نحوه تسویه حساب دانشجویان با امور دانشجویی

تعداد بازدید:۴۲۰۰

نحوه تسویه حساب دانشجویان با امور دانشجویی

 

1)       همراه داشتن کارت دانشجویی

2)        تحویل کلید کمد دانشجویی در صورت در اختیار داشتن کمد

3)      تسویه حساب

 

مراحل تسویه حساب دانشجویانی که از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده نموده‌اند:

 

                                        وام تحصیلی و مسکن

  نوع وام دریافتی                       وام ودیعه مسکن

                                          وام ضروری

                                      

نحوه تسویه حساب دانشجویانی که از وام تحصیلی ، مسکن و  ضروری  استفاده نموده‌اند :

1-    مراجعه به امور دانشجویی و دریافت فیش واریز بانکی به میزان 10% وام دریافتی و پرداخت مبلغ مذکور.

2-    مهلت مراجعه به امور دانشجویی و پرداخت مبلغ اعلام شده حداکثر تا 8 ماه پس از تاریخ دفاع می‌باشد.

v    در صورت عدم مراجعه دانشجو در مهلت مقرر،  دانشجو بایستی کلیه بدهی خود را به صورت یکجا بپردازد.

3-    تحویل فیش واریزی دانشجو به امور دانشجوئی

4-     مراجعه به امور دانشجویی ( چهار روز پس از پرداخت فیش نقدی) برای دریافت دفترچه اقساط.

5-     دریافت دفترچه اقساط و پر کردن فرم رسید دفترچه اقساط .

 

نحوه تسویه حساب دانشجویانی که از وام ودیعه مسکن استفاده نموده‌اند :

     1-  مراجعه به امور دانشجویی بعد از تاریخ دفاع )حداکثر 3 ماه) و دریافت فیش واریز بانکی به میزان وام دریافتی و پرداخت مبلغ مذکور.

    2-  مراجعه به امور دانشجویی ( چهار روز پس از پرداخت فیش نقدی ) برای تسویه حساب .

 

تذکر مهم:

دانشجویانی که در مقطع قبل دفترچه اقساط دریافت نموده‌اند،  در صورت عدم پرداخت سه قسط از اقساط دفترچه برای تسویه حساب در این مقطع بایستی کلیه بدهی مقطع قبل خود را یکجا واریز نمایند.

 

 

 

 

امور دانشجویی تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۶