پایان‌نامه‌ها

ردیفعنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاوررشتهتاریخ دفاعدریافت فایل
1تحلیل بن‌مایه‌های گنوسی در مصیبت‌نامه عطارابراهیم‌زاده، محدثهفرانک جهانگردابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلقزبان و ادبیات فارسیشهریور 1398
2بررسی ساختاری مضمونی هفت مجموعه داستان کوتاه از دهة هشتادابراهیمی فخاری، محمد مهدیمریم شریف‎نسبمنصوره شریف‌زادهزبان و ادبیات فارسیمهر 1390
3تعیین کننده‌های تورم در ایران با تأکید بر تورم وارداتیابراهیمی، نیلوفرابراهیم التجائیسیدمحمدرضا امیری طهرانیعلوم اقتصادیاسفند 1392
4بررسی تاثیر اختلاف سود علی الحساب و قطعی بر روی هزینه حقوق صاحبان سهامابراهیمیان، مهدیمهدی قائمی اصلابراهیم التجائیعلوم اقتصادیشهریور 1397
5نظرگاه‌های آشکار و پنهان سعدی درباره‌ی خدا، جهان و انسان در بوستان و گلستانابطحی، زهراتقی پورنامداریانپارسا یعقوبیزبان و ادبیات فارسیشهریور 1389
6مقایسه و تحلیل عنصر گفت‌وگو در حکایات بوستان و گلستان سعدیابوالحسنی جبلی، امیرحسینتقی پورنامداریانزهرا حیاتیزبان و ادبیات فارسیتیر 1399
7رابطه آزار زبانی و عوامل اجتماعی: بررسی خیابان‌گفت‌ها در جامعه فارسی زبان تهرانیاتراکی، فاطمهیحیی مدرّسی تهرانیآزیتا افراشیزبان­شناسی همگانیبهمن 1391
8بررسی و تحلیل بلاغی غزل های هوشنگ ابتهاجاثنی عشری، امیرمریم شریف نسبحسین نجف دریزبان و ادبیات فارسیفروردین 1389
9سنجش احساس طرد اجتماعی دانشجویان دانشگاه های شهر زنجاناحدیان، صونامحمدسالار کسراییسیدآیت اله میرزاییپژوهش علوم اجتماعیآبان1396
10ترجمه و تعلیق کتاب «اعمال‌القلوب و الجوارح و المکاسب والعقل» حارث محاسبیاحسانی، بهرامسید حمید طبیبیانقیس آل قیسزبان و ادبیات فارسیاردیبهشت 1386
11بررسی فعل در متن اوستایی فرگرد هجدهم وندیداداحمدی شیخ شبانی، فرزانهزهره زرشناسامید ملاک بهبهانیفرهنگ و زبان‎های باستانیشهریور 1385
12بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان تقاضای صنعت بیمه‌ی زندگی : مطالعه موردی ایراناحمدی صنوبری، فاطمهسید حسین میرجلیلیآتوسا گودرزیعلوم اقتصادیاردیبهشت 1396
13شهری شدن خانه در روستا (مطالعه موردی: روستای شقاقی انذر)احمدی، زهرانعمت الله فاضلیناهید موید حکمتعلوم اجتماعی گرایش پژوهششهریور 1395
14بررسی کرده یازده ویسپرد (اوستا-زند) متن، برگردان فارسی، واژه‌نامه و یادداشت‌هااحمدی، سمیهمهشید میرفخراییمحمدتقی راشدمحصلفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1389
15بررسی تاثیرپذیری واژگانی زبان مندایی از زبان‌های رایج در خوزستاناحمدی، سهیلایحیی مدرسی تهرانیآتوسا رستم بیکزبان‌شناسی گرایش همگانیاسفند ماه 1396
16گفتمان جنسیت در سینمای ایران با مطالعه موردی و قیاسی آثار رخشان بنی اعتماد و داریوش مهرجوییاحمدی، فاطمهفرزان سجودییحیی مدرسیزبان‌شناسی گرایش همگانیمرداد 1388
17تحلیل نقش‌گرایانة گفتمان استادان آموزش زبان انگلیسیاحمدی، محمدهادیمحمد دبیرمقدماحمد صفار مقدمزبان‌شناسی گرایش همگانیشهریور 1390
18اثرات نامتقارن درآمد نفت بر متغیر‌های کلان اقتصادی ایرانارباب افضلی، محمدابراهیم التجاییسعید مشیریعلوم اقتصادیبهمن 1390
19پژوهش و تحقیق و ترجمه کتاب الورقــه تـــالیـــف ابو عبدا... محمد بن داوود بن الجّراحاربابون، عبدالکریمقیس آل قیسابوالقاسم رادفرزبان و ادبیات عربخرداد 1388
20بررسی وضعیت وقف در دوره ایلخانانارجمندی، وجیههالهامه مفتاحشهرام یوسفی فرتاریخ ایران دوره اسلامیمهر 1389
21بررسی انتقادی برگردان استعاره درخطبه‌های پنجاه و یک تا صدم نهج البلاغه (مطالعه موردی: ترجمه های دشتی، شهیدی وفیض الاسلام)اروج زاده، اسماعیلیداله رفیعیزینه عرفت پورزبان و ادبیات عربدی 1396
22بررسی جنبه های بلاغی شعر کودک «پیش دبستانی» با تاکید بر اشعار افسانه شعبان نژاد،شکوه قاسم نیا،اسدالله شعبانی و ناصر کشاورزاستقامت، مریمابوالقاسم رادفرفرنگیس پرویزیزبان و ادبیات فارسیدی 1388
23تبیین مولفه‏های قدرت با رویکرد فوکو در تاریخ جهانگشای جوینیاسدپور دشت بیاض، الههفرانک جهانگردمریم عاملی رضاییزبان و ادبیات فارسیشهریور 1398
24بررسی جنبه‌های انسانی اخلاقی و اجتماعی شعر عروة بن الورداسدپور فضل‌الهی، جوادسیدحمید طبیبیانقیس آل قیسزبان و ادبیات عربآبان 1392
