱۳۸۶ دکتر حسینعلی قبادی و علی نوری‌خاتونبانی
 • تحلیل داستان پادشاه و کنیزک بر مبنای شیوه تدعی آزاد و گفتگوی سقراطی، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شماره ۱۸۳ آبان ۱۳۸۶ دکتر حسینعلی قبادی و دکتر مصطفی گرجی
 • ارائه مقاله: روش‌شناسی آثار ادبی جاودانه استاد دکتر سید جعفر شهیدی، چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ـ رشت ۱۳۸۷، دکتر حسینعلی قبادی
 • بررسی کهن الگو در شعر قیصر امین‌پور، چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ـ رشت ۱۳۸۷، دکتر حسینعلی قبادی و علی دسپ
 • مقاله، ق: حرف اول قرآن حرف آخر حق حرف اول قیصر، چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ـ رشت ۱۳۸۷، حسینعلی قبادی و دکتر سعید بزرگ بیگدلی
 • موضوعیت موضوع در آثار ادبی، مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی) مشهد، زمستان ۱۳۸۷، زارع غلام علی و قبادی حسینعلی
 • مقایسه شخصیت رستم و ارجن در شاهنامه و مهابهارات، پژوهش زبان و ادبیات فارسی پاییز و زمستان، ۱۳۸۵، قبادی حسین علی، صدیقی علیرضا
 • مقایسه ساختاری خویشاوند کشی و خویشاوند آزاری در شاهنامه و مهابهارت، پژوهشهای ادبی بهار ۱۳۸۵، قبادی حسین علی، صدیقی علیرضا
 • حماسه عرفانی و تجلی آن در "شمس نامه" مولانا، پژوهش زبان و ادبیات فارسی بهار و تابستان، ۱۳۸۱، قبادی حسین علی
 • تحلیل‌ نمونه‌ هایی‌ از تاثیر گفتگو های‌ ساخت‌ شکنانه‌ قرآن‌ بر مثنوی، دانشور تیر ۱۳۸۱، قبادی حسین علی، گرجی مصطفی
 • آگاهی ویژه عرفانی در ادب فارسی با تاکید بر مثنوی مولوی، مجله علوم انسانی زمستان ۱۳۸۵، بزرگ بیگدلی سعید، قبادی حسین علی
 • استقلال موسیقی در شعر معاصر با تاکید بر شعر نیما، مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی) مشهد، تابستان ۱۳۸۵، قبادی حسین علی و بیرانوندی محمد
 • تاثیر شاهنامه فردوسی بر ادبیات عیاری، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، (تبریز) بهار و تابستان ۱۳۸۶، قبادی حسین علی، نوری علی
 • تاثیر مثنوی مولوی بر اندیشه و آثار فوزی موستاری در باب انسان کامل، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، بهار و تابستان۱۳۸۷ ، (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی)، قبادی حسین علی، دیزدارویج سداد
 • تحلیل نسبت میان جهان درون و جهان بیرون از نگاه مولوی در مثنوی، پژوهش های ادبی، آبان ۱۳۸۹ ، قبادی، حسینعلی و سعید بزرگ بیگدلی
 • دلایل گرایش رمان نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر، ادب پژوهی پاییز ۱۳۹۱ شماره ۲۱، سیدعلی قاسم زاده ، و حسینعلی قبادی
 • بینامتنیت دو متن: نقد تطبیقی داستان «فریدون» در شاهنامه و «شاه لیر» شکسپیر، پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی سال سوم تابستان ۱۳۹۱، محمد خسروی شکیب، فاطمه عزیزمحمدی، حسینعلی قبادی
 • بررسی، تحلیل و نقد چهار قصیده فارسی بر اساس آموزه های زبان شناسی سیستمی نقشگرا، پژوهش زبان و ادبیات فارسی بهار ۱۳۹۰ شماره ۲۰، حسینعلی قبادی واحمد رضایی جمکرانی
 • تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی در رمان های فارسی (از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۳۸۷)، پژوهش زبان و ادبیات فارسی زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۹، سعید بزرگ بیگدلی، تقی پورنامداریان،حسینعلی قبادی، سید علی قاسم زاده
