تازه های نشر پژوهشگاه

تصویر جلدعنوان کتاب مؤلف مترجم موضوعسال چاپنوبت چاپ
 
85.jpgبیستون عشقسمیه سادات شفیعی--1400اول
26.jpgسنت زردشتی در روزگار اسلامی2حمیدرضا دالوند--1399اول
140.jpgدانشنامه آزادگانجمعی از مولفین-آزادگان1400دوم
29.jpgعلم تربیت در ایرانروح الله شهابی-آموزش و پرورش- ایران- تاریخ13991399
6.jpgداستان‌ هایی برای فکر کردن (سی داستان، سی مضمون)رابرت فیشرسید جلیل شاهری لنگرودیاخلاق و تربیت1399پنجم
21.jpgپیکسیمتيو ليپمندكتر يحيي قائدي و اسفندیار تیموریاخلاق و تربیت1399سوم
81.jpgتاریخ ادبیات روسیه از ابتدا تا پایان قرن نوزدهمجان اله کریمی مطهر-ادبيات روسي1400اول
151.jpgدیوان محمد فلکی شروانی ‎ ‎‏(به انضمام ترجمه "فلکی شروانی: زمانه، زندگی و آثارش" نوشته هادی حسن)‏محمد فلکی شروانیمترجم و مصحح: علی‌رضا شعبانلوادبیات1400ادبیات
135.jpgبانوگشسب نامهشاعر ناشناستصحیح، توضیح و مقدمه: روح‏انگیز کراچیادبیات1400سوم
3.jpgآسیب ویژه زبانی از نظریه تا درمانحوریه احدی ‏-ادبیات1399اول
101.jpgاخلاق زمین، نقد متون عرفانی و ادبی با رویکرد اخلاق زیست محیطیزهرا پارساپورمولفادبیات - محیط زیست1400اول
113.jpgزبان عربی و هویت ایرانیعیسی متقی‌زاده ‏-ادبیات عربی1400اول
114.jpgنگاهی به تطور فنون بدیعیرمضان رضائی-ادبیات عربی1400اول
109.jpgگعده‎های ادبی چهارشنبه‎ها ‏(اثری از طه حسین درباره شعر دوره عباسی)‏طه حسین ‏مترجمان: رمضان رضایی، مجتبی سعیدیادبیات عربی1400اول
48.jpgنقدنامه زبان و ادبیات عربی (۷)عیسی متقی‌زاده وسجاد اسماعیلی-ادبیات عربی1399-
145.jpgدیوان مسعود سعد سلمان، جلد دوم (چاپ دوم)مسعود سعد سلمان‏ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمد مهیارادبیات فارسی1400دوم
143.jpgدیوان مسعود سعد سلمان، جلد اول (چاپ دوم)مسعود سعد سلمان‏ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمد مهیارادبیات فارسی1400دوم
138.jpgهماهنگی آوا و مضمون در غزل خواجوی کرمانی،‎ ‎سلمان ساوجی و حافظ شیرازیدکتر طاهره ایشانی-ادبیات فارسی1400اول
121.jpgقلمرو ادبیات حماسی ایران (جلد اول)حسین رزمجو-ادبیات فارسی1400سوم
122.jpgقلمرو ادبیات حماسی ایران (جلد دوم)حسین رزمجو-ادبیات فارسی1400سوم
123.jpgتاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیانتئودور نولدکهعباس زریابادبیات فارسی1400چهارم
125.jpgپیکرگردانی در اساطیرمنصور رستگار فسائی-ادبیات فارسی1400سوم
22.jpgافسانه و رسانهزهرا حیاتی-ادبیات فارسی1399-
8.jpgدستان‌نامه پارسی ‏ ‎] ‎شرح امثال و حکم،کنایات،اصطلاحات و داستان های امثال فارسی‎[‎، جلد دوم/ حرف الفمحمد رستمی-ادبیات فارسی1399اول
150.jpgمرور نوشتگان (سابقۀ پژوهش)‏ فنون مرور نظام‌مند و سنتیجیل کی. جیسون‎ لیدیا متسون‎ فیونا اِم. لیسیحوریه احدیادبیات- زبان شناسی1400اول
116.jpgدایرة‌المعارف جنبش‌های دینی نوظهور-مقدمه و ترجمه از: هادی وکیلیادیان1400اول
