مطالب مرتبط با کلید واژه

ترجمان جامعه و امنیت


اولین اثر ترجمه گروه

انتشار اولین اثر ترجمه گروه با عنوان: «مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت»     گروه پژوهشی جامعه و امنیت تاکنون در کنار اجرای پروژه‌های تحقیقاتی متعدد در حوزه جامعه و امنیت، اقدام به ترجمه سه مجموعه منتخب از کتابها و مقالات نویسندگان و محققین ...

انتشار کتاب ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد ۱

دومین اثر ترجمه‌شده گروه پژوهشی جامعه و امنیت با عنوان «ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد 1» آخرین مراحل چاپ و انتشار را پشت سر می‌گذارد: «ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد 1» دومین اثر ترجمه شده و ...

انتشار کتاب ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد ۲

یکی دیگر از دستاوردهای منظومه تحقیقاتی «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی» با عنوان «ترجمان جامعه و امنیت؛ جلد 2 خشونت قومی و محظور امنیتی» به زودی توسط گروه پژوهشی جامعه و امنیت به بازار نشر ارائه خواهد شد. مقالات ...

معرفی کتاب: ترجمان جامعه و امنیت (جلد ۱)؛ امنیت، جامعه، هویت

 کتاب «ترجمان جامعه و امنیت (جلد 1)- جامعه، امنیت، هویت» دومین اثر ترجمه‌شده در گروه پژوهشی جامعه و امنیت است که هم‌اکنون به بازار نشر ارائه شده است. این اثر یکی از دستاوردهای منظومه تحقیقاتی «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی» ...