 • تحلیل گفتمانی جزیره سرگردانی و پیوند معنایی آن با دیگر رمان های سیمین دانشور، ادب پژوهی بهار ۱۳۹۰ شماره ۱۵، حسینعلی قبادی،فردوس آقاگل زاده و سید علی دسپ
 • چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسأله جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر و نخچیران، جستارهای ادبی سال چهل و سوم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱۷۰، حسینعلی قبادی، غلامحسین غلامحسین زاده، مریم مشرف و مریم رامین نیا
 • پیام های جهانی عطار برای مشکلات فکری انسان معاصر، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی دهاقان) دوره سوم پاییز۱۳۹۰، قبادی حسینعلی، قدرت الله طاهری و دیگران
 • معنا در تعامل متن و تصویر مطالعه نشانه - معناشناختی دو شعر دیداری از طاهره صفارزاده، پژوهشهای ادبی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۵، حمیدرضا شعیری، حسینعلی قبادی و محمد هاتفی
 • تحلیل بینامتنی روایت اسطوره ای «سالمرگی»، پژوهشهای ادبی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۵، سعید بزرگ بیگدلی، حسینعلی قبادی و علی قاسم زاده
 • بررسی کهن الگوی آب و درخت در شعر طاهره صفارزاده، پژوهشهای ادبی تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۴، ناصر نیکوبخت، سعید بزرگ بیگدلی،حسینعلی قبادی و صغری سلمانی نژاد مهرآبادی
 • پیامهای انسانی نظامی برای دغدغه های انسان معاصر، کاوش نامه، سال سیزدهم ۱۳۹۱، شماره ۲۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، حسینعلی قبادی، مریم صادقی، ناصر نیکو بخت
 • دلائل گرایش رمان نویسان پسا مدرنیته به احیای اساطیر، ادب پژوهی، شماره ۲۱، پاییز ۱۳۹۱، سید علی قاسم زاده، حسینعلی قبادی
 • نقد جامعه شناختی رمان هزارخانه خواب و اختناق، فصلنامه متن پژوهی، شماره ۵۲، زمستان ۱۳۹۱، غلامحسین زاده، حسینعلی قبادی، ناصر نیکو بخت
 • تحلیل نسبت میان درون مایه های آثار داستانی سیمین دانشور با پیشینه فرهنگی ایران، فصلنامه متن پژوهی ادبی، شماره ۵۴، زمستان ۱۳۹۱، ص ۱۴۶-۱۲۳، حسینعلی قبادی، موسی کرمی، ناصر نیکو بخت، غلامحسین غلامحسین زاده
 • تحلیل فرهنگی فمنیسم در رمان های پست مدرن فارسی، فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، سال هفتم ، شماره ۲۱، زمستان ۱۳۹۱، سید محمد میر سندسی، حسینعلی قبادی، احمد درستی، ابولفضل سعیدی
 • نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین پور، فنون ادبی، سال پنجم، بهار و تابستان ۱۳۹۲، کبری روشنفکر، حسینعلی قبادی، مرتضی زارع برمی
 • نقد و تحلیل کتاب پیکر گردانی در اساطیر، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سیزدهم، شماره اول، بهار ۱۳۹۲، ص ۸۲-۵۷، حسینعلی قبادی
 • تحلیل جامعه شناسانه هویت ملی و مولفه های آن در فیلم های بهرام بیضایی، جامعه شناسی هنر و ادبیات، دوره پنجم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، ص ۱۳۴-۱۱۵، نادیا معقولی، علی شیخ مهدی، حسینعلی قبادی
 • تحلیل بینامتنی داستان مار و مرد سیمین دانشور، فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شماره سوم، بهار ۱۳۹۲، ص ۴۸-۳۷ ، موسی کرمی، حسینعلی قبادی، ناصر نیکو بخت، غلامحسین غلامحسین زاده
 • تحلیل اسطوره‌ای رمان سووشون با نگاه به تاثیر کودتای بیست و هشتم مرداد ۱۳۳۲، سال دهم، شماره ۳۴، بهار ۹۳، ص ۲۱۸-۱۹۳، محمد علیجانی، حسینعلی قبادی، سعید بزرگ بیگدلی

