کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۴۳۴۰

وظایف دانشجو در فرآیند نگارش پایان نامه بر اساس زمانبندی تحصیل (در مقطع کارشناسی ارشد)

 

نیمسال دوم:

-        مراجعه به امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی جهت اطلاع از لیست اساتید مجاز به همکاری در پایان   نامه های کارشناسی ارشد

-        انتخاب استاد راهنما با تایید شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده

-        تعیین استاد مشاور توسط شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده

-        تعیین موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد

-        تکمیل فرم انتخاب موضوع توسط دانشجو

-        تصویب موضوع پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده

-        بررسی پیشینه موضوع توسط دانشجو در سامانه ایران داک (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)

-        تحویل فرم پاسخ بررسی پیشینه به استاد راهنما و امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی

 

نیمسال سوم

-        دریافت فرم طرحنامه از امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی و یا از وب سایت پژوهشگاه

-        تکمیل طرحنامه توسط دانشجو زیر نظر استاد راهنما

-        بررسی و تصویب طرحنامه در شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده

-        ارائه طرحنامه همراه با صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده و پاسخ استعلام ایران داک به امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی جهت بررسی و تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه (مخصوص دانشجویان رشته علوم اقتصادی، دین و رسانه و مدیریت رسانه)

-        اخذ ابلاغیه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه توسط دانشجو (شروع رسمی نگارش پایان نامه)

 

نیمسال چهارم

-        شروع رسمی نگارش پایان نامه توسط دانشجو زیر نظر استاد راهنما و استاد مشاور و مطابق با شیوه نامه نگارش پایان نامه

-        تکمیل فرم گزارش پیشرفت ادواری (دو ماه یکبار) نگارش پایان نامه و تایید آن توسط استاد راهنما و رییس پژوهشکده و تحویل آن به امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی

 

 

-    دریافت فرم اعلام آمادگی دفاع از امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی و تایید آن توسط استاد راهنما مبنی بر آماده بودن پایان نامه برای دفاع پس از گذشت حداقل 5 ماه از تاریخ تصویب طرحنامه در شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده .

-        تعیین استاد داور توسط رییس پژوهشکده (داور باید حتما از اساتید خارج از پژوهشگاه باشد).

-    دریافت فرم تعیین زمان جلسه دفاعیه توسط دانشجو از امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی برای انتخاب زمان برگزاری دفاع توسط هیات داوران

-        برگزاری جلسه دفاعیه

-        تکمیل برگ ارزشیابی پایان نامه توسط هیات داوران

-   در صورتی که زمان دفاع دانشجو از 5 نیمسال برای همه رشته ها (رشته های زبان شناسی همگانی و فرهنگ و زبانهای باستانی 6 نیمسال) گذشته باشد به ازای هر نیمسال نیم نمره از نمره پایان نامه کسر می شود و شهریه ثابت از دانشجو اخذ خواهد شد.

-        اصلاح ایرادات مطرح شده از هیات داوران توسط دانشجو و تایید آن توسط استاد راهنما

-        ثبت پایان نامه در سامانه ایران داک و دریافت کد رهگیری توسط دانشجو و ارائه آن به امور پژوهشی

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۶