25مقایسه رمان راهنما از ر.ک.نارایان، رمان‌نویس معاصر هند با رمان درخت انجیر معابد از احمدمحمود، رمان‌نویس معاصر ایرانی با رویکرد واقعگرایانهاسدی زاده، موناعبدالحسین فرزادابوالقاسم رادفرزبان و ادبیات فارسیبهمن 1391
26بررسی مفهوم وطن در ادبیات سیاسی احزاب کرد از سال 1330 تا 1360اسدی، منصورعلیرضا ملایی توانیعبدالرحمن حسنی‎فرتاریخ ایران دوره اسلامیخرداد 1399
27ساخت‌های کذب در زبان فارسی و نگرش فارسی‌زبانان نسبت به آن به‌عنوان یک رفتار زبانی- اجتماعیاسدی، ندایحیی مدرسیفریبا قطرهزبان‌شناسی همگانیآذر 1392
28بررسی مقایسه‌ای مدل‌های انتخاب سبد بهینه در بورس اوراق بهادار تهران تحت استراتژی‌های فعال و منفعلاسکندرپور، حمیدرضاابراهیم التجائیمحمدرضا امیری طهرانی‌زادهعلوم اقتصادیاسفند 1392
29بررسی سیر تحول معنایی واژه "فضل" در تفاسیر و ترجمه‎های فارسی قرن 10 تا 15اسکندری، زهرامریم قبادیسید محمد هادی گرامیعلوم قرآن و حدیثشهریور 1398
30بررسی نشانگرهای ادب و بی ادبی در تعامل بلاگرها و مخاطبان در شبکۀ اجتماعی اینستاگراماسماعیلیان، سیده فاطمهآتوسا رستم‌بیک‌تفرشییحیی مدرسیزبان‌شناسی همگانیاسفند 1399
31بررسی متن سغدی p7 از مجموعه متن های سغدی پاریساشتری، سارازهره زرشناسامید بهبهانیفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1393
32(بررسی انجامه‌‌های دینکرد) (پژوهشی در سرگذشت و چگونگی انتقال دینکرد در سنت زرتشتی روزگار اسلامی )اشرفی، رویاحمیدرضا دالوندسیروس نصراله‌زادهفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1398
33بررسی و تحلیل وطن گرایی حافظ ابراهیم و میرزاده عشقیاصغرزاده، سهیلامعصومه نعمتی قزوینیصابره سیاوشی طاهره ایشانیزبان و ادبیات عربیشهریور 1394
34مطالعه‌ای در نقش سیاسی- اجتماعی امرای نظامی دوره‌ی سلجوقیان ایران (552-429هـ .ق)اصغری اناری، بهزادشهرام یوسفی فراللهیار خلعتبریتاریخ ایران دوره اسلامیشهریور 1388
35نقد جامعه شناختی رمان های حسین سناپور (نیمه غایب، ویران می‌آیی ، شمایل تاریک کاخ‌ها، لب بر تیغ)اصغری جعفری، هدیمریم عاملی رضاییناهید مؤید حکمتزبان و ادبیات فارسیآبان 1394
36بررسی و تحلیل ساختارگرایانه‌ی داستان‌های مشترک مثنوی مولوی با مصیبت‌نامه منطق الطیر عطار نیشابوریافخمی ستوده، حنیفتقی پورنامداریانسهیلا صارمیادبیات فارسیمهر 1386
37بررسی عملکرد زنان واقف و تأثیر فعالیت آنان از مشروطه تا پایان دوره پهلوی (مطالعه موردی زنان واقف تهران)افرافر، مرضیهالهام ملک زادهعبدالرحمن حسنی فرتاریخ گرایش ایران اسلامیشهریور 1395
38تبیین کنش های اخلاقی در مجموعه رمان نوجوان امروز با تاکید بر ده رمانافروزی، سروشمریم شریف نسبابوالقاسم رادفرزبان و ادبیات فارسیاسفند 1396
39شرح و بررسی کتاب احسن السبک فی شرح قفا نبکاکبری آذر، حسنقیس آل قیسسید حمید طبیبیانزبان و ادبیات عربشهریور 1388
40الإلتزام الدینی فی شعر العصر الإسلامی حتی نهایة العصر الأمویاکبری فر، سمیهقیس آل قیسزینة عرفت پورزبان و ادبیات عربآبان 1391
41تحلیل گفتمان انتقادی مقامات های مشایخ صوفیهاکبری، زینبفرزان سجودیزهرا حیاتیزبان و ادبیات فارسیشهریور 1393
42تناسخ بودایی بر اساس متن سغدی "سوتره پاداش و پادافراه کردار"اکبری، علیزهره زرشناسفاطمه جدلیفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1390
43تصحیح، تعلیق و نقد و بررسی تحقیق‌القوانین بر اساس دستور زبان فارسی جدیدالهام قلعه‌قوندابوالقاسم رادفرفرنگیس پرویزیزبان و ادبیات فارسیاسفند 1388
44تاثیر مثنوی‌های شیخ فریدالدین عطار نیشابوری بر حافظ شیرازیالهامی، امیرتقی پورنامداریانابوالقاسم رادفرزبان و ادبیات فارسیشهریور 1383
45تحول نظام فعل از فارسی باستان به فارسی میانه متقدم بر اساس کتیبه های هخامنشی و ساسانیامامی ملکشاه، محمدمحمد‌تقی راشد‌محصلسیروس نصراله‌زادهفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1395
46درّاسة نحویّة و بلاغیّة فی مائتی بیت منتخب من دیوان السیّد الشریف الرضیامرایی، محمدحسنمحمد إبراهیم خلیفة الشوشتریفیروز حریرچیزبان و ادبیات عربشهریور 1391
47صورخیال در رومیات ابوفراس حمدانیامیرافشین، مجتبیرمضان رضائیصابره سیاوشیزبان و ادبیات عربیاردیبهشت 1393
48حضور نیروهای مابعدالطبیعه در شاهنامهامیرآفتابی، مینا ساداتتقی پورنامداریانمریم شریف نسبزبان و ادبیات فارسیبهمن 1392
49تحلیل گفتمان پیکره‌یار ترانه‌های فارسی: رهیافتی انتقادیامیری ابراهیم آبادی، محمد عارفآتوسا رستم‌بیک تفرشییحیی مدرسیزبان‌شناسی گرایش همگانیمهر 1395