فهرست مقالات ارائه شده در مجامع علمی

 • تبیین یک ویژگی منحصر به فرد در فرهنگ دفاع مقدس، ارائه شده در چهارمین کنفرانس بررسی دفاع مقدس، تهران، ۱۳۷۱
 • حماسه وعرفان در شعر انقلاب اسلامی، ارائه شده در اولین سمینار ادبیات انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۲ و نشریافته مجموعه مقالات سمینار مذکور
 • شکوفایی نمادگرایی در شعر معاصر در پرتو اندیشه و سیره امام خمینی (ره )، ارائه شده در دومین سمینار انقلاب اسلامی و ادبیات معاصر، اصفهان، ۱۳۷۸
 • سمبولیسم اجتماعی و ادبیات انقلاب اسلامی ، دومین سمینار تأثیر امام خمینی در ا دبیات معاصر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۸۰
 • ظرفیتهای ادبیات فارسی در بازیابی هویت ایرانی با همکاری منیژه غیاث الدین؛ نشریافته در کتاب تحقیقی و تخصصی هویت در ایران، رویکرد اجتماعی، فرهنگی و ادبی؛ تهران، ۱۳۸۳ ، ص ۱۴۳ ـ ۱۶۳
 • چشم انداز ادبیات معاصر و نظری بر کتاب از نیما تا روزگارما ، مجله نامه علوم انسانی، فصلنامه تحقیقی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۹، ص ۷۷- ۴۵.
 • نقش سفرنامه های منتهی به عهد نهضت مشروطه در پیشبرد نهضت مشروطیت، (کنفرانس بین المللی یکصدو مین سالگرد انقلاب مشروطیت)
 • جلوه های ارزش آفرینی شهدای دانشجو در شعر دفاع مقدس، نشر یافته در مجموعه مقالات فرهنگ ایثار و شهادت، دبیرخانه شورای هماهنگی و نظارت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، سال ۱۳۸۴، ص ۲۶۱ ـ ۲۷۸
 • بررسی تحول شعر فارسی پس از انقلاب اسلامی ـ ارائه شده در کنفرانس بین ‏المللی تحول زبان فارسی در کشور هند، دانشگاه دهلی نو، ۱۳۷۵
 • انعکاس گسست نسلی در رمانهای معاصر فارسی، نشر یافته در کتاب تحقیقی و تخصصی انقطاع نسلها، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی سال ۱۳۸۲، ص ۳۸۳ ـ ۴۰۴
 • پست مدرنسیم،اجتماع و ادبیات ، با همکاری ایمان زکریایی، نشریافته در کتاب تحقیقی و تخصصی ماوپست مدرنسیم ، از انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، سال ۱۳۸۴، ص ۶۵ ـ ۸۶
 • انعکاس اندیشه های پست مدرن در ادبیات داستانی معاصر ایران ، با همکاری حسین هاجری : نشریافته در کتاب تحقیقی و تخصصی، ما و پست مدرنسیم، از انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی سال ۱۳۸۴، ص ۲۱۹ ـ ۲۳۲
 • چشم ‏انداز ادبیات فارسی پس از مشروطیت، ارائه شده در هجدهمین کنفرانس سراسری استادان زبان فارسی، هند، شهر رامپور، ۱۳۷۵
 • نقش دکتر شریعتی در احیای سمبولیسم اجتماعی بدیع در ادبیات معاصر، سمینار بازشناسی اندیشه‏ های دکتر شریعتی، مشهد، ۱۳۸۰
 • تحولات نثر معاصر فارسی در پرتو انقلاب اسلامی ـ ازبکستان، تاشکند، دانشگاه تاشکند، آبان ماه ۱۳۸۰
 • تحلیل چند نماد مشترک میان ادبیات فارسی و عربی، کنفرانس بین ‏المللی مقایسه ادبیات فارسی و عربی، دانشگاه الزهرا ـس ـ تهران، ۱۳۸۰
 • آسیب‏ شناسی شیوه‏ های تربیتی صوفیه از خلال متون نثر عرفانی، ارائه شده در همایش آسیب‏ شناسی تربیت دینی، تهران، ۱۳۸۱
 • جدال سنت و تجدد در آثار ابراهیم گلستان با همکاری عسگر عسگری، اولین همایش پژوهش در ادبیات فارسی ، تهران، مرکز بین ‏المللی زبان و ادبیات فارسی، ۱۳۸۰
 • جلال آل احمد، سال ۱۳۷۹ نویسنده همه ما شرقیها ، فصلنامه سینا، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان
 • عزادارن بَیَل در برزخ توهم و واقعیت (نقد داستان عزاداران بَیَل، غلامحسین ساعدی)، با همکاری رشید خدامی افشار، ارائه شده در دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، بهمن ۱۳۸۲ ، ص ۱۰۶، خلاصه مقالات
 • تأملی در ساختار و شاکله، روشهای تنظیم و ارائه و شیوه ها و فرایندهای گزارش های نهایی
 • بررسی وجوه اختلاف درون مایه، موضوع، بن مایه و مقایسه دورنمایه در شعر و داستان با همکاری آزیتا همدانی، دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، سال ۱۳۸۲، ص ۱۰۷ خلاصه مقالات
 • امید و یأس از نظر سعدی، با همکاری نجمه نظری بهمن ۱۳۸۴، ص ۱۷۳، خلاصه مقالات
 • چرا ادبیات فارسی جهانی است ؟ کنفرانس بزرگداشت پروفسور آنه ماری شیمل، جلد م، با عنوان عرفان، پلی میان فرهنگها؛ ص ۱۹۱ ـ ۱۹۸
 • ضرورت بازخوانش آثار مولوی برای حل بحرانهای انسان امروز ـ کنفرانس بین‌المللی مولوی‌شناسی، هند، شهر چندی‌گر، آذر ۸۶
 • بازاندیشی سنت ایرانی ـ اسلامی در پرتو معرفت عرفانی مولانا ـ کنفرانس بین‌المللی مولانا جلال‌الدین بلخی ـ رومی ، هند، دهلی، آذر ۸۶ « با همکاری آقای دکتر مصطفی گرجی»
 • اصحاب قلم، گاه‌نامه ادبیات هنری انجمن قلم ایران
 • بازشناسی و تبیین یک ژانر ناشناخته در ادب فارسی ـ نخستین همایش نقد ادبی ـ ایران ـ مشهد، اسفند ۱۳۸۹
 • تاثیر شمس تبریزی بر کیهان اندیشی مولوی و جهانی ساختن شعر او ـ ایران ـ ارومیه ـ اردیبهشت ۱۳۹۰
 • چکیده مقاله اربدهای بازخوانش میراثهای ادبی فارسی در عصر حاضر، دومین کنگره ملی علوم انسانی، دی ۱۳۹۰
 • سیر تحول در درونمایه ادبیات داستانی جنگ، مقاله چاپ شده و مجموعه مقالات ادبیات پایداری
 • بررسی تطبیقی جریان های داستان نویسی معاصر ایران و ترکیه، حسینعلی قبادی با همکاری دکتر سعید بزرگ بیگدلی و عایشه سوسار، همایش بین المللی پیوندهای زبانی ایران و ترکیه، اردیبهشت ۱۳۹۱، دانشگاه استانبول، ترکیه
 • بررسی جایگاه کهن الگویی آب در عاشورا، حسینعلی قبادی، چهارمین کنگره سراسری ادبیات پایداری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اسفند ۱۳۹۱
 • درسهایی از مولوی برای انسان امروز، حسینعلی قبادی با همکاری دکتر سعید بزرگ بیگدلی، دومین سمپوزیوم بین المللی مثنوی معنوی، دانشگاه یوزونجیل ترکیه و دانشگاه ارومیه ایران، ۱۳۹۲
 • نقد و بررسی رمان ملکوت بر طبق مولفه های رمان مدرن، حسینعلی قبادی، هفتمین همایش بین المللی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، اسفند ۱۳۹۲

