آرشیو اخبار

تاریخ فکری سینمای ایران(پیش از انقلاب)-دکتر سید محسن علوی پور
شصت وسوّّمین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

تاریخ فکری سینمای ایران(پیش از انقلاب)-دکتر سید محسن علوی پور

چکیده موضوع سخنرانی: بازخوانی تاریخ انقلاب اسلامی، با رویکردی میان‌رشته‌ای و از منظر تاریخ فکری مد نظر این بحث است. در این بحث، مولفه‌های فکر سیاسی در آثار سینمایی برجسته پیش از انقلاب، استخراج می‌شود تا در یک چارچوب نظری منسجم، بتوان از آن در جهت ارائه روایتی فکری از وقوع انقلاب اسلامی بهره برد

ادامه مطلب