50بررسی اثر مخارج آموزشی بر بهره‌وری نیروی کار در کشورهای منتخبامیری فرد، لیلاسید حسین میرجلیلیوحید مهربانیعلوم اقتصادیآبان 1397
51القیم الخلقیة و الإنسانیة فی أشعار و آراء جرول بن أوس ( الحطیئة )امیری نژاد، مرتضیسید حمید طبیبیانقیس آل قیسزبان و ادبیات عربیآبان 1390
52بررسی تطبیقی مفاهیم کلامی سوره یس در ترجمه های انگلیسی قرآن کریم (مطالعه موردی آربری، ایروینگ، نصر، یوسفعلی)امیری، راهلهاحمد پاکتچیفروغ پارساالهیات گرایش علوم قرآن و حدیثشهریور 1398
53تحوّل زمین‌داری و تأثیر آن بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره‌ی ایلخانی (مطالعه‌ی موردی زمین‌های سلطنتی)امیری، مژگانپروین ترکمنی‌آذرصفورا برومندتاریخ گرایش ایران اسلامیمهر 1392
54شناسایی و بررسی موقوفه های ایران در زمان سلجوقیان(590-429.ق )اولادقبادی، احسانشهرام یوسفی فرنیره دلیرتاریخ گرایش ایران اسلامیاسفند 1392
55ورود زنان به تئاتر ایران از ابتدا تا دهه 1330 خورشیدیایمانی راد، زهرهشهرام یوسفی‌فرصفورا برومندتاریخ گرایش ایران اسلامیاسفند 1394
56سبک شناسی آثار نثری ایلیا ابو ماضی (بر اساس کتاب الأسلوب احمد الشایب)آرمان بروجنی، مریممعصومه نعمتی قزوینیصابره سیاوشیزبان و ادبیات عربیتیرماه 1395
57تحلیل گفتمان رادیکالیسم اسلامی؛ (مطالعه موردی داعش)آریایی فر، عنایت اللهمحمدسالار کسرائینعمت اله فاضلیپژوهش علوم اجتماعیمهر 1397
58تحلیل اثر پیچیدگی مالیاتی روی رشد اقتصادی (یک مطالعه میان کشوری)آزادپور، سهیلاابراهیم التجاییبیژن باصریعلوم اقتصادیمهر 1397
59مناصب شهری ایران در دورة سلجوقیآزاده، صابرهشهرام یوسفی‌فراحسان اشراقیتاریخ گرایش ایران اسلامیآبان 1390
60ایران و ایرانیان در عقد الفریدآزادی ده عباسانی، نجمهسید حمید طبیبیانقیس آل قیسزبان و ادبیات فارسیمهر 1388
61بررسی متن اوستایی آفرینگان گاهنبار و مقایسه آن با متن زندآشورلو، زینبمحمد تقی راشد محصلمهشید میرفخراییفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1391
62مقایسه تاریخی- تطبیقی نظام واجی گویش تالشی و منابع برجای مانده از گویش آذری کهنآصفی یگان محله، نیمازهره زرشناسآتوسا رستم بیکفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1397
63بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی آذربایجان طی سالهای 1310 ـ1285 شآقابالازاده شللو، رقیهناصر تکمیل همایونشهرام یوسفی فرتاریخ، گرایش ایران دوره اسلامیمرداد 1389
64بررسی مفهوم هسته در صورتهای اشتقاقی و تصریفی در زبان فارسیآقاشریف، صیاایران کلباسیفریبا قطرهزبان‌شناسی گرایش همگانیمرداد 1391
65بررسی صرفی و نحوی ضمیرها و افعال در فصلهای سی و چهار و سی و پنج وزیدگیهای زادسپرمآل سید طیب، سیدعباسمحمدتقی راشدمحصلمهشید میرفخراییفرهنگ و زبان‎های باستانیشهریور 1388
66تحول در اندیشه تاریخ‌نگاری عبدالحسین زرین‌کوب از دو قرن سکوت تا کارنامه اسلامآنه، میلادسیدمحمدرحیم ربانی زادهعلیرضا ملائی توانیتاریخ گرایش ایران اسلامیشهریور 1398
67شکل گیری نهادهای آموزشی نوین در گیلان از آغاز سلطنت مظفرالدین شاه تا پایان سلسله قاجاریهبابایی هره دشتی، سلام اللهشهرام یوسفی فرناصر تکمیل همایونتاریخ ایران دوره اسلامیبهمن 1387
68مفاهیم پایداری در تاریخ جهانگشای جوینیباصبر، سارافرانک جهانگردابوالقاسم رادفرزبان و ادبیات فارسیاسفند 1393
69شرح و بررسی سروده های دینی ابونواسبختیاری، پریسافیروز حریرچیعلیرضا میرزامحمدزبان و ادبیات عرباسفند 1388
70شناسائی و مقوله بندی داده های تاریخ اجتماعی در سفرنامه های خارجیان در دوره ناصرالدین شاه (1264 - 1313ق / 1847 - 1895م)بخشائی، مجتبیشهرام یوسفی فرصفورا برومندتاریخ گرایش ایران اسلامیبهمن 1392
71تاثیر بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر سبک گلستان سعدی و سه نظیره ی آن (بهارستان جامی، پریشان قاآنی، و التفاصیل توللی)برزگری، زینبطاهره ایشانییحیی مدرسیزبان و ادبیات فارسیشهریور 1396
72نقد و بررسی رمان‌های بلقیس سلیمانی (براساس نظریات گلدمن و لوکاچ)برهمند، حانیهابوالقاسم رادفرمریم عاملی رضاییزبان و ادبیات فارسیشهریور ۱۳۹۵
73دراسة بلاغیة فی سورة القلم، والحاقة، والمعارجبشیری، زهرازینة عرفت پورید الله رفیعیزبان و ادبیات عربیدی 1392