مصاحبه ها و جستارها

 • در مقوله نقد ادبی و نقد متون مصاحبه های متعددی صورت گرفته است که در مجله ‏های «نامه علوم انسانی»، «پژوهش»، «دانشگاه انقلاب»، «نامه فرهنگ»، «سینا»، مجموعه ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مجله ادبیات ماه، کتابهای مجموعه مقالات در زمینه های متعدد چاپ شده است. به عنوان نمونه مراجعه شود.
 • مجله نامه فرهنگ، سال یازدهم، دوره سوم، بهار ۱۳۸۰، شماره مسلسل ۳۹، ص ۱۹ ـ ۴۱
 • سخنرانی علمی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در زمینه ادبیات انقلاب اسلامی انتشار یافته در مجله ماه ادبیات شماره ۲۲، بهن ماه ۱۳۸۷، سال دوم

طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته و در دست اجرا

 • مسئولیت و به اتمام رساندن طرح تحقیقاتی ریشه‏ یابی ادبیات معاصر جدید (۳ جلد شامل تحلیل و نقد درباره ادبیات معاصر فارسی که در سال ۱۳۷۱ در جشنواره بین‏المللی خوارزمی برنده شد.)
 • همکاری در طرح بررسی قالبها و مضامین ادبیات معاصر به مسئولیت دکتر سید مهدی رحیمی پایان یافته است
 • همکاری در طرح ادبیات داستانی فارسی دوره میان دو جنگ جهانی با مسئولیت آقای دکتر سعید بزرگ بیگدلی پایان یافته است
 • همکاری با طرح ادبیات فارسی در دوره پس از جنگ جهانی دوم به مسئولین آقای دکتر محمود فتوحی پایان یافته است
 • مسئولیت اجرای طرح تهیه گزارش ثانویه از ادبیات معاصر که به اتمام رسیده است
 • همکار طرح ادبیات فارسی و گفتگوی تمدنها به مسئولیت آقای دکتر مصطفی گرجی پایان یافته است
 • همکار طرح ارزشهای جوانان و ادبیات فارسی
 • مسئول طرح یأس و امید در ادبیات فارسی
 • همکار طرح زمینه‏ ها و عناصر بومی‏ گرایی در ادبیات عصر جدید فارسی
 • مسئول طرح بررسی و تحلیل پیام های جهانی ادبیات فارسی

کتاب (نگارش و ترجمه)

 • «بنیادهای نثر معاصر فارسی»، انتشار به وسیله پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی، تهران ، (۱۳۸۴)
 • «آیین آینه، تحلیل سیر تحول نماد پردازی در فرهنگ ایران و ادبیات فارسی»، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۶)
 • آیینه‌های کیهانی، تحقیقی در نمادپردازی در غزلیات شمس، انتشارات ریرا، (۱۳۸۸)
 • جان جهان، پیامهای جهانی ادبیات فارسی(در دست چاپ)
 • سبک‌شناسی ادبیات مقاومت انقلاب اسلامی (در دست چاپ)
 • کتاب نقدنامه، با همکاری مهدی سعیدی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) (۱۳۸۸)
 • ادبیات فارسی، انقلاب اسلامی و هویت ایرانی، ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و جهاد دانشگاهی (۱۳۸۹)
 • نقد نامه با همکاری سعید بزرگ بیگدلی و خیام جوکار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۲)

