آرشیو اخبار

بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر فلسفه سیاسی
نود و پنجممین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر فلسفه سیاسی

چکیده موضوع سخنرانی: همانطور که می دانید پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری به مطالعه و نقد آن توسط مراکز و محافل علمی توصیه شده است. لذا پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل در راستای فرمایش معظم له در نظر دارد این سند را از منظر فلسفه سیاسی با حضور سه تن از اساتید محترم مورد ارزیابی و نقد قرار دهد . لازم به ذکر است که این نشست با همکاری مرکز الگوی پیشرفت انجام می شود .

ادامه مطلب
مسأله "دیگری" و ترتیبات سیاسی خاورمیانه
نود و چهارمین نشست پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

مسأله "دیگری" و ترتیبات سیاسی خاورمیانه

چکیده موضوع سخنرانی: منطقه خاورمیانه یکی از بی ثبات ترین منطقه های دنیاست که طی دو قرن اخیر همواره بر آشفتگی های آن افزوده شده است. درک چرایی این ناپایداری های سیاسی و امنیتی و شناخت کانون اصلی آن، موضوع مهمی است که همواره دغدغه اساسی برای محققین، سیاستمداران و صاحبنظران این حوزه بوده است. شناخت دیگری و دیگری سازی های کانونی و اصلی در این منطقه و صورت بندی آن ها می تواند کمک شایانی برای درک بهتر دلیل بی ثباتی ها و پیدا کردن راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت برای آن باشد.

ادامه مطلب