74بررسی رابطه بین تورم و فقر در ایران در سال‎های پس از انقلاب اسلامیبکرایی، محمدعلیاحمد کتابیابراهیم التجائیعلوم اقتصادیخرداد 1391
75بررسی، آوانویسی و ترجمه‌ی فارسی متن پهلوی اشکانی رساله‌ی مانوی موعظه‌ی روحبلبل تویسرکانی، آزادهزهره زرشناسفرزانه گشتاسپفرهنگ و زبان‌های باستانیبهمن 1395
76معناشناسی «خسر» در قرآن کریم با تکیه بر روش تحلیل ساختاریبنی علی، سوسنمریم قبادیهادی رهنماعلوم قرآن وحدیثمهر 1397
77بررسی چیستان در متون ایرانی کهنبهبودی، شیواکتایون مزداپورامید ملاک بهبهانیفرهنگ و زبانهای باستانیمهر 1391
78تحلیل و نقد گزارش های سفرنامه نویسان خارجی از اوضاع سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خوزستان در دوره قاجاربهنام، حسینناصر تکمیل همایونالهامه مفتاحتاریخ گرایش ایران اسلامیمهر 1390
79بررسی تطبیقی فتوح عرب‌ها در ایران دو قرن اول هجری با تکیه بر شهرهای نهاوند و بخارابیگی، سمیهسیدمحمدرحیم ربانی‌زادهصفورا برومندتاریخ ایران اسلامی گرایش ایران اسلامیاسفند 1394
80حاکمیت و مشروعیت آل بویهپرمهر، ساراپروین ترکمنی آذرشهرام یوسفی فرتاریخ ایران اسلامیبهمن 1387
81مناظرات مسلمانان با اقلیت‌های دینی در عصر اول عباسیپرنیان، زهرهسیدمحمدرحیم ربانی‌زادهنیره دلیرتاریخ ایران دوره اسلامیاردیبهشت 1396
82تصویر‌پردازی هنری در کتاب «تمام نهج البلاغه» بر اساس دیدگاه سید قطب، با تأکید بر صحنه‌های مرگ و جهان پس از آنپروانه، سینازینه عرفت پورمعصومه نعمتی قزوینیزبان و ادبیات عربیبهمن 1394
83ترجمه و واژه‌نامه‌ی سه‌زبانه‌ی زند-اوستا-فارسی یسن 28پرویزی، نجمهکتایون مزداپورمنظر رحیمی ایمنفرهنگ و زبان‎های باستانیخرداد 1389
84تشکیلات دیوان استیفاء و مناسبات ارضی و مالیاتی در ایران از حمله ی مغول تا پایان حکومت ایلخانانپسرکلو، مختارالهامه مفتاحپروین ترکمنی آذرتاریخ ایران دوره اسلامیمرداد 1389
85بررسی جهت گیری سیاست های بازرگانی خارجی ایرانپورباقر، زهراابراهیم التجائیفرزاد هاشمیاقتصاد گرایش علوم اقتصادیدی ۱۳۹۲
86فرهنگ و ادبیات عامیانه ی مردم تنکابنپورخلیلی، عقیلحسین نجفدریجعفر مقدسزبان و ادبیات فارسیپاییز 1386
87تحلیل آیین‌ها و نمادهای پادشاهی در شاهنامهپوریانی، فاطمهفرانک جهانگردعلیرضا شعبانلوزبان و ادبیات فارسیمهر1400
88بررسی ترجمه انگلیسی به فارسی متون اخبار سیاسی بر پایه یک نظریه تحلیل گفتمانپیری، زینت‎الساداتمحمد دبیرمقدماحمد صفارمقدمزبان‌شناسی گرایش همگانیخرداد 1388
89بررسی گویش بختیاری روستای کَلتِندِرِ سُفلی براساس محفوظات شعرگونه «َننِه مسعُود»تاج‌احمدی، فریدونحمیدرضا دالوندسیروس نصراله‌زادهفرهنگ و زبان‎های باستانیشهریور 1398
90بررسی فراوانی واژه های مصوب فرهنگستان در حوزه زیست شناسی در کتاب‌درسی زیست شناسی دوره پیش دانشگاهیتاجیک، پونهشهین نعمت زادهایران کلباسیزبان شناسی گرایش همگانیخرداد 1388
91استعاره‌های مفهومی خشم در زبان فارسی : رویکردی شناختی و پیکره‌ایتباری، فاطمهآزیتا افراشیسید مصطفی عاصیزبان‌شناسی همگانیشهریور 1394
92بازتاب فرهنگ عمومی و عامیانه در اشعار عالم‏تاج قائم‏مقامی، مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشیترکاشوند، معصومهابوالقاسم رادفرعبدالحسین فرزادزبان و ادبیات فارسیبهمن 1387
93بررسی تجربی نظریه چرخه‌های تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تاکید بر شوک مخارج دولتیتقدیری، علیرضاکامران ندریسید حسین میر‌جلیلیعلوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظریشهریور 1391
94سیمای جامعه در شاهنامه (با تأکید بر بخش تاریخی)تقی زاده ورزنی، رضافرنگیس پرویزیحسین نجفدریزبان و ادبیات فارسیزمستان 1386
95وطنیات در اشعار جواهریتنکابنی، معصومهعلیرضا میرزا محمّدفیروز حریرچیزبان و ادبیات عربشهریور 1388
96سبک‌شناسی مقایسه‌ای تمهیدات و لوایح با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گراتوتونچیان، نازنینطاهره ایشانییحیی مدرسیزبان و ادبیات فارسیاردیبهشت 1394
97مفهوم‌سازی استعاری عشق در دو حوزه‌ی عواطف و روابط انسانی در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره‌بنیادتوکلی گارماسه، مسعودمصطفی عاصیآزیتا افراشیزبان شناسی همگانیاسفند 1395
98بررسی لفظ و معنا از نظر قدما تا قرن هفتم هجریتوکلی‌لشکاجانی، نرجستقی پورنامداریانعبدالحسین فرزادزبان و ادبیات فارسیشهریور 1394