عناوین پایان‏ نامه‏ های دفاع شده و اسامی دانشجویان تحت راهنمایی

کارشناسی ارشد

 • ادبیات داستانی عهد قاجاریه با تأکید بر داستانهای عامیانه، سیدمحمد دشتی (۱۳۷۶)
 • سیر تحول مضامین داستانهای کوتاه جنگ، لیلی سلیمانی خواه (۱۳۷۷)
 • تحلیل شعر اخوان ثالث، محمد شیرین بیان، (۱۳۷۸)
 • مقایسه درونمایه‏ های شعر پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد، آزیتا همدانی (۱۳۷۸)
 • پیوند رئالیسم و سمبولیسم در شعر جنگ، همایون جمشیدیان (۱۳۷۹)
 • تحلیل انواع ادبی در شعر جنگ، قدرت‏اله طاهری (۱۳۷۹)
 • تحلیل آثار داستانی ابراهیم گلستان، عسگر عسگری حسنکلو، ۱۳۷۹
 • تحلیل آثار داستانی گلشیری، جلال فاطمی،( ۱۳۸۰)
 • مقایسه رئالیسم در آثار داستانی ساعدی و آل احمد، خدامی افشار، (۱۳۸۰)
 • تأثیر ساختارشکنانه قرآن در مثنوی، مصطفی گرجی، (۱۳۸۰)
 • تحلیل موسیقی شعر جنگ، پرند فیاض منش، (۱۳۸۰)
 • تحلیل و مقایسه مرگ در شعر خیام، مولوی، توللی و سپهری، ثوراله نوروزی،(۱۳۸۰ )
 • تحلیل رمانهای شهرنوش پارسی‏پور، حسن حدادی، (۱۳۸۱)
 • مقایسه خواب ورؤیا در شاهنامه و مثنوی، عزیزاله حجاجی،( ۱۳۸۱)
 • آسیب شناسی شیوه های تربیتی صوفیه، احمد ملاشاهی (۱۳۸۱)
 • ظرفیت نمایشی داستان خسرو و شیرین نظامی، زهرا حیاتی، (۱۳۸۲)
 • بررسی نقش زن در رمانهای معاصر فارسی، فریبا عابدینی نژاد (۱۳۸۳)
 • بررسی و تحلیل نقد در ادبیات داستانی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۲، زهرا لرستانی (۱۳۸۵)
 • بررسی و تحلیل تصاویر و مضامین مربوط به مسائل نفت در ادبیات داستانی ایران، فاطمه غلامی (۱۳۸۵)
 • تحلیل شخصیت زن در رمانهای سووشون دانشور و چالی قوشور اثر رشاد نورگن تگین، عایشه سوسار (۱۳۸۶)
 • بررسی و تحلیل ذهن در آثار مولوی، علیرضا محمدی کله سر(۱۳۸۶)
 • مقایسه اثرپذیری از قرآن در اشعار بهار، صفارزاده و شفیعی کدکنی ، محمد بازرگان نژاد (۱۳۸۷)
 • نقد و تحلیل روانشناختی شخصیت‌های شاهنامه، مجید هوشنگی (۱۳۸۸)
 • نقد و تحلیل آثار داستانی غزاله علیزاده، معصومه قلی‌زاده (۱۳۸۸)
 • اسطوره در شعر جنگ، سمیرا صادقی‌اصل، (۱۳۸۸)
 • یأس و امید در شعر شاعران عصر انقلاب اسلامی، پروین اسماعیل‌پور بادفر (۱۳۸۸)
 • تحلیل گفتمان غالب در رمانهای سیمین دانشور، سید علی دسپ (۱۳۸۸)
 • تحلیل جنبه‌های غنایی در روایتهای مثنوی مولانا، طیبه زرقانی (۱۳۸۹)
 • تحلیل سبکی چند رمان معاصر، محدثه حمیدزاده(۱۳۸۹)
 • بررسی و تحلیل عناصر ادب عرفانی در شعر روایی دفاع مقدس، علی رجبی (۱۳۸۹)
 • نقد و تحلیل افکار در آثار نیما یوشیج از دیدگاه مکتب فرانکفورت، خدایار صائب (۱۳۹۰)
 • مقایسه ی کاربرد اسطوره در قصاید ناصرخسرو، سنایی، انوری و خاقانی، عطیه مشاهری فرد(۱۳۹۱)
 • تحلیل وجه عرفانی مناسبات اضداد در مثنوی مولوی، محمد ویسی (۱۳۹۱)
 • اسطوره در شعر کودک، احمد فرهنگ (۱۳۹۱)
 • بررسی و تحلیل سیر اسطوره گرایی در داستان نویسی معاصر با تاکید بر داستانهای متاثر از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، محمد علیجانی (۱۳۹۱)
 • تحلیل رمانیتزم در آثار کویریات دکتر علی شریعتی، عبدالرضا حسنی (۱۳۹۱)
 • تحلیل گفتمانی رمانهای اسماعیل فصیح و محمدرضا کاتب در حوزه جنگ، علی دست خشگ (۱۳۹۲)
 • بررسی و تحلیل تحولا انعکاس پست مدرنیسم در ادبیات داستان فارسی پس از انقلاب اسلامی، فرهاد سنگانی (۱۳۹۲)
 • تحلیل شعر قیصر امین پور، فاطمه اکبری(۱۳۹۲)

دکتری

 • گرایشهای عمده رمان‏نویسی فارسی پس از انقلاب اسلامی، حسین هاجری (۱۳۸۱)
 • تشبیه در شعر معاصر، احمد رضایی جمکرانی (۱۳۸۳)
 • مقایسه گفتگوی انسان و خدا در شاهنامه و مثنوی، معصومه خدادادی مهاباد (۱۳۸۳)
 • بررسی وتحلیل مقاله‏ های فارسی از ابتدا تا ۵۷ درباره مثنوی، مصطفی گرجی (۱۳۸۴)
 • بررسی و تحلیل سمبلیسم در ادبیات داستانی معاصر ادبیات فارسی، علی نوری خاتونبانی (۱۳۸۵)
 • مقایسه حماسه‌سرایی در ایران و هند با تکیه بر شاهنامه و مهابهارت، علیرضا صدیقی (۱۳۸۵)
 • بررسی تأثیر مولوی وفرقه مولویه در بوسنی و هرز گوین ، سداد دیزدارویچ (۱۳۸۶)
 • مقایسه نقد ادبی در ایران معاصر و کشورهای عربی، محمد علی القضاه (۱۳۸۶)
 • بررسی و تحلیل نشانه ـ معناشناختی متن کلامی و تصویر در متون ادبی، محمد هاتفی (۱۳۸۸) (راهنمای دوم)
 • تحلیل خواب و رویا در مثنوی، آمبرتو چکیتی (۱۳۸۸)
 • مقایسه ایلیاد و ادیسه هومر با شاهنامه فردوسی، حجت عباسی(۱۳۸۹)
 • تحلیل جهان درون و برون و مثنوی مولوی، باسل ادناوی (۱۳۸۹)
 • بررسی و تحلیل چندآوایی در مثنوی مولوی، مریم رامین نیا (۱۳۹۰)
 • بازنمایی مرگ در موج نو سینمای ایران، نادیا معقولی (۱۳۹۰) (راهنمای دوم)
 • تحلیل گفتمانی داستان های سیمین دانشور و نظام فرهنگی ایران، موسی کرمی (۱۳۹۱)
 • بررسی و تحلیل زبان و ادبیات فارسی بر زبان و ادبیات آلبانیایی، عبدالله رجبی (۱۳۹۱)
 • بررسی عوامل و عناصر بومی گرایی در رمان های معاصر ایران و ترکیه، عایشه سوسار (۱۳۹۱)
 • بررسی و تحلیل تطبیقی نگرش های مولانا و نیچه براساس روایت های تمثیلی و رمزگانی، مجید هوشنگی(۱۳۹۳)

