مطالب مرتبط با کلید واژه

امنیت اجتماعی


ارائه طرحنامه‌ نظریه پردازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی: نظریه امنیت جامعه‌ای (اجتماعی)

طرحنامه نظریه مبنای امنیت جامعه‌ای( اجتماعی) به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردید ارائه طرحنامه‌ نظریه پردازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی: نظریه امنیت جامعه ای (اجتماعی) مرکز مطالعات جامعه و امنیت در یکی از جدیدترین فعالیتهای خود اقدام به تمهید ...

برگزاری نهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی «امنیت اجتماعی»- دکتر وحید شقاقی

گزارش جلسه نهم کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان « بازار کار، بیکاری و امنیت اجتماعی در ایران» ارائه شده توسط دکتر وحید شقاقی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورخ سه شنبه ۱۳۹۶/۳/۳۰   در این جلسه که با ...

فعالیت های گروه پژوهشی جامعه و امنیت

  تاریخ شفاهی مطالعات امنیت اجتماعی معرفی طرح جامع مکتب ایرانی امنیت بهره‌برداری طرح کلان ملی طرح کلان ملی در یک نگاه معنا و مفهوم امنیت اجتماعی کتب گروه پژوهشی جامعه و امنیت سند راهبردی مطالعات امنیت اجتماعی نشست‌های علمی طرح های پایان یافته گروه جامعه و امنیت