99بررسی یسن 26 (اوستا و زند)ثبوت، زهرامهشید میرفخراییمحمدتقی راشد محصلفرهنگ و زبان های باستانیدی 1392
100بررسی اندیشه‌ها‌ی ملامتیه در آثار منظوم قرن هشتم (بررسی موردی اشعار سلمان ساوجی، عماد فقیه و کمال خجندی)جان‌محمدی، علیطاهره ایشانیزهرا پارساپورزبان و ادبیات فارسیشهریور 1395
101استعاره‌های حوزه مفهومی «غم» در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره‌ایجاوید، سمیهآزیتا افراشیسید مصطفی عاصیزبان‌شناسی گرایش همگانیتیر 1396
102تحلیل و مقایسه تقابل‏ها در تمثیل‏ها و نمادهای مثنوی معنوی و غزلیات شمس براساس نظریه ساختارگرایی (با تاکید بر کلان‏نمادهای شیر، باز و خورشید)جباری، سمیهزهرا حیاتیفرانک جهانگردزبان و ادبیات فارسیمهر 1398
103بررسی مقایسه‌ای فراخوانی میراث در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزادهجدیدی، لیلامعصومه نعمتی قزوینیصابره سیاوشیزبان و ادبیات عربیخرداد 1394
104بررسی متن اوستایی اوگمدیچاجعفری دهقی، شیمازهره زرشناسکتایون مزداپورفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور ١٣87
105ایمان و کفر در مثنوی حدیقه الحقیقه، منطق الطیر و مثنوی مولویجعفری، فرزادتقی پورنامداریانسهیلا صارمیزبان و ادبیات فارسیمهر 1386
106شناسایی و مقوله بندی داده های تاریخ اجتماعی در متون منتخب تاریخی قرون 5و4 هجریجمشیدیان‌حیدر، فروزانشهرام یوسفی‌فرپروین ترکمنیآذرتاریخ ایران دوره اسلامیمهرماه 1391
107تطبیق آرایه‌های ادبی ترجمان البلاغه و البلاغه الواضحهجهان‌تیغ، انسیهسیّد حمید طبیبیانابوالقاسم رادفرزبان و ادبیات فارسیشهریور 1388
108طرحی برای استفاده از پیکره‌های زبانی در فرهنگ‌نگاریجهانگردی، کیومرثمصطفی عاصییحیی مدرسیزبان‌شناسی گرایش همگانیشهریور 1389
109بررسی و آزمون وجود بیماری هزینه بامول در مخارج عمومی سلامت و آموزش در ایرانجهانیان، سحرعزت اله عباسیانابراهیم التجاییعلوم اقتصادیمهر1397
110نمادپردازی زیورآلات در اوستاجورابچی ابوالحسنی، شبنمکتایون مزداپورفرزانه گشتاسبفرهنگ و زبان‌های باستانیمهر 1394
111بررسی عوامل موثر بر ارتقای کمی و کیفی برنامه های ترکیبی طنز در سیمای جمهوری اسلامی ایران : از دیدگاه متخصصان، مدیران و فعالان رسانهایجوکاری، بدریهامیرعبدالرضا سپنجیحسین بصیریان جهرمیمدیریت رسانهمهر 1397
112استعاره‌های مفهومی از منظر معنی‌شناسی شناختی، یک تحلیل پیکره‎مدارجولایی، کامیارافراشی، آزیتامصطفی عاصیزبان‌شناسی همگانیاسفند 1391
113تصویرگرایی در شعر سعدی یوسف (در دو دیوان النجم و الرماد و بعیداً عن السماء الاولی)چنانی، منازینه عرفت پورمعصومه نعمتی قزوینیزبان و ادبیات عربآذر 1396
114نهادهای تربیت بدنی از 1299 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایرانچهری، سمیهناصر تکمیل همایونالهام ملک زادهتاریخ گرایش ایران اسلامیبهمن 1392
115بررسی متن اوستایی و زند «آتش بهرام نیایش» (خرده اوستا)حاتم‌پور کنی، فرزانهزهره شناسفاطمه جدلیفرهنگ و زبان‌های باستانیدی 1389
116بررسی رشد گفتمان نوشتاری کودکان 9 تا 12 سالة فارسی‌زبان بر مبنای کاربرد ابزارهای انسجام: رویکردی نقش‌گراحاجی رضایی، امینآتوسا رستم بیک تفرشیمصطفی عاصیزبان‌شناسی همگانیشهریور 1394
117تحلیل ساختاری و مضمونی نمایشنامه‌های محمّد چرمشیر (دهۀ هشتاد)حاجی یوسفی، لیلامریم شریف‌نسبابوالقاسم رادفرزبان و ادبیات فارسیشهریور 1391
118بررسی یسن 13 اوستا - زندحبیبی، آرزومهشید میر فخراییمحمد تقی راشد محصلفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1392
119بررسی ارتباط متغیرهای اجتماعی و واجی در گفتار فارسی زبانان تهرانیحبیبی، طیبهیحیی مدرسیآزیتا افراشیزبان شناسی همگانیشهریور 1393
120تاریخ سیاسی- اجتماعی ایل دنبلی(تا شورش 1214ق)حجتی، صادقاحسان اشراقیشهرام یوسفی‌فرتاریخ ایران دوره اسلامیمهر 1388
121بررسی مقایسه ای شخصیت‌پردازی در رمان‌های طیور ایلول و جای خالی سلوچحسن پور، راحلهصابره سیاوشیرمضان رضاییزبان و ادبیات عربیتیر 1394
122بررسی معیارهای نقد آزاد بلگرامی و خان‌آرزو (با تاکید بر تذکره ها و رسائل نقد آزاد و آرزو)حسنی حاجیوند، محسنتقی پورنامداریانزهرا پارساپورزبان و ادبیات فارسیشهریور 1395
123رویکرد شناختی به نمادها در اشعار سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالثحسنی، سیروسفاطمه راکعیآزیتا افراشیزبان‌شناسی گرایش همگانیخرداد 1397