عناوین پایان نامه ها و اسامی دانشجویان تحت مشاوره

کارشناسی ارشد

 • تصویرگری در مثنوی، مجتبی امیری،( ۱۳۷۸)
 • تحلیل هشت رمان جنگ، فاطمه فیاض منش، (۱۳۷۹)
 • نمادگرایی در شعر انقلاب اسلامی، احمد رضایی جمکرانی،( ۱۳۷۹)
 • داستان کوتاه ۸۰-۱۳۷۰، سیده‏نرگس رضایی، (۱۳۸۰)
 • تحلیل حماسه شهنشاه‏نامه صبا، محسن پورمختار، (۱۳۸۰)
 • ادبیات داستانی در مطبوعات پس از انقلاب، ناهید تهرانی ثابت، (۱۳۸۱)
 • شرح سوانح احمد غزالی، سیده اکرم موسوی، (۱۳۸۱)
 • واژگان پایه در شعر کودکان، پس از انقلاب اسلامی، شایا محمدی رفیع
 • بررسی و تحلیل مناسبات نسلی در رمانهای معاصر فارسی اشرف السادات هاشمی نژاد
 • اسطوره در رمان جنگ، ربابه یزدانی (۱۳۸۸)
 • بررسی و تحلیل آثار نادر ابراهیمی، حمید صالحی (۱۳۸۸)
 • تحلیل عناصر مقاومت در شعر سمیع القاسم ، حسن حسینی و قیصر امین پور، مرتضی زارع برمی (۱۳۸۹)
 • تحلیل انعکاس نارضایتی در ادبیات داستانی معاصر پس از اصلاحات ارضی، مهدیه مرادی (۱۳۹۱)
 • نقد و بررسی رمان مدرن فارسی از سال ۱۳۵۷-۱۳۳۲ با تکیه بر ...، زهرا آراسته (۱۳۹۲)
 • بررسی و تحلیل اشارات طب روحانی در مثنوی معنوی، مریم کریمی (۱۳۹۲)
 • تحلیل انعکاس اصلاحات اراضی در داستانهای برجسته معاصر (۵۰-۴۰)، آرزو سلیمانی کل تپه (۱۳۹۲)

دکتری

 • بررسی و تحلیل منابع مربوط به شاهنامه، محمد طاهری، (۱۳۸۰)
 • زن در ادبیات انقلاب اسلامی، سیده زهرا موسوی سراجاری، (۱۳۸۰)
 • سبک غزل سعدی، نعمت‏ الله ایران زاده، (۱۳۸۰)
 • منظومه ‏های غنایی معاصر از مشروطه به بعد، عبدالامیر چناری، (۱۳۸۰)
 • مقایسه حماسه در آثار متنبی و فردوسی، وحید سبزیان پور، (۱۳۸۰)
 • ناتورالیسم در ادبیات داستانی معاصر، عبدالله حسن‏زاده میرعلی ( ۱۳۸۳)
 • جریان های شعر فارسی پس از انقلاب اسلامی، قدرت‏الله طاهری (۱۳۸۳)
 • بررسی و تحلیل درون مایه های اجتماعی در شعر معاصر، غلامعلی زارع (۱۳۸۵)
 • مقایسه انسان کامل از دیدگاه بی‌دل و حافظ، عبدالغفور آرزو، (۱۳۸۶)
 • انگاره‌های مستشرقان در درام شرق، وحید یوسفیان کناری (۱۳۸۸)
 • ظرفیت‌های نمایشی غزلیات شمس و مثنوی، زهرا حیاتی (۱۳۸۸)
 • بررسی و نقد تطبیقی داستانهای صادق چوبک، جلال‌آل‌احمد، سیمین‌دانشور و پریم چند از نظر درونمایه. محمد قاسم احمد (۱۳۸۹)
 • تحلیل کیفیت انعکاس روایتهای اسطوره ای ایرانی در رمانهای برجسته فارسی از ۷۸ تا ۶۷، سید علی قاسم زاده (۱۳۸۹)
 • نقد و بررسی جنبه های سوررئالیستی در حکایات عرفانی منثور تا قرن هفتم، علیرضا اسدی (۱۳۹۰)
 • سویه سیاسی مواجهه خود و دیگری در آثار آل احمد، گیتی پورزکی (۱۳۹۰)
 • تضمنات سیاسی در آثار نیما یوشیج (۱۳۹۱)
 • نقد اجتماعی رمان افغانستان، محمد امین زواری (۱۳۹۱)
 • تحلیل پویایی اسطوره در روابط بین متنی، مهرداد اکبری گندمانی (۱۳۹۱)
 • پیامدهای فرهنگی گفتمان پست مدرن در ادبیات داستانی ایران، ابولفضل سعیدی (۱۳۹۲)
 • تبیین جامعه شناختی "تولید" و "محتوای" ادبیات داستانی در دهه چهل و پنجاه شمسی، اصغر احمدی(۱۳۹۲)
 • بررسی و تحلیل آراء زیبا شناسی مولوی با تاکید بر نظریه زیبایی شناسی افلاطون و فلوطین

