فراخوان مقاله همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشه عبدالله قطب بن محیی»

۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۶ کد : ۱۸۰۴۸ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۹۰۵

فراخوان

پژوهشکده غرب‌شناسی و علم‌پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با همکاری پژوهشکده ادبیات و پژوهشکده تاریخ برگزار می کند:
همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشه عبدالله قطب بن محیی»

محورهای همایش:
1)    زندگی
-    زندگی و سلوک اجتماعی
-    بررسی منابع و اسناد موجود درباب زندگی قطب
-    منابع فکری قطب و بررسی میزان تاثیرگذاری این منابع
2)    اندیشه
-    اندیشه‌ اجتماعی و سیاسی
-    اندیشه دینی و عرفانی
-    نسبت اندیشه قطب با وضع معاصر ما
3)    آثار
-    سبک‌شناسی نوشته های قطب
-    جایگاه نوشته های قطب در میان آثار عرفانی
-    قطب و زبان فارسی

تاریخ ارسال چکیده مقالات:
پایان خرداد 1398
تاریخ ارسال اصل مقالات:
پایان شهریور 1398
تاریخ برگزاری همایش:
نیمه اول آذر 1398

occ@ihcs.ac.ir

 

کلید واژه ها: عبدالله قطب بن محیی


( ۱ )

نظر شما :