124تحلیل ارزش‌های اخلاقی در شعر بشار بن بردحسین‌پور، سیدیوسفزینه عرفت‌پوریدالله رفیعیزبان و ادبیات عربیاسفند‏ ماه 1397
125بررسی تطبیقی گناهان کبیره در دومتن سغدی و متون اوستایی با تاکید بر گناه کشتن...حسین‌زاده بهتاش، لعیازهره زرشناسفرزانه گشتاسبفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1393
126بررسی ارجاع در آثار مولفان خردسال با تکیه بر متغیر جنسیتحسینی خو، زهرامحمد دبیر مقدمیحیی مدرسی تهرانیزبان‎شناسی همگانیدی 1392
127اردیبهشت یشت و دعای ائیریما ایشیوحسینی ملایری، الههزهره زرشناسکتایون مزداپورفرهنگ و زبان‌های باستانیتیر 1391
128نقد و بررسی و شرح و تحلیل دیوان جمیل بثینهحسینی، جبارسیدحمید طبیبیانعلیرضا میرزامحمدزبان و ادبیات عربیمهر 1387
129سبک‌شناسی قصائد و غزلیات فخر الدین عراقیحسینی، سیدشهاب الدینعبدالحسین فرزادعلیرضا شعبانلوزبان و ادبیات فارسیشهریور 1391
130بررسی و پژوهش واژگان و اصطلاحات علوم «جانور شناسی، پزشکی(تشریح)، گیاه شناسی، دارو شناسی، سنگ شناسی و ستاره شناسی» در شعر روزگار پیش از اسلامحسینیان فر، نجمهقیس آل قیسسید حمید طبیبیانزبان و ادبیات عربشهریور 1389
131نقش و جایگاه وزیر در دروه سامانیحقی دانالو، داوودپروین ترکمنی آذرالهامه مفتاحتاریخ ایران دوره اسلامیبهمن 1390
132ترجمه و واژه‌نامة سه‌زبانة زند ـ اوستا ـ فارسی یسن هفت ها (یسنة هپتنگهائیتی)حقیقت پژوه زارع، ساراکتایون مزداپورزهره زرشناسفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1391
133دراسة بیانیة لمعانی مرثیة سقوط بغداد للشاعر سعدی الشیرازیحکیم زاده، زهرافیروز حریرچیعلیرضا میرزا محمدزبان وادبیات عربشهریور 1389
134بررسی تاثیرتحریم تجاری بر رابطه تجاری ایران و کشورهای عضو اکوحمزه گردشی، سبیکهسید حسین میر جلیلیجلال منتظریتوسعه اقتصادی و برنامه ریزیدی 1398
135تطبیق بررسی چهار اثر از چهار نویسنده ی زن خانم‌دالووی اثر ویرجینیا‌وولف،آدمکش‌کور اثر مارگارت‌اتوود، خانه‌ی‌ادریسی‌ها اثر غزاله علی‌زاده، کولی‌کنار‌آتش اثر منیرو‌روانی‌‌پور بارویکرد اجتماعیحیدری دزفولی، عذراابوالقاسم رادفرعبدالحسین فرزادزبان و ادبیات فارسیآذر 1388
136میزان تأثیرپذیری آوایی و واژگانی گونه کردی ایلامی از زبان فارسیحیدری‎زادی، محسنیحیی مدرسیایران کلباسیزبان‌شناسی گرایش همگانیاسفند 1388
137بررسی نظریه شهریار ایرانی بر پایه منابع اساطیری و متون نخستین قرون اسلامیحیدرینیا، صادقغلامحسین زرگرینژادالهامه مفتاحتاریخ ایران دوره اسلامیبهمن 1383
138جغرافیای تاریخی دُرُحخامس‌پناه، فداحسیننیره دلیرمحمدامیر احمدزادهتاریخ ایران اسلامیمهر ۱۳۹۴
139پژوهشی در سه رساله عرفانی سوانح غزالی، لعمات عراقی، اشعة اللمعات جامیخدابنده‌لو، غلامرضاسید حمید طبیبیانفرنگیس پرویزیزبان و ادبیات فارسیاسفند 1386
140شناسایی و مقوله بندی و تحلیل داده های تاریخ اجتماعی در سفرنامه های خارجیان از سلطنت مظفرالدین شاه تا شروع جنگ جهانی اول (1313-1332ﻫ.ق )خدامرادی، مصطفیشهرام یوسفی‌فرعلیرضا ملایی توانیتاریخ گرایش ایران اسلامیبهمن 1392
141روابط دولت ایران با سلاطین و حکام افغان طی سال‌های 1264ـ1210ﻫ.قخزایی، یعقوبناصر تکمیل همایونالهامه مفتاحتاریخ، گرایش ایران دوره اسلامیدی 1386
142ملامح الإبداع فی شعر أمل دنقلخسروی چیتگر، محمدرمضان رضائیصابره سیاوشیزبان و ادبیات فارسیمهر 1392
143شرح و تحلیل و بررسی قصیدهٴ یتیمة سوید بن أبی کاهل یشکریخسروی سوادجانی، نرگسفیروز حریرچیعلیرضا میرزامحمدزبان و ادبیات عرباسفند 1389
144بازتاب عناصر اجتماعی در دیوان ظهیر فاریابیخسروی، مجیدفرنگیس پرویزیمحسن خلیجی اسکویی مینو فطوره‌چیزبان و ادبیات فارسیاسفند 1387
145بررسی تطبیقی دو گونه زبان فارسی سیرجان و پاریزخشوعی پاریزی، مصطفیزهره زرشناسمصطفی عاصیفرهنگ و زبان‌های باستانیبهمن 1389
146سرکوب مالی و عوامل ایجاد کننده محدودیت بر بازارهای مالی در اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی محاسبه پذیر)خلج زاده، مهدیحسین صادقیابراهیم التجائیعلوم اقتصادیاسفند ماه 1394
147جلوه‌های شعر تغزلی در مثنوی‌های تعلیمی عطّار نیشابوریخلیل پور، فرزانهتقی پورنامداریانابوالقاسم رادفرزبان و ادبیات فارسیاسفند 1385
148بررسی تحلیلی ترجمۀ استعاره، در جزءهای 21 تا 21 قرآن کریم بر اساس نظریۀ پیتر نیو مارک (بررسی موردی ترجمه های ناصر مکارم شیرازی، بهاءالدین خرمشاهی و طاهره صفارزاده)خندان، عباسرمضان رضائییدالله رفیعیزبان و ادبیات عربیتیر 1397