دروس تدریس شده

کارشناسی ارشد

 • مثنوی ۲ـ ادبیات معاصر ۳ـ متون نثر مرسل ۴ـ شاهنامه ۵ـ آیین نگارش ۶ـ آشنایی با فرهنگ و ادبیات کلاسیک و معاصر ۷ـ سمینار ۸ـ متون نثر عرفانی (کشف‏المحجوب و رساله قشیریه و کیمیای سعادت) ۹ـ ادبیات انقلاب اسلامی ۱۰- نقد ادبی ۱۱- سبک شناسی ۱۲- روش تحقیق

دکتری

 • ۱ـ روش تحقیق در ادب فارسی ۲ـ تحقیق در متون حماسی و قهرمانی ۳- نقد ادبی

سایر فعالیتها

 • شرکت در بیش از ۱۰ همایش بین المللی در کشورهای مختلف در جهان
 • سخنرانی در بیش از ۱۲ دانشگاه جهان
 • اجرای بیش از ۱۸ کارگاه فنی و تخصصی در زمینه‏ های ارزیابی کیفیت آموزشی دانشگاه و ارتقاء سطح مدیریت علمی در دانشگاه
 • مدیریت و نظارت بر اجرای بیش از ۳۰ کارگاه در دانشکده‏های مختلف طی سالهای ۷۶ تاکنون در حوزه نظارت و ارزیابی و ممیزی
 • عضویت در شورای سیاستگداری سمینار بین ‏المللی توسعه وامنیت
 • برنده شدن در جشنواره خوارزمی سال ۷۲ و تقدیر از ریاست محترم جمهور
 • مجری طرح تشکیل پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
 • برگزیده شدن در جشنواره انتخاب پایان‏ نامه ‏های برتر دکتری به عنوان نویسنده پایان‏نامه برتر سال ۷۵ وتقدیر از طرف معاون اول ریاست جمهور
 • برگزیده شدن به عنوان استاد راهنمای برتر کشور در رشته زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۸۳
 • مدیریت بیش از ۱۰ همایش بین‏ المللی و ملی و تقدیر به همین دلیل از طرف چند معاون رئیس جمهوری و چند تن از وزرا و همچنین بیش از ۶ پایان ‏نامه و رساله‏ ای که با راهنمایی بنده به سرانجام رسیده‏ اند جزء پژوهش های برتر و برگزیده سالهای مختلف انتخاب شدهاند.
 • تدریس در دوره های دانش افزایی استادان زبان و ادبیات فارسی در چند کشور جهان
 • راهنمایی رساله دکتری و پایان نامه های ارشد دانشجویان بیش از ۱۰ کشور جهان از جمله ترکیه، کانادا، آلبانی، بوسنی، هرزگوین، بنگلادش، هند، اردن، سوریه، سنگال و ....
 • تدریس در دوره های دانش افزایی رشته زبان و ادبیات فارسی برای استادان بیش از بیست کشور جهان

سایر فعالیتها

 • دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهوری اسلامی ایران (سال ۱۳۷۲) به مناسبت برنده شدن در جشنواره خوارزمی (رتبه سوم تحقیقات کاربردی در پنجمین جشنواره بابت طرح «ریشه‌یابی ادبیات عصر جدید»)
 • دریافت لوح تقدیر مشترک از جناب آقای دکتر توفیقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی به عنوان استاد راهنمای برگزیده سال ۱۳۸۴
 • دریافت لوح تقدیر از معاون اول ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن حبیبی بابت کسب رتبه سوم پایان‌نامه مقطع دکتری با موضوع «تحقیق در نمادهای مشترک حماسی و عرفانی در ادبیات فارسی با تأکید بر شاهنامه و آثار مولوی»
 • دریافت تقدیرنامه از حجت الاسلام محسن قمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • دریافت لوح تقدیر از فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج سردار پاسدار علیرضا افشار بابت ارائه مقاله در اولین یادواره شهید سید حسین علم‌الهدی و شهدای دانشجوی کشور
 • دریافت لوح تقدیر از معاون فرهنگی و رئیس محترم بنیاد حفظ و آثار دفاع مقدس جناب آقای مهدی چمران بابت ارائه مقاله به کنفرانس حفظ آثار فرهنگی و معنوی دفاع مقدس
 • لوح تقدیر از رئیس جهاد دانشگاهی به دلیل تاسیس و راه اندازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.
 • دریافت تقدیرنامه از معاون اطلاعات علمی و نوآوریها، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بابت کسب رتبه سوم در جشنواره خوارزمی برای رساله دکتری
 • استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۵
 • پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۵
 • لوح تقدیر از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان در اولین فراخوان گزینش آثار برتر مطالعات جوانان
 • تقدیر از رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری بابت رتبه اول مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی در سامانه الکترونیکی نشریات ISC، ۱۳۸۸
 • دریافت لوح قلم زرین نویسندگان ایران سال ۱۳۸۷
 • برنده جشنواره جلال آل احمد ۱۳۸۸
 • برنده جایزه کتاب فصل ۱۳۸۷

 

دریافت مقالات منتشر شده در ‍‍پرتال جامع علوم انسانی

 