12.jpg‎متن کامل طومارهای بحرالمیت (آثار فرقه‌ای)‏ با مقدمه و حواشی پرفسور گزا وِرمشگزا وِرمشسعید کریم پورادیان1399دوم
136.jpgآذرکیوان زندگی نامه، آثار و عقایدفرزانه گشتاسب-ادیان و عرفان1400اول
83.jpgعلوم انسانی با رویکرد میان‌فرهنگیعلی اصغر مصلح-ارتباط میان فرهنگی، علوم انسانی1400اول
112.jpgبازنمایی هویت از نگاه دیگری: ‏نحوه برساخته شدن اسلام‌هراسی و ایران‌هراسیعلی‌اشرف نظری-اسلام هویت و اسلام هراسی1400اول
23.jpgنظریه انتخاب عمومی: بررسی انتقادی (مجموعه مقالات)دکتر سیدحسین میرجلیلی و روشنک بزرگی برزی-انتخاب اجتماعی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها1399اول
38.jpgتلائم نظر و عمل در تلقی از علوم انسانی به‌مثابۀ فرونسیسمهدی معین‌زاده-بنیان‌ها و فلسفه علوم انسانی1399اول
146.jpgتأملاتی در تاریخ فرهنگی و حوزه‌های موضوعی آن ‎ ‎‏(مجموعه مقالات همایش بین‌المللی تاریخ فرهنگی در ایران)‏گردآورنده و تدوین: محمدامیر احمدزاده-تاریخ1400اول
142.jpgریشه یابی زمینه های انحطاط دولت صفویه (از آغاز تا فروپاشی)محسن بیگدلی-تاریخ1400اول
134.jpgدرآمدی بر اسناد شرعیامید رضایی-تاریخ1400دوم
102.jpgجامعه و سياست در ايرانعبدالرحمن حسني فرمولفتاریخ1400اول
104.jpgتاریخ معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانیبهزاد اصغریمولفتاریخ1400اول
108.jpgکلان‌روایت‌ها در تاریخ‌نگاری ایران دورۀ قاجار(1210-1264هـ .ق)‏دکتر محمدامیر احمدزادهمولفتاریخ1400اول
2.jpgالخراجابویوسف یعقوب‌بن ابراهیممقدمه، ترجمه و ‏تعلیق:‏ سید محمد‌رحیم ربانی‌زاده‎ ‎تاریخ1399اول
7.jpgدرآمدی بر روش شناسی و حوزه های مطالعاتی تاریخ فرهنگی (مجموعه مقالات)‏--تاریخ1399اول
45.jpgتاریخ نگاری و تاریخ نگری مورخان ایرانی (قرن سوم تا ششم هجری)پروین تکمنی آذر-تاریخ نویسی1399-
25.jpgسنت زردشتی در روزگار اسلامی1حمیدرضا دالوند-تاریخ و سنت و تحولات جامعه زردشتی از آمدن اسلام تا به امروز1399اول
37.jpgتعامل حوزۀ علمیه با رشته‌های علوم‌انسانیعبدالمجید مبلغی-تاریخ، فلسفه، مطالعات علوم انسانی و مطالعات حوزوی1399اول
39.jpgامنيت اجتماعي شده؛ رويكرد اسلامياصغر افتخاري-جامعه و امنيت1399دوم
28.jpgجغرافیای تاریخی: پیشرفت و چشم‌اندازمایکل پاسیونبهزاد اصغریجغرافیای تاریخی13991399
115.jpgعلم و دین و معنویت در آستانۀ قرن بیست ویکممهدی گلشنی-دین و فلسفه1400اول
66.jpgآموزش به شیوه گفتگوملیحه راجیمترجمراهنمای آموزش1399اول
111.jpgتاملی بر ارتباطات علم و تجربه ایرانسیده زهرا اجاق-رسانه فرهنگ، ارتباطات1400اول
72.jpgمنطق و زبانشناسیفاطمه راکعیمترجمزبان - فلسفه1399اول
133.jpgاستعاره و شناختآزیتا افراشی-زبان شناسی1400دوم
36.jpgدرآمدی بر زبان‌شناسی بالینیحوریه احدی ‏-زبان شناسی1399اول
18.jpgعبور از گفتمانمحمد هاتفي-زبان شناسی1399اول
