حمایت ازپایان نامه های مرتبط با مطالعات جامعه و امنیت

تعداد بازدید:۳۴۶۵

گروه مطالعات جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد با بهره‌گیری از توانمندیهای علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بهره‌مندی از اسلوب آکادمیک به منظور توسعه و تحقیق، جهت تبیین و تدوین مفاهیم و دامنه ابعاد مختلف مقوله امنیت اجتماعی و نیز ارتقاء و بهره وری از سطح دانش علمی پژوهشگران، تعدادی از پایان نامه های مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد را مورد حمایت قرار دهد، بر این اساس از کلیه دانشجویان در رشته‌های:

 1. علوم سیاسی
 2. جامعه شناسی
 3. مطالعات راهبردی
 4. اقتصاد
 5. روانشناسی
 6. ارتباطات

دعوت به همکاری می نماید. 

شرایط:

 1. انتخاب موضوع از بین محورهای پژوهشی مندرج در این فراخوان
 2. پایبندی به موضوع در طول پژوهش
 3. تصویب موضوع در شورای پژوهشی گروه مطالعات امنیت اجتماعی پیش از تصویب در گروه و دانشکده مربوطه
 4. لحاظ و تامین شدن ابعاد تولید علم و نظریه‌پردازی در حد رساله (کارشناسی‌ارشد و دکتری)  در طراحی و اجرای پایان‌نامه
 5. تعهد دانشجو به ارائه یک مقاله علمی درباره موضوع پایان‌نامه و برگزاری یک نشست علمی
 6. تحویل نسخه‌ای از پایان‌نامه و مقاله علمی به گروه مطالعات امنیت اجتماعی پس از اتمام دفاعیه


حمایت ها: 

 1. پرداخت 1 تا 1/5 میلیون تومان برای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و 1/5 تا 2 میلیون تومان برای پایان نامه‌های دوره دکتری
 2. ایجاد شرایطی مناسب برای انتشار
 3. امکان دسترسی دانشجویان به کتب و منابع علمی پژوهشی موجود در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


محورهای پژوهشی 

1. امنیت اجتماعی در اسلام (مبانی، مولفه ها، الگوها ...) 
2. ارتباطات و امنیت اجتماعی (رسانه، فناوری اطلاعات ، اینترنت،...) 
3. تعارض سنت و مدرنیزم و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی 
4. شهر و امنیت اجتماعی ( کالبد شهری، توسعه شهری، حاشیه نشینی، معماری شهری، ...) 
5. مهاجرت و امنیت اجتماعی
6. قومیت، اقلیت و امنیت اجتماعی
7. نظام حقوقی و امنیت اجتماعی (سیستم قضائی، سیاست کنترل جرم ...) 
8. نظام اداری کشور و امنیت اجتماعی
9. ابعاد روانشناختی امنیت اجتماعی
10. نظام سیاسی و امنیت اجتماعی  (مشروعیت، نهادهای واسط ، احزاب، ...) 
11. مطالعه موردی بحران های اجتماعی معاصر 
12. جامعه شناسی تاریخی امنیت اجتماعی در ایران 
13. مطالعات فرهنگی و امنیت اجتماعی (سبک زندگی، ...) 
14. مطالعات تطبیقی در امنیت اجتماعی (نظریات و مکاتب) 
15. بررسی مولفه های اقتصادی امنیت اجتماعی در موضوعات: 

 •      فقر و توزیع درآمد
 •      بیکاری و اشتغال
 •      رشد اقتصادی
 •      فساد و رانت جویی 
 •      اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
 •      تورم و کاهش قدرت خرید 
 •      نابرابری های اجتماعی و منطقه ای

16. سایر محورهای مرتبط پیشنهادی، در صورت منطبق بودن با اهداف گروه و تایید در شورای پژوهشی گروه

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۶