تماس با ما

تعداد بازدید:۱۶۰۸

نشانی: تهران بزرگراه کردستان ،خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی) ،جنب ساختمانهای asp، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

 

 پژوهشکده مطالعات سیاسی، بین المللی و حقوقی ،اتاق ۱۰۹و۱۱۲

 

oloomsiasi@ihcs.ac.ir   :پست الکترونیکی

https://sapp.ir/joingroup/Tqd9Bnz2oEYcisFxPSpvMW13 :لینک کانال پژوهشکده در سروش

تلفن:   ۸۸۶۰۸۳۹۵ – ۸۸۰۳۶۳۱۸

دورنگار:   ۸۸۰۳۶۳۱۸

کد پستی:   ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

صندوق پستی:   ۶۴۱۹-۱۴۱۵۵

آدرس پیام رسان سروش:  

https://sapp.ir/joingroup/Tqd9Bnz2oEYcisFxPSpvMW13

آدرس برروی نقشه :

 

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