تاریخچه‌ مرکز مطالعات جامعه و امنیت

تعداد بازدید:۲۷۴۰

تاریخچه‌ی فعالیتهای مرکز مطالعات جامعه و امنیت:

در ایران رویکرد اجتماعی به امنیت به دلیل تناسب مبانی آن با اصول معرفتی در حوزهٔ مطالعات اسلامی امنیت، و همچنین توجه به ابعاد بومی نظریهٔ امنیت، طی دو دههٔ گذشته بسیار مورد توجه بوده است. رویکرد مرکز مطالعات جامعه و امنیت در این رابطه تلاش در جهت تولید چارچوبی بومی و مستقل از مکتب کپنهاگ است. منابع موجود در این زمینه سه گروه اصلی را شامل می‌شود :

اول: پژوهش‌های تحلیلی در خصوص ابعاد اجتماعی امنیت؛

دوم: پژوهش‌های کاربردی ناظر بر امنیت جامعه؛

سوم: پژوهش‌های اجرا شده در مرکز مطالعات جامعه و امنیت .

عمدهٔ تلاش های مطالعاتی و پژوهشی مرکز مطالعات جامعه و امنیت معطوف به امنیت اجتماعی با رویکرد نرم (امنیت ایجابی) بوده که ذیلاً به سیر پژوهش های مزبور و مراحل شکل گیری طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی اشاره شده است :

1. تهیهٔ گزارش تحلیلی- علمی از وضعیت مطالعات امنیت اجتماعی برای سران نظام در سال ۱۳۷۸ :

دستور رییس جمهور وقت بر روی گزارش تحلیلی- علمی به وزیر علوم و دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت :

جناب آقای دکتر روحانی

جناب آقای دکتر معین

اصل کار ارزنده است و امیدوارم با گسترش تحقیقاتی از این دست، روند تدبیر و ادارهٔ امور هر چه بیشتر علمی و واقع-بینانه تر شود. به نظرم دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی می تواند و باید سفارش دهندهٔ این تحقیق باشد و وزارت محترم فرهنگ و آموزش عالی و پژوهشگاه هم قطعاً استقبال می‌کنند. نتیجه به من گزارش شود .

1. اجرای فاز صفر طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی به منظور شناخت و تبیین دقیق تر مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر امنیت اجتماعی؛

2. مشارکت در تصویب مادهٔ ۱۱۹ قانون برنامهٔ چهارم توسعه؛

3. پیشنهاد وزارت علوم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ملی شدن طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی و نیز تأسیس پژوهشکده‌ای برای تحقیق و پژوهش در حوزهٔ امنیت اجتماعی؛

4. موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ملی شدن طرح جامع (با دفاع علمی پژوهشگاه)؛ و اجرای آن در طول سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

5. درجهت تکمیل مطالعات انجام‌شده در قالب طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی، پیشنهاد اجرای طرح کلان مطالعات امنیت اجتماعی به دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ارائه و شورایعالی عتف در سال ۱۳۹۰ طرح مذکور را که اولین طرح کلان حوزه علوم انسانی می‌باشد جزو طرح‌های ملی مورد حمایت، تصویب و جهت اجرا ابلاغ نمود .

6. فعالیت‌ها و دستاوردهای حاصل از اجرای دو طرح ملی[۱]

الف- طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی

1. (اجرای ۶ طرح تحقیقاتی)

2.(ترجمه متون برگزیده در باب امنیت اجتماعی)

.3 (تهیه مقالات علمی)

4. (ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی)

5.(انتشار ۹ جلد کتاب از نتایج تحقیقات و فعالیت‌های انجام‌شده با عناوین) :

  1.  درآمدی نظری بر امنیت جامعه ای
  2. مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت
  3. پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی ـ رویکردی ایرانی
  4. جامعه‌شناسی تاریخی امنیت در ایران
  5. تأثیر اینترنت بر امنیت اجتماعی در ایران
  6. ترجمان جامعه و امنیت (جلد اول)؛ مجموعه مقالات
  7. ترجمان جامعه و امنیت (جلد دوم)؛ خشونت قومی و محظور امنیتی
  8. امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام
  9. فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت

ب- طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی

 ۱. )تهیه روندنمای مطالعات امنیت اجتماعی)

۲. )اجرای فاز اول شامل ۵ طرح تحقیقاتی)

۳) .آغاز اجرای فاز دوم و برنامه‌ریزی برای انجام ۱۲ طرح تحقیقاتی)

۴. )تهیه سند راهبردی مطالعات امنیت اجتماعی)

 

________________________________________

 

1. اطلاعات کامل درخصوص اهداف، برنامه و فعالیت‌های انجام‌شده مربوط به دو طرح ملی مورد اشاره در وب‌سایت وجود دارد .

 

کلید واژه ها: تاریخچه‌ مرکز مطالعات جامعه و امنیت فعالیت های گروه پژوهشی جامعه و امنیت

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۸