آرشیو اخبار

صدو چهارمین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

اعتراض مردمی و مسأله محارب/داود مهدوی زادگان

چکیده موضوع سخنرانی: یکی از مباحث مهم در فقه سیاسی مقوله اعتراض مردمی در حکومت اسلامی است. برخی این موضوع را ذیل آیه شریفه محاربه مورد بحث قرار داده اند و به افراط و تفریط کشیده شدند. از این رو، پرسش جدی در نسبت میان اعتراض مردمی و مساله محارب پیش کشیده می شود. در این نشست تلاش خواهد شد که به این پرسش از منظر فقه سیاسی امامیه پاسخ مبرهنی داده شود.

ادامه مطلب
تأثیر سیاست های عربستان سعودی بر مناسبات اخوان المسلمین با محور مقاومت

بیست و هفتمین نشست تخصصی کرسی مقاومت، بیداری و انسجام اسلامی

بیست و هفتمین نشست تخصصی کرسی مقاومت، بیداری و انسجام اسلامی با عنوان تأثیر سیاست های عربستان سعودی بر مناسبات اخوان المسلمین با محور مقاومت با سخنرانی جناب آقای حمید عظیمی (مدیر اندیشکده مرصاد ) ساعت ۱۵ الی ۱۷/۳۰ روز چهارشنبه ۱۳/۹/ ۹۸ در پژوهشگاه برگزار می شود. مکان: بزرگراه کردستان،‌بالاتر از بزرگراه حکیم،‌نبش خیابان شیراز جنوبی،‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،‌طبقه سوم ،‌سالن اندیشه

ادامه مطلب