149شعر الصعالیک و قیمته الأخلاقیه و الإجتماعیهخواجه پور، سید علیرضاقیس آل قیسسید حمید طبیبیانزبان و ادبیات عرباسفند 1389
150اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایلات و عشایر ایران در سفرنامه های خارجیان دوره قاجارخورج، مرضیهناصر تکمیل همایونحسن زندیهتاریخ گرایش ایران اسلامیآذر 1391
151مقدّمه، تصحیح و تعلیقات «شروق‌الانوار»خوشدل، سیاوشابوالقاسم رادفرتقی پورنامداریانزبان و ادبیات فارسیشهریور 1390
152شخصیت‌پردازی در اسکندرنامه و خسرو و شیرین نظامی گنجویدادفر، سیده بنفشهزهرا پارساپورمریم عاملی رضاییزبان و ادبیات فارسیمهر 1391
153بررسی زبانشناختی و محتوایی یسن 16 (اوستا و زند)دالوند، آیدامهشید میرفخراییمحمدتقی راشد محصلفرهنگ و زبان‌های باستانیمهر 1392
154بررسی کاربرد اصطلاحات و ضرب المثل ها در روزنامه همشهری (رویکردی زبان شناختی و جامعه شناختی)دانشفر، شیداایران کلباسیشهین نعمت زادهزبان شناسی همگانیشهریور 1389
155بررسی جنبه‌های زیبایی شبه‌ جمله در دیوان شمس و تدوین فرهنگ آنداوری، سهیلاابوالقاسم رادفرفرانک جهانگردزبان و ادبیات فارسیبهمن 1391
156اقلیم و مسائل اقلیمی در آثار دولت‌آبادیداوودی مازندرانی، فاطمهتقی پورنامداریانجعفر مقدّسیزبان و ادبیات فارسیبهار 1385
157مسئلۀ شر از دیدگاه الهیات پویشی (دیوید گریفین)دربندی داریان، هاجراعظم قاسمیمالک شجاعی جشوقانیفلسفه دینشهریور 1396
158مطالعه ای در ورود و جابجایی قبایل غز در جامعه ایران عصر سلجوقیدشتکی نیا، فرهادشهرام یوسفی فرپروین ترکمنی آذرتاریخ ایران دوره اسلامیبهمن 1387
159استعاره‌های مفهومی دشمنی: رویکردی شناختی و پیکره‌ایدهدشتی، نرجس‎ساداتآزیتا افراشیسید مصطفی عاصیزبان‌شناسی همگانیاردیبهشت 1396
160تحلیل ساختار و مضمون داستانک های معاصر فارسیدولتیان، سمیهتقی پورنامداریانمریم شریف نسبزبان و ادبیات فارسیخرداد 1388
161بازنمایی برخی ساخت های دستوری و گفتمانی در گفتار کودکان 3 تا 5 ساله فارسی زبان شهرستان گلپایگاندیانتی، معصومهمحمد دبیرمقدمیحیی مدرسیزبان­شناسی همگانیدی 1391
162بررسی میزان تاثیر تورم و نا اطمینانی تورمی بر معوقات بانکی در ایران (1384-1392)دیده‌بان نژاد، بهارهاحمد مجتهدابراهیم التجائیعلوم اقتصادیشهریور 1394
163آشنایی‌زدایی نحوی در سورۀ مبارکۀ توبهدیوانی، عباسزینه عرفت‌پوریدالله رفیعیزبان و ادبیات عربیشهریور 1398
164بررسی میزان تناسب موسیقی زبان شاهنامه با زمینه های معنایی آنذاکری، گیتاعلیرضا شعبانلوعبدالحسین فرزادزبان و ادبیات فارسیشهریور 1395
165مقایسه شخصیت پردازی داستانی و نمایشی در سه فیلم اقتباسی از ادبیات معاصر: « گاو» ، « دایره مینا»، « آرامش در حضور دیگران»ربیعی، شیمازهرا حیاتیاصغر فهیمی فرزبان و ادبیات فارسیاسفند 1395
166بررسی جنبه‎های نو‎گرایانه در اشعار حسن بن هانی الاهوازی ( ابونواس )رجب زاده نوبخت، نیرهفیروز حریرچیعبدالحسین فرزادزبان و ادبیات عربشهریور 1389
167تصحیح ،مقدّمه و تعلیقات دیوان مانی شیرازی ( بر اساس چهار نسخه )رجبی نیا، مریمابوالقاسم رادفرجعفر مقدّسزبان و ادبیات فارسیمهر 1387
168بایزید بسطامی در متون عرفانی تا قرن هشتم و تدوین فرهنگ اقوال بایزیدرحیمی، سلمانتقی پورنامداریانعلیرضا شعبانلوزبان و ادبیات فارسیمهر 1392
169استعاره‌های مفهومی بهشت در قرآن کریمرستمی شیرین آبادی، راضیهاحمد پاکتچی آزیتا افراشیسید مصطفی عاصیزبان‌شناسی همگانیبهمن 1395
170جملات شرطی در زبان فارسی: رویکردی شناختیرستمی، مهدیمحمد دبیرمقدمایران کلباسیزبان‌شناسی گرایش همگانیدی 1389
171بررسی جهان‌بینی و سبک شعری جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانیرسولی، یوسفجعفر مقدّسفرنگیس پرویزیزبان و ادبیات فارسیمهر 1389
172تحلیل دستوری و محتوایی رشن یشترشنو، مریمزهره زرشناسفرزانه گشتاسبفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1395
173بازتاب عناصر اجتماعی در دیوان خواجوی کرمانیرشیدی، سمیهفرنگیس پرویزیمحسن خلیجی اسکوبی مینو فطوره‌چیزبان و ادبیات فارسیبهمن 1387
174روابط سیاسی ایران و بلژیک در دوره قاجار (براساس اسناد وزارت امورخارجه)رضاپور، عباسصفورا برومندنیره دلیرتاریخ گرایش ایران دوره اسلامیشهریور 1394