10.jpgزیر آسمان اصفهان ‏ ‏(لهجه و آداب و سنن در اصفهان)‏احمد مدنی-زبان شناسی1399دوم
137.jpgزبان شعری زردشت در گاهانمهشید میرفخرایی-زبانشناسی1400اول
119.jpgاطلس زبانی، گویش‌سنجی و مستندسازی زبانآتوسا رستم‌بیک‎ ‎تفرشی-زبانشناسی1400اول
144.jpgدرآمدی بر جامعه شناسی زبان (چاپ ششم}یحیی مدرسی-زبان‏شناسی1400ششم
82.jpgسرمايه انساني اشتغال پذيري مباني نظري و كاربردش براي رشته ادبيات فارسييعقوب انتظاري-سرمايه انساني، اشتغال پذيري، دانشگاه ها و مدارس عالي -- فارغ التحصيلان -- اشتغال1400اول
69.jpgسرزمین وحیمعصومه نعمتی قزوینیمولفسفرنامه های اسلامی1399اول
148.jpgعلوم انسانی والگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:‏‎ ‎فراترکیب یافته های پژوهشی‎ ‎یحیی فوزی-طرح جامع اعتلای علوم انسانی (علوم اجتماعی-اسلامی)1400اول
147.jpgآموزشِ عالیِ فلسفه در ایران ‎ ‎‏(گفتمان های فکری ، برنامه ریزی آموزشی ، مهارت و اشتغال)‏مالک شجاعی جشوقانی-طرح جامع اعتلای علوم انسانی- فلسفه1400اول
149.jpgچالش‌های تاریخ‌ورزی در ایران امروزعلیرضا ملائی‌توانی-طرح جامع اعتلای علوم انسانی-تاریخ1400اول
105.jpgجامعه شناسي مطلقه‌گي ‏ بررسي تجربة زيستة طلاق‌گرفته‌ها و پيامدهاي اجتماعي آن ‏سید بیوک محمدیمولفعلوم اجتماعی1400اول
106.jpgجمهوری اسلامی ایران و‎ ‎جنبش‌های اسلام‌گرا ‎ ‎از شیفتگی اولیه تا مواجهۀ گزینشی ‏یحیی فوزیمولفعلوم اجتماعی1400اول
44.jpgنگاهی انتقادی به علوم اجتماعی در ایران-آموزش، مهارت و اشتغالمحمد سالار کسرایی- آتنا غلام نیارمی-علوم اجتماعی1399اول
19.jpgزندگی سراسر فهم مسئله است؛ مسئله و مسئله شناسي در علوم اجتماعي و انساني ايراننعمت الله فاضلي-علوم اجتماعی1399اول
84.jpgعلوم انسانی به مثابۀ تکنولوژیعلیرضا منصوری، علی پایا-علوم انسانی1400اول
27.jpgعلوم انسانی و مسألۀ تأثیر اجتماعیمقصود فراستخواه-علوم انسانی واجتماعی، جامعه شناسی علم، مطالعات علم، برنامه درسی، دانشگاه پژوهی، اثربخشی، مسؤولیت اجتماعی دانشگاه13991399
67.jpgتخیل سیاسی در زیست جهان ایرانی اسلامیمحمدعلی فتح الهیمولفعلوم سیاسی1399اول
11.jpgسرمشق رهبری علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‎ ‎فاروق امین مظفری خورشید پاداش اصل-علوم سیاسی1399دوم
13.jpgولایت سیاسی در قرآن کریمداود مهدوی‌زادگان-علوم سیاسی-فقه1399اول
49.jpgفرهنگ و رشد اقتصادیسید نظام‌الدین مکیان-فرهنگ1399-
46.jpgسواد رسانه ای و والدگری رسانه ای در فضای مجازیبهاره نصیری و آمنه بختیاری-فضای مجازی1399-
132.jpgمبانی معناشناختیآزیتا افراشی-فلسفه1400دوم
103.jpgکانت و اختلاف نظر میان مفسران فلسفه اوکریم مجتهدیمولففلسفه1400اول
107.jpgفلسفۀ فرهنگ: از هردر تا نیچهمحمدمهدی اردبیلیمولففلسفه1400اول
14.jpgفلسفه در کلاس درسمتیو لیپمن، آن مارگارت شارپ؛ فردریک اس. اسکانیانمحمد زهیر باقری نوع پرستفلسفه1399دوم
