مدیریت مرکز

تعداد بازدید:۳۴۲۸

به نام خدا

 

سوابق علمی و تحقیقاتی مدیر مرکز آقای محمد علی مینایی

 

۱ - بنیان‌گذاری مطالعات متمرکز علمی پژوهشی در حوزه امنیت اجتماعی (Societal security) در ایران

                                            http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/29/43020.jpg   

۲ - تاسیس گروه پژوهشی جامعه و امنیت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم

۳ - مدیر گروه پژوهشی جامعه و امنیت و عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۴ - مدیریت اجرای طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی

 

هدف اصلی طرح؛ بسط دانش نظری و تجربی درباره امنیت اجتماعی در ایران در راستی کمک به سیاست‌سازی برای کاهش تهدیدهای مرتبط با امنیت جامعه است. طرح مذکور مشتمل بر ۶ پروژه تحقیقاتی مستقل و ۴ پروژه تالیفی و ترجمه‌ای در حوزه مطالعات جامعه و امنیت و با عناوین زیر بوده که با مدیریت مشار‌الیه انجام و به اتمام رسیده است :

 

    ۱-۴ - امنیت اجتماعی: مفاهیم، مولفه‌ها و نظریه‌ها

    ۲-۴ - بررسی پیامدهی فرهنگی اجتماعی کاربرد اینترنت بر امنیت اجتماعی در ایران و ارائه راهبرد مناسب

    ۳-۴ - تحلیل جامعه‌شناختی امنیت در ایران با تاکید بر رویکرد تاریخی

    ۴-۴ - تحلیل بحران‌های موثر بر امنیت اجتماعی ایران از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۶- عوامل، روندها و تجربه‌ها

    ۵-۴ - امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام

    ۶-۴ - فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت

    ۷-۴ - مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت

    ۸-۴ - ترجمان جامعه و امنیت- جلد ۱، امنیت- جامعه- هویت

    ۹-۴ - ترجمان جامعه و امنیت- جلد ۲، خشونت قومی و محظور امنیتی

    ۱۰-۴ -پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی؛ مبانی و مسائل امنیت اجتماعی، رویکردی ایرانی

۵ - مدیریت اجری طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی

در اجرای فازهای ۱ و ۲ طرح کلان ۱۷ طرح تحقیقاتی به شرح زیر اجرا و یا در دست اجرا می‌باشد :

    ۱-۵ - نظریه امنیت جامعه‌ی: چارچوب مفهومی، موازین عملی و ارائه الگوی ایرانی

    ۲-۵ - اصول و مبانی امنیت اجتماعی شده در اسلام با تاکید بر قرآن کریم و سیره معصومین علیهم السلام

    ۳-۵ - ابعاد موثر بر امنیت اجتماعی  در جامعه ایران (مؤلفه‌ها و شاخص‌ها )

    ۴-۵ - بررسی فرصتها وتهدیدات  شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی و ارائه راهبردها

    ۵-۵ - تدوین سند راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

    ۶-۵ - ارزیابی پایایی و روایی شاخص‌های امنیت اجتماعی در ایران

    ۷-۵ - ارائه نظریه مبنی امنیت اجتماعی در ایران

    ۸-۵ - شناسیی و ارائه الگو برای به‌کارگیری فناوری‌های نرم در امور فرهنگی با تاکید بر امنیت جامعه

    ۹-۵ - سنجش و برآورد امنیت وضعیت اجتماعی ایران

    ۱۰-۵ - تهیه بسته‌های سیاستی و راهبردی در حوزه امنیت اجتماعی کشور

    ۱۱-۵ - دانشنامه ایرانی امنیت

    ۱۲-۵ - تحولات رسانه در ابعاد، ابزار و پیام و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی

    ۱۳-۵ - الگوهای اجتماعی‌دیدن امنیت: تجارب جهانی، توصیه‌های ایرانی

    ۱۴-۵ - الگویی برای مدیریت جامع بحران‌های اجتماعی با تاکید بر مرحله پیش از بروز بحران

    ۱۵-۵ - تبارشناسی امنیت اجتماعی در ایران معاصر

    ۱۶-۵ - بررسی و شناخت چیستی و چگونگی تاثیر شرایط زیست‌محیطی بر امنیت اجتماعی ایران

    ۱۷-۵ - گفتمان ولایت فقیه در موضوع امنیت اجتماعی

۶ - اجرای ۳ طرح تحقیقاتی با عناوین :

    ۱-۶ مبانی نظری امنیت انتظامی

    ۲-۶ - شاخص‌های راهبردی امنیت در ج.ا.ا. (در حوزه فرهنگی- سیاسی )

    ۳-۶ - شاخص‌های راهبردی امنیت در ج.ا.ا. در حوزه اقتصادی (پیش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدمان اقتصادی

۷ - انتشار ۹ جلد کتاب از نتایج تحقیقات انجام‌شده

۸ - برنامه‌ریزی برای انتشار ۱۱ جلد کتاب دیگر در سال ۱۳۹۵

۹ - مدیریت برگزاری ۹ کنفرانس علمی در حوزه امنیت جامعه‌ی (Societal Security)

۱۰ - برنامه‌ریزی برای ایجاد زمینه‌های اجرایی‌شدن نتایج پژوهش‌های صورت‌گرفته در جامعه ایران

۱۱ - تاسیس وب‌سایت اطلاع‌رسانی فعالیت‌های گروه پژوهشی (www.csss.ir)

۱۲ - تشکیل کتابخانه تخصصی امنیت اجتماعی

۱۳ - مدیریت و دبیری برگزاری کرسی‌های مطالعات راهبردی شاخص‌سازی، سنجش و ارزیابی وضعیت امنیت، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی

۱۴ - عضو کمیته امنیت، کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۵ - مدیریت کرسی‌های :

    ۱-۱۵ - کرسی مطالعات راهبردی «قدرت نرم و جنگ نرم »

    ۲-۱۵ - کرسی مطالعات راهبردی «امنیت اجتماعی »

۱۶ - عضویت در کرسی مطالعات راهبردی امنیت و توسعه

۱۷ - عضویت در ستاد راهبری کرسی‌های مطالعات راهبردی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی

۱۸ - انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و نماینده پژوهشگاه در اجرای تفاهم‌نامه‌های :

    ۱-۱۸ - تفاهم‌نامه همکاری با وزارت کشور

    ۲-۱۸ - تفاهم‌نامه همکاری با مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

    ۳-۱۸ - تفاهم‌نامه همکاری با پژوهشگاه نیروی انتظامی

 

کلید واژه ها: مدیریت مرکز گروه پژوهشی جامعه و امنیت مدیر گروه

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۸