175وصف طبیعت در معلقات سبعرضایی تفتی، نسیبهعلیرضا میرزا محمدفیروز حریرچیزبان و ادبیات عربیاردیبهشت 1390
176بررسی شفافیت و تیرگی معنایی در واژه‌های غیر‌بسیط زبان فارسیرضایی، حمیدآزیتا افراشیفریبا قطرهزبان شناسی همگانیشهریور 1390
177تحلیل زبان شاعرانه در آثار منثور مهدی اخوان ثالثرضایی، سیدعلیابوالقاسم رادفرفرانک جهانگردزبان و ادبیات فارسیدی 1397
178جستجو درباره شخصیت های تاریخی و اساطیری پیش از اسلام در پنجه نظامیرضایـی، طیبهکتایون مزداپورسهیلا صارمیفرهنگ و زبان‎های باستانیمهر 1386
179دراسة و تحلیل القیم الخلقیة فی المعلقات السبع و مقارنتها مع القرآن الکریمرضایی، فاطمهعلیرضا میرزا محمدقیس آل قیسزبان وادبیات عربیتیر1392
180سبک‌شناسی تطبیقی حکایت‌های تفسیر سوره‌ی یوسف (احمدبن محمدبن زید طوسی) با داستان‌های کشف‌الاسرار ( ابوالفضل میبدی): پژوهشی در چارچوب فرانقش متنیرضائی لاکسار، حسینحسین صافیطاهره ایشانیزبان‌شناسی همگانیشهریور 1394
181بررسی آثار و احوال سیّد محمود شهاب الدّین آلوسی (1217-1270هـ.ق) با تکیه بر آثار ادبیرمضانی زین آباد، مهدیرمضان رضائییدالله رفیعیزبان و ادبیات عرببهمن 1397
182تکرار و تقابل در لالاییهای فارسی: تبیینِ زبان‌شناختیِ گرایش‌های زیبا‌شناختیِ کودکرمضانی واسوکلایی، احمدعلیمحمد حق‎شناساحمد صفارمقدمزبان‌شناسی گرایش همگانیشهریور 1385
183تحلیل و طبقه‌بندی مجاز مفهومی در داستان کوتاه معاصر فارسی با رویکرد زبان‌شناسی شناختیرنجبران، نفیسهآزیتا افراشیآتوسا رستم‌بیکزبان‌شناسی گرایش همگانیخرداد 1398
184تحلیل ساختاری و مضمونی نمایشنامه‌های اکبر رادی (دهه چهل و پنجاه)رون، مهساتقی پورنامداریانمریم شریف‌نسبزبان و ادبیات فارسیاسفند 1386
185بررسی تطبیقی عملکرد رهبری در قیام جنگل و قیام جنوبریاحی، اعظمالهامه مفتاحناصر تکمیل همایونتاریخ ایران اسلامیمهر 1387
186سیر تغییر معنایی واژه "کفر" در تفاسیر و ترجمه ها ی فارسی قرن 10 تا 15ریاحی، حدیثمریم قبادیزهرا محققیانعلوم قرآن و حدیثشهریور 1397
187نقد و بررسی و تحلیل شرح ابوهلال عسکری بر دیوان ابو محجن ثقفیزارعی، اسماءفیروز حریرچیعلیرضا میرزا محمدزبان و ادبیات عرببهمن 1389
188تحلیل گفتمان نفثه المصدور با رویکرد انتقادی فرکلافزالکان، صدیقهطاهره ایشانیسیده مریم عاملی رضاییزبان و ادبیات فارسیمهر 1399
189شرح و توضیح واژگان ، عبارات دشوار و اعلام مناقب العارفینزاهدی، محمدحسین نجفدریفرنگیس پرویزیزبان و ادبیات فارسیدی 1387
190محاسبه هزینه‌های رفاهی تورم در ایرانزائری، محمدکامران ندریسیدمحمدرضا امیریتهرانیزادهعلوم اقتصادیاسفند 1391
191بررسی اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کرمان در دوره قراختائیانزنـدیه، مجتبیاللهیار خلعتبریالهامه مفتاحتاریخ، گرایش ایران دوره اسلامیشهریور 1386
192استعاره‌های مفهومی حوزه شادی و لذت از منظر معنی‌شناسی شناختی، یک تحلیل پیکره‌مدارزورورز، مهدیسآزیتا افراشیسید مصطفی عاصیزبان‌شناسی همگانیدی 1392
193بازتاب مسائل اجتماعی و باورهای مذهبی در دیوان سیف فرغانیزینیوند، محمدصادقجعفر مقدسفرنگیس پرویزی محسن خلیجیزبان و ادبیات فارسیبهمن 1387
194نمودهای پسامدرنیسم در آثار سیمین دانشور نوآوری‌های سیمین دانشور در ادبیات داستانی معاصرسادات اصغری، محیاحسین پایندهتقی پورنامداریانزبان و ادبیات فارسیمرداد 1387
195سبکشناسی متون تاریخی عصر صفویسادات دربندی، مائدهفرانک جهانگردابوالقاسم رادفرزبان و ادبیات فارسیاسفند 1393
196بررسی تطبیقی نقش‌نماهای گفتمان در دو متن روایی تاریخ بیهقی و داستان‌های هوشنگ گلشیریسادات عابدی، مهسامحمد دبیرمقدمحسین صافیزبانشناسی همگانیاردیبهشت 1394
197شیوه فرهنگ نـــگاری ابوحاتم رازی در " کتاب الزینه"سرمدی، لقمانسید مصطفی عاصیعبدالحسین فرزادزبان شناسی همگانیاسفند 1386
198بررسی نقش متغیر های کلان اقتصادی بر امنیت غذایی خانوار ایرانی (بررسی موردی محصولات زراعی کشاورزی)سروش مهر، شهربانوزهرا عابدیابراهیم التجائیعلوم اقتصادیآبان 1391
199بررسی عوامل مؤثر بر دام درآمد متوسط در ایران و مقایسه آن با تجربه مالزی، تایلند، کره جنوبی و چینسعادت، حسینسید حسین میرجلیلیامین محسنی چراغلوعلوم اقتصادیدی 1396
200ادبیات منظوم سوگ و سور لرستانسعیدی مهر، سهیلاحسین نجفدریابوالقاسم رادفرزبان و ادبیات فارسیمرداد 1387
نمایش ۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۱