شرایط استفاده از وام ضروری برای دانشجویان جدید الورود

تعداد بازدید:۲۷۹۱

   شرایط استفاده از وام ضروری برای دانشجویان جدید الورود

 

 به اطلاع دانشجویان جدیدالورود دوره‌های روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌رساند،  برای استفاده از وام ضروری در زمان تحصیل با توجه به موارد ذیل به امور  دانشجویی مراجعه نمایند :

مدارک لازم :

•        تکمیل فرم درخواست ( دریافت فرم بعد از فراخوان عمومی امور دانشجویی  برای درخواست وام)

 •        ارائه سند تعهد محضری با حکم کارگزینی ضامن

•        ارائه شماره حساب به نام دانشجو در بانک تجارت

•        ارائه اسناد بر حسب نوع رویداد

شرایط :

•        دارابودن اولویت نیاز مالی، عدم استفاده از بورسیه، مأموریت تحصیلی و اشتغال به کار

تذکر مهم: -1 وام ضروری به دانشجویانی که در نتیجه رویدادهای ذیل با مشکل مالی مواجه شده‌اند، حداکثر تا 6 ماه پس از وقوع رویداد تعلق می گیرد .

•        وقوع حوادث طبیعی زلزله، سیل، خشکسالی و ...

•        آتش سوزی

•        تصادف

•        فوت یکی از بستگان درجه یک

•          بیماری

•        خرید عینک طبی

•        پیش پرداخت مسکن استیجاری

•        هزینه پایان نامه تحصیلی

•        هزینه خرید لوازم کمک آموزشی

•        تبصره-  متقاضیان وام ضروری فقط در طول سنوات مجاز مندرج در ماده (9) آیین نامه نحوه استفاده از وامهای صندوق رفاه دانشجویان می‌توانند درخواست وام نمایند .

 

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۶