آرشیو اخبار

قانونمندی یا قانون من؟ با رویکرد فلسفی
مناظره قانونمندی یا قانون من؟ با رویکرد فلسفی

قانونمندی یا قانون من؟ با رویکرد فلسفی

کرسی آزاد اندیشی ( مناظره) با عنوان قانونمندی یا قانون من با رویکرد فلسفی روز دوشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور آقایان دکتر قاسم پورحسن ، دکتر داود مهدوی زادگان، دکتر میثم قاسمیان ساعت ۱۰ الی ۱۲ در دانشگاه الزهراء ، ساختمان خوارزمی، سالن تورانی برگزار شد که فایل جلسه مناظره در زیرگذاشته شده است.

ادامه مطلب
راه رهایی از هژمونی تفکر خود بنیاد در رجوع مستقیم به قرآن
همایش «پرسش از امر دینی در عصر حاضر»

راه رهایی از هژمونی تفکر خود بنیاد در رجوع مستقیم به قرآن

همایش «پرسش از امر دینی در عصر حاضر» روز شنبه و یکشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷ در پژوهشگاه علوم انسانی با سخنرانی چند تن از اساتید حوزه علوم انسانی برگزار شد. گزارش خبرگزاری مهر از سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین داود مهدوی زادگان با عنوان راه رهایی از هژمونی تفکر خود بنیاد در رجوع مستقیم به قرآن به شرح ذیل می باشد.

ادامه مطلب
برزخ سوژگی و شجاعت ندانستن
امکان امر قدسی در جهان معاصر

برزخ سوژگی و شجاعت ندانستن

همایش «پرسش از امر دینی در عصر حاضر» روز شنبه و یکشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷ در پژوهشگاه علوم انسانی با سخنرانی چند تن از اساتید حوزه علوم انسانی برگزار شد. خلاصه سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین داود مهدوی زادگان با عنوان برزخ سوژگی و شجاعت ندانستن به شرح ذیل می باشد.

ادامه مطلب
قانونمندی یا قانون من؟ با رویکرد فلسفی
کرسی آزاد اندیشی ( مناظره )

قانونمندی یا قانون من؟ با رویکرد فلسفی

کرسی آزاد اندیشی ( مناظره) با عنوان قانونمندی یا قانون من با رویکرد فلسفی روز دوشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ با حضور آقایان دکتر قاسم پورحسن ، دکتر داود مهدوی زادگان، دکتر میثم قاسمیان ساعت ۱۰ الی ۱۲ در دانشگاه الزهراء ، ساختمان خوارزمی، سالن تورانی برگزار خواهد شد .

ادامه مطلب