ارائه طرحنامه‌ نظریه پردازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی: نظریه امنیت جامعه‌ای (اجتماعی)

تعداد بازدید:۱۷۲۹

طرحنامه نظریه مبنای امنیت جامعه‌ای( اجتماعی) به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردید

ارائه طرحنامه‌ نظریه پردازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی: نظریه امنیت جامعه ای (اجتماعی)

مرکز مطالعات جامعه و امنیت در یکی از جدیدترین فعالیتهای خود اقدام به تمهید طرحنامه نظریه‌پردازی با عنوان نظریه مبنای امنیت جامعه‌ای ( اجتماعی) کرده است. این نظریه برخاسته از تحقیقات بیش از دو دهه در مرکز مطالعات جامعه و امنیت است و به‌منظور سیر مراحل به دبیرخانه حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است. نظریه امنیت جامعه‌ای در واقع مکتب ایرانی امنیت است که حاصل جمع میان تجارب و دستاوردهای علمی جهانی و نیازها، ضرورتها و نگرش های بومی است که ناظر بر سلامت ایمنی نظام اجتماعی و تامین و تعمیق آن در سطوح مختلف است.

از آنجایی‌که هرگونه فعالیت علمی، پژوهشی، فکری، مطالعاتی و کارشناسی در موضوعات مختلف نیازمند مبانی نظری و تئوریک در آن موضوع است، لازمه مطالعات امنیتی نیز ایجاد بستر تئوریک مناسب است. در واقع، چنانچه بخواهیم در حوزه امنیت دست به فعالیت مستقل بزنیم نیازمند یک نظریه بومی هستیم تا از ارجاع به منابع غربی کاسته و متناسب با کارکردهای ویژه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایرانی عمل کنیم.

 

کلید واژه ها: امنیت جامعه ای امنیت اجتماعی نظریه امنیت جامعه ای نظریه امنیت اجتماعی جامعه و امنیت

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۸