مطالب مرتبط با کلید واژه

فعالیت های گروه پژوهشی جامعه و امنیت


تاریخچه‌ مرکز مطالعات جامعه و امنیت

تاریخچه‌ی فعالیتهای مرکز مطالعات جامعه و امنیت: در ایران رویکرد اجتماعی به امنیت به دلیل تناسب مبانی آن با اصول معرفتی در حوزهٔ مطالعات اسلامی امنیت، و همچنین توجه به ابعاد بومی نظریهٔ امنیت، طی دو دههٔ گذشته بسیار مورد توجه ...

فعالیت های گروه پژوهشی جامعه و امنیت

  تاریخ شفاهی مطالعات امنیت اجتماعی معرفی طرح جامع مکتب ایرانی امنیت بهره‌برداری طرح کلان ملی طرح کلان ملی در یک نگاه معنا و مفهوم امنیت اجتماعی کتب گروه پژوهشی جامعه و امنیت سند راهبردی مطالعات امنیت اجتماعی نشست‌های علمی طرح های پایان یافته گروه جامعه و امنیت