مطالب مرتبط با کلید واژه

امنیت جامعه ای


نشست علمی: امنیت جامعه‌ای؛ معنا، مفاهیم

  عنوان: امنیت جامعه‌ای؛ معنا، مفاهیم، مولفه‌ها و نظریه‌ها برگزار کننده: گروه پژوهشی جامعه و امنیت تاریخ برگزاری: 1389/4/15 محل برگزاری: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنران / سخنرانان : دکتر قدیر نصری چکیده گزارش پژوهشی طرح تحقیقاتی «امنیت جامعه ای؛ معنا، مضمون و نظریه‌ها» معمولاً ...

خبر- اجرای طرح تحقیقاتی «نظریه امنیت جامعه‌ای»

اجرای طرح تحقیقاتی «نظریه امنیت جامعه‌ای: چارچوب مفهومی، موازین عملی و ارائه الگوی ایرانی» «نظریه امنیت جامعه‌ای: چارچوب مفهومی، موازین عملی و ارائه الگوی ایرانی» عنوان یکی از 11 پروژه تحقیقاتی است که در «طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی» در ...

بهره‌برداری طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی

مرکز مطالعات جامعه و امنیت در راستای اجرای طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی پنج طرح مربوط به فاز نخست را به مرحله بهره برداری رسانید. برابر فاز اول، 5 طرح تحقیقاتی به شرح زیر برنامه‌ریزی شده بود که خاتمه ...

برگزاری ششمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی امنیتی اجتماعی دکتر صادقی زاده

  گزارش جلسه کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان «جنبشهای اجتماعی جدید، جستجوی هویت های فرهنگی و تاثیر آن بر امنیت جامعه­ای؛ با تاملی در باب جامعه­ی ایرانی» ارائه شده توسط دکتر سلمان صادقی زاده در پژوهشگاه علوم انسانی و ...

ارائه طرحنامه‌ نظریه پردازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی: نظریه امنیت جامعه‌ای (اجتماعی)

طرحنامه نظریه مبنای امنیت جامعه‌ای( اجتماعی) به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردید ارائه طرحنامه‌ نظریه پردازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی: نظریه امنیت جامعه ای (اجتماعی) مرکز مطالعات جامعه و امنیت در یکی از جدیدترین فعالیتهای خود اقدام به تمهید ...