16.jpgقواعد کلی فلسفی جلد1غلامحسين ابراهيمي ديناني-فلسفه1399هفتم
17.jpgقواعد کلی فلسفی جلد2غلامحسين ابراهيمي ديناني-فلسفه1399هفتم
20.jpgدرآمدی بر فلسفه معاصر غرب (از هوسرل تا رورتي)محمد اصغري-فلسفه1399اول
4.jpgپروای دیگران؛ درآمدی بر فلسفه اخلاق مراقبت‎ ‎مریم نصراصفهانی-فلسفه1399اول
42.jpgگفت‌وگوهای فلسفی در کلاس درس: از پنج منظرروح‌الله کریمی-فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک)؛ آموزش تفکر فلسفی؛ رویکردها و راهبردهای مختلف پیشبرد گفت‌وگوی‌های فلسفی در کلاس درس (اگر فقط یک موضوع باید بیاید به ترتیب اولویت نوشته شده است)1399اول
117.jpgتبیین و ارزیابی دیدگاه‌ها در الهیات پسامدرن-ترجمه و تحلیل: حمیدرضا آیت‏ اللهیفلسفه دین1400سوم
30.jpgپیش‌درآمدی بر مسئله‌شناسی علوم اجتماعی در ایرانسید محمدرضا امیری طهرانی-فلسفه و روش مسئله‌شناسی علوم انسانی و اجتماعی در ایران13991399
35.jpgاخلاق در زندگی کنونی و شرایط اخلاقیِ پیشرفت و اعتلای علوم انسانیرضا داوری اردکانی-فلسفه، اخلاق و تاریخ ایران13991399
47.jpgرویکردهای معناشناختی در مطالعات قرآنیاحمد پاکتچی و آزیتا افراشی-قرآن1399-
41.jpgقرآن و علوم طبیعتمهدی گلشنی-قرآن و علوم طبیعی1399ششم
5.jpgخاورشناسان و جمع و تدوین قرآن‎ ‎کریمفروغ پارسا‏-قرآنی1399دوم
141.jpgطراحی و رهبری تحول سازمانی: رهیافتی آینده‌نگرناتان فر، کایل نل، توماس زوئگا رامزوینادر سیدکلالیمدیریت1400اول
34.jpgزندگی سراسر فهم مسئله استنعمت‌الله فاضلی-مسئله شناسی در علوم اجتماعی و انسانی1399دوم
43.jpgمعرفت و محنت: جستارهایی از علوم انسانی درباره کرونا--مطالعه میان‌رشته‌ای شیوع بیماری کرونا- پاندمی1399اول
31.jpgمناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران (مجموعه مقالات)--مناسبات مردم و دولت در تاریخ ایران و نقد دیدگاه ها و نظریه هایی که در این زمینه مطرح شده است.13991399
68.jpgرابطه نظریه و عملعماد افروغمولفنظریه1399اول
124.jpgفرهنگ کوچک زبان پهلویدیوید نیل مکنزیمهشید میرفخرایی (1327)واژه نامه پهلوی ساسانی1400هفتم
70.jpgکفایت الطب جلد اولزهرا پارساپورتصحیحپزشکی - سنتی1399دوم
71.jpgکفایت الطب جلد دومزهرا پارساپورتصحیحپزشکی - سنتی1399دوم
9.jpgزمینه‌های روان‌شناختی پاندمی ‎ ‎ابعاد روان‌پزشکی، روان‌شناختی و تاریخی فرهنگی شیوع بیماری‌های همه‌گیردمیر هرموویچمهرنوش هدایتی روح الله شهابی‎پزشکی، روان‌پزشکی1399اول
80.jpgتأثیر نظام بین المللی قدرت بر علوم انسانی در ایران؛ ‏ مطالعه موردی مارکسیسمحسین آبادی-کمونیسم -- ایران – تاریخ1400اول
139.jpgاتصال به ریشه، انطباق با زمانسلمان صادقی‌زاده-گزارش عملکرد سازمانی1400اول
40.jpgرویکردهای نظری در پژوهش‌های گویشیآتوسا رستم‌بیک تفرشی-گویش‌شناسی1399اول
نمایش ۱ تا ۹۹ مورد از کل ۹۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۴۰۰