پرسش و پاسخ

تعداد بازدید:۳۶۰۷

پرسشهای متداول در ارتباط با پژوهش دکتری1- پژوهش ورزی در چند ترم و در کدامین ترمها باید انجام پذیرد؟
در 2 ترم و در ترمهای دوم و سوم


2- دانشجوی دکتری چه زمانی میتواند از رساله خود دفاع کند؟ 
از پایان ترم هفتم 


3- تصویب طرحنامه دکتری در شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه منوط به کدام شرایط می باشد؟
ارائه نمره زبان و گذراندن امتحان جامع


4- آیا برای برگزاری پیش دفاع دکتری نیاز به ارائه مقاله می باشد؟ خیر


5- آیا برای برگزاری دفاع دکتری ارائه مقاله الزامی می باشد؟ بله


6- برای دفاع دکتری حتما باید مقاله چاپ شده باشد یا گواهی پذیرش مقاله هم کفایت می کند؟
گواهی چاپ مقاله هم کفایت می کند.


7- برای دفاع دکتری  ارائه چند مقاله یا گواهی پذیرش مقاله الزامی می باشد ؟
برای دانشجویان دکتری آموزشی – پژوهشی 1 مقاله یا گواهی و برای دانشجویان پژوهش محور 2 مقاله یا گواهی الزامی باشد. 


8- ارائه مقاله یا گواهی پذیرش مقاله برای دفاع دکتری باید دارای چه مشخصاتی باشد؟
باید علمی – پژوهشی ، مستخرج از رساله و با ذکر نام استاد راهنما باشد.

 

9- فاصله ی زمانی از تاریخ تصویب پورپوزال تا دفاع چه مدت باید باشد ؟ 

شش ماه 


10- برای دفاع دکتری حضور چند داور الزامی و دارای چه شرایطی است ؟
3 داور که یکی از آنان باید دارای مرتبه دانشیاری و نیز یکی از آنان باید خارج از پزوهشگاه یعنی داور مدعو باشد.
 


 

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۷