پژوهشگران

تعداد بازدید:۳۳۷۸

پژوهشگران مرکز

 

- محمد علی مینایی

- دکتر اصغر افتخاری

- دکتر علیرضا طالب پور

- دکتر سید جلال دهقانی فیروز آبادی

- دکتر علیرضا مهانیان

- دکتر ابراهیم حاجیانی

- دکتر حسام‌الدین آشنا

- دکتر محمد رضا ولوی

- دکتر محمد لاجوردی

- دکتر فرزاد طرهانی

- دکتر منیژه نویدنیا

- دکتر سید رضا شاکری

- دکتر محمد حسین رضایی

- یوسف قمری

- دکتر محمد خضری

- دکتر قدیر نصری

- دکتر سعید مجردی

- نوشین السادات حسینی

- دکتر ابراهیم رومیان

- دکتر محمد جهانتاب

- دکتر شعله صالحی

- دکتر محمدرضا جوادی یگانه

- دکتر سید محمد میرسندسی

- دکتر محمد حسین پناهی

- دکتر محمد علی میرقاسمی

- دکتر فرزاد پور سعید

- دکتر محمود عسکری

- دکتر عبدالرضا امیری

- دکتر نادر نوروزی

- دکتر عسکر قهرمانپور

 

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۸