بهره‌برداری طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی

تعداد بازدید:۲۶۴۸

مرکز مطالعات جامعه و امنیت در راستای اجرای طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی پنج طرح مربوط به فاز نخست را به مرحله بهره برداری رسانید. برابر فاز اول، 5 طرح تحقیقاتی به شرح زیر برنامه‌ریزی شده بود که خاتمه یافته اند. این طرح ها به قرار زیر می باشند.

1-  نظریه امنیت جامعه‌ای؛ چهارچوب مفهومی، موازین عملی و ارائه الگوی ایرانی

نخستین طرح از طرح‌های منظومه تحقیقاتی فاز اول طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی که در مرکز مطالعات جامعه و امنیت و درجهت تکمیل مطالعات نظری امنیت اجتماعی طراحی و اجرای آن در نیمه اول سال جاری خاتمه یافت، «نظریه امنیت جامعه‌ای: چهارچوب مفهومی، موازین عملی و ارائه الگوی ایرانی» است. هدف اصلی این تحقیق: «مواجهه انتقادی با نظریه‌های موجود (عمدتاً غربی) و ارائه نظریه‌ای متناسب با مسائل و مباحث ایرانِ اکنون و دهه آینده است. در این چهارچوب کوشش می شود الگو یا مدلی طراحی شود که بتواند منابع و موانع ایجاد و تعمیق امنیت/ ناامنی جامعه ای را برجسته و رصد نماید. گرایش پراکسیسی (تلفیق تئوری با عمل در ساحت اجتماعی)، مهمترین ممیزه این تحقیق در قیاس با کاوشهای مشابه است». مجری این تحقیق، محقق محترم جناب آقای دکتر قدیر نصری هستند که در رزومه ایشان تالیف 13 عنوان کتاب، و بیش از 65 مقاله وجود دارد. ناظر تحقیق جناب آقای دکتر سیدجلال دهقانی می‌باشند.

2- اصول و مبانی امنیت اجتماعی در اسلام با تأکید بر قرآن کریم و سیره معصومین (ع)

دومین طرح مربوط به فاز اول طرح «امنیت اجتماعی در اسلام با تاکید بر سیره معصومین (ع)» است. هدف اصلی تحقیق «استنباط و ارائه اصول نظری و عملی حاکم بر سیره حضرات معصومین (ع) در موضوع امنیت اجتماعی‌شده» و اهداف فرعی: اول. «شناخت و معرفی اصول امنیت اجتماعی‌شده در چهارچوب شرایط زمانی و مکانی در صدر اسلام» دوم. «شناسایی موانع پیش‌ روی حضرات معصومین (ع) جهت عملیاتی نمودن اصول مد نظرشان از امنیت اجتماعی‌شده در جوامع اسلامی» سوم. «تبیین راهبردها و سیاست‌های انتخابی حضرات معصومین (ع) برای صیانت و تقویت امنیت اجتماعی‌شده در شرایط تاریخی‌شان» تعیین شده است. مجری این تحقیق، محقق محترم جناب آقای دکتر اصغر افتخاری، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) هستند که در رزومه ایشان 17 عنوان کتاب تالیفی، 9 کتاب ترجمه، و بیش از 64 مقاله منتشرشده وجود دارد. ناظر تحقیق نیز جناب آقای دکتر حسام‌الدین آشنا می‌باشند. گزارش تحقیق با عنوان «امنیت اجتماعی شده در سیره پیامبر اکرم (ص)» ارائه شده و به‌زودی در قالب کتاب، توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر خواهد شد.

3-عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی در جامعه ایران؛ ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها

سومین طرح از طرح‌های منظومه تحقیقاتی فاز اول طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی که در مرکز مطالعات جامعه و امنیت و درجهت تکمیل مطالعات نظری امنیت اجتماعی طراحی و اجرای آن در نیمه اول سال جاری خاتمه یافت، «عوامل موثر بر امنیت اجتماعی در جامعه ایران؛ ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها» است. اهداف این تحقیق عبارتند از: هدف اصلی: «تعیین متغیرهای فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تاثیرگذار بر امنیت اجتماعی در جامعه ایرانی و برآورد میزان تاثیر هر یک بر این مقوله» و  اهداف فرعی: اول. «تدوین چارچوب نظری برای توصیف  امنیت اجتماعی در ایران بر اساس رویکرد پذیرفته شده در شورای راهبری گروه پژوهشی جامعه و امنیت در پژوهشگاه» دوم. «تعیین  متغیرها ، شاخصها  و مولفه های قابل سنجش برای تحلیل عوامل موثر بر امنیت اجتماعی  در ایران» سوم. «ایجاد زمینه برای تولید مقالات علمی وتحلیلی با استفاده از داده های  تولید شده در این پروژه توسط محققان دیگر». مجری این تحقیق، محقق محترم جناب آقای دکتر علیرضا مهانیان و ناظر تحقیق جناب آقای دکتر ابراهیم حاجیانی می‌باشند.

4- بررسی فرصت‌ها و تهدیدات شبکه‌های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی و ارائه راهبردها

از جمله طرح‌های منظومه تحقیقاتی فاز اول طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی که در مرکز مطالعات جامعه و امنیت و درجهت تکمیل مطالعات نظری امنیت اجتماعی طراحی و اجرای آن در نیمه اول سال جاری خاتمه یافت، «بررسی فرصت‌ها و تهدیدات شبکه‌های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی و ارائه راهبردها» است. اهداف کلی تحقیق به قرار زیر است:

الف) شناخت مبانی نظری شبکه های اجتماعی ودیدگاههای گوناگون

ب) شناخت نقش ها و آثار شبکه های اجتماعی مجازی در امنیت اجتماعی کشور

ج) شناخت فرصتها و تهدیداتی که شبکه های اجتماعی مجازی برای بحث امنیت اجتماعی کشور ایجاد می‌کند. د) تعیین راهبرد مناسب در قبال شبکه های اجتماعی مجازی به نحوی که از فرصتها حداکثر استفاده شود و تهدیدات قابل کنترل باشد.

 اهداف فرعی تحقیق: اول. «بررسی شبکه های اجتماعی مجازی موجود در ایران وجهان» دوم. «بررسی تجارب موفق وناموفق سایر کشورها در مورد شبکه های اجتماعی مجازی به منظور بهره بردار ی در داخل کشور و سوم. «بررسی نقاط قوت و ضعف کشور در اتخاذ راهبردهای مناسب» میباشند.

مجری این تحقیق، محقق محترم جناب آقای دکتر علیرضا طالب‌پور هستند و ناظر تحقیق جناب آقای دکتر محمدرضا ولوی می‌باشند.

5- تدوین سند راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

آخرین طرح از طرح‌های منظومه تحقیقاتی فاز اول طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی که در مرکز مطالعات جامعه و امنیت و درجهت تکمیل مطالعات نظری امنیت اجتماعی طراحی و اجرای آن در نیمه اول سال جاری خاتمه یافت، «تدوین سند راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران» است. هدف اصلی طرح «تعیین چشم‌انداز، اهداف، سیاست‌ها، راهبردها، اهداف کمی، شاخص‌ها، و نگاشت نهادی»  است. مجری این تحقیق، محقق محترم جناب آقای دکتر سیدمحمد لاجوردی هستند و ناظر تحقیق جناب آقای دکتر فرزاد طرهانی می‌باشند.

 

کلید واژه ها: طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی امنیت اجتماعی مرکز مطالعات جامعه و امنیت امنیت جامعه ای شبکه های اجتماعی

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۸