تماس با ما

تعداد بازدید:۲۲۳۵

نشانی: تهران بزرگراه کردستان ،خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی) ،جنب ساختمانهای asp، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

 

 پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی ،اتاق    118--119

 

پست الکترونیکی: oloomsiasi@ihcs.ac.ir

 

تلفن:   ۸۸۶۰۸۳۹۵ – ۸۸۰۳۶۳۱۸

دورنگار:   ۸۸۰۳۶۳۱۸

کد پستی:   ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

صندوق پستی:   ۶۴۱۹-۱۴۱۵۵

 

آدرس برروی نقشه :

 

 

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۴۰۲