تحلیل اسطوره ای رمان درد سیاوش با نگاه به تأثیر کودتای 28 مرداد1332 در بازتاب اسطوره ها

کارکرد تضاد و تقابل در زیبایی شناسی تصاویر غزلیات عطار، بر اساس آراء جرجانی

جلوه های چندزبانی در رمان چراغ ها را من خاموش می کنم

تحلیل و مقایسه کهن الگویی قصه های عاشقانه در ایران (سمک عیار) و فرانسه (تریستان و ایزولت

نگاهی تطبیقی به مفهوم موسیقی در نگرش مولوی و نیچه

تحلیل تطبیقی تجربه دینی نزد سهروردی و حافظ

تأثیر تعاملات ادبی و بسیج منابع در شکل گیری گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه های چهل و پنجاه شمسی

بررسی تطبیقی رمزهای تمثیلی شتر، شیر و کودک در آثار و اندیشه مولانا و نیچه

دراسه سوسیونصیه فی روایه «ذاکره الجسد» ل «أحلام مستغانمی»

تحلیل اسطوره ای «یکلیا وتنهایی او» و «ملکوت» با نگاه به تأثیر کودتای 28 مرداد در بازتاب اسطوره ها

تبیین جامعه شناختی تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهه های چهل و پنجاه شمسی

تحلیل اسطوره ای رمان سووشون با نگاه به تأثیر کودتای 28 مرداد1332 در بازتاب اسطوره ها

خوانشی پدیدارشناسانه از داستان کیخسرو

بررسی اشکال گفتگومندی زبان در دو رمان زنانۀ پیرزاد و مستغانمی

تحلیل بینامتنی داستان مار و مرد سیمین دانشور

مفهوم دیگری و دیگربودگی در انسانشناسی باختین و انسانشناسی عرفانی

نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر

نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین پور

بینامتنیت دو متن: نقد تطبیقی داستان «فریدون» در شاهنامه و «شاه لیر» شکسپیر

دلایل گرایش رمان نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر

تحلیل نسبت میان درون مایه های آثار داستانی سیمین دانشور با پیشینه فرهنگی ایران

تحلیل تطبیقی درونمایه های مقاومت در اشعار «سمیح القاسم»، «حسن حسینی» و «قیصر امین پور»

تحلیل گفتمانی جزیره سرگردانی و پیوند معناییِ آن با دیگر رمان های سیمین دانشور

بررسی، تحلیل و نقد چهار قصیده فارسی بر اساس آموزه های زبان شناسی سیستمی نقشگرا

گستره عناصر نماد و اسطوره در اشعار سمیح القاسم و حسن حسینی

پیام های جهانی عطار برای مشکلات فکری انسان معاصر

چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسأله جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر و نخچیران

تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی در رمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387)

تحلیل نسبت میان جهان درون و جهان برون از دیدگاه مولوی در مثنوی

تبیین منطق گفت و گو از دیدگاه سعدی

مقایسه جایگاه زن در شاهنامه فردوسی با ایلیاد و اودیسه هومر

نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران

بررسی و مقایسه سبک حماسه سرایی ایلیاد و شاهنامه از منظر تعهد ادبی

تحلیل بینا متنی روایت اسطوره ای «سالمرگی»

تحلیل گفتمان غالب در رمان سووشون سیمین دانشور

معنا در تعامل متن و تصویر مطالعه نشانه - معناشناختی دو شعر دیداری از طاهره صفارزاده

خواب و رویا در اندیشه مولوی

نقد و بررسی روانکاوانه شخصیت زال از نگاه آلفرد آدلر

بررسی و تحلیل درد و رنج های بشری در اندیشه مولوی

بررسی کهن الگوی آب و درخت در شعر طاهره صفارزاده

پیام های جهانی مولوی برای انسان امروز

تاثیر مثنوی مولوی بر اندیشه و آثار فوزی موستاری در باب انسان کامل

نگاهی تاریخی - تحلیلی به سیر ادبیات داستانی ایران در پیوند با ادبیات انقلاب اسلامی در گفت و گو با دکتر حسین علی قبادی

ادبیات و بحران های فکری و اجتماعی در قرن بیستم

تأثیر شاهنامه فردوسی بر ادبیات عیاری

تحلیل امید و یأس در اندیشه و داستان پردازی مولوی

تحلیل داستان پادشاه و کنیزک بر مبنای شیوه تداعی آزاد و گفتگوی سقراطی

مقایسه ساختاری خویشاوندکشی و خویشاوند آزاری در شاهنامه و مهابهارت

شکوه زیبایی در دفتر دوم مثنوی

رویکردهای عمده نقد رمان در فاصله ی سالهای 1368 تا 1382

مقایسه شخصیت رستم و ارجن در شاهنامه و مهابهارات

تحلیل درونمایه های « سووشون » از نظر مکتبهای ادبی و گفتمان های اجتماعی

افقهای ادبیات داستانی معاصر فارسی از آغاز تا جنگ جهانی اول (1299 - 1207 ش)

حماسه عرفانی، یکی از انواع ادبی در ادبیات فارسی

تأملی در شناخت مرزهای تمثیل و نماد

نگاهی بر شکوفایی ارزشها در فرهنگ بسیجی

نگاهی به شکوفایی ارزشها در فرهنگ بسیجی

 

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی research center ihcs پژوهشگاه

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۳۹۷