طرح های در دست اجرا

۲۲ تیر ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۰ کد : ۲۲۷۰۲ طرح های در دست اجرا
تعداد بازدید:۱۴۷۵
طرح های در دست اجرا

مرکز مطالعات جامعه و امنیت به منظور تکمیل و توسعه منظومه پژوهشی طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی در ادامه پژوهش های اجرا شده گذشته، طرح های پژوهشی ذیل را در دست اجرا دارد؛ که شرح مختصر هر یک از طرح ها نیز ارائه گردیده است:

طرح پژوهشی: بررسی و شناخت و تبیین ظرفیتهای جنبش اعتراضی جامعه.

طرح پژوهشی: سند ملی امنیت اجتماعی ایران.

طرح پژوهشی: طراحی الگوی حکمرانی مطلوب امنیت در  ج.ا.ایران.

طرح پژوهشی: تولید شاخص ترکیبی امنیت اجتماعی.

کلید واژه ها: امنیت اجتماعی مبانی امنیت اجتماعی مبانی نظری شاخص های ترکیبی سند ملی امنیت اجتماعی ظرفیت های جنبش اعتراضی شاخص ترکیبی


نظر شما :