الهام ابراهیمی

تعداد بازدید:۳۶۷۲

  رزومه در سیماپ 
   

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    
 

 

اطلاعات فردی
الهام ابراهیمی
تاریخ تولد: ۱۳۶۲
پست الکترونیک: e.ebrahimi@ihcs.ac.ir / ebr.elham@gmail.com    
سایت آکادمیک:          www.elhamebrahimi.ir
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشانی: تهران- بزرگراه کردستان- خیابان دکتر صادق آئینه‌وند (۶۴ غربی)- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 

تحصیلات

دکتری- مدیریت منابع انسانی- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (۱۳۹۰-۱۳۹۴)

کارشناسی ارشد- مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (۱۳۸۶-۱۳۸۸)

کارشناسی- مهندسی صنایع- دانشگاه علم و صنعت (۱۳۸۰-۱۳۸۵)

 

تألیفات (کتاب)

قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام (1394). مدیریت ریسک منابع انسانی، تهران: انتشارات کتاب مهربان- چاپ دوم.

قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام (1395). طبقه‌بندی مشاغل و حقوق و مزایا (مدیریت منابع انسانی پیشرفته)، تهران: انتشارات کتاب مهربان.

ابراهیمی، الهام (139۶). مدیریت منابع انسانی؛ کسب مزیت رقابتی (ریموند نوئه و همکاران، ۲۰۱۷، ادیشن دهم)، تهران: انتشارات کتاب مهربان.

 

سوابق کاری و پژوهشی
 •    استادیار پژوهشکده مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۶ تاکنون)
 • عضو کارگروه تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۷)
 • عضو کارگروه بازنگری ساختار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۷)
 •  مجری فاز مدیریت ریسک منابع انسانی در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (۱۳۹۶ تاکنون)
 • همکار طرح باز طراحی نظام جذب و استخدام در سازمان تأمین اجتماعی (۱۳۹۶ تاکنون)
 • مجری طرح طراحی الگوی فرهنگ مطلوب سازمانی و سنجش آن در مؤسسه اعتباری کوثر (۱۳۹۵-۱۳۹۶)
 • مشاور منابع انسانی شرکت ارتباط الکترونیکی فردا- بانک آینده (۱۳۹۶ تاکنون)
 • همکار طرح جانشین‌پروری و مدیریت استعداد در شرکت همراه اول (۱۳۹۶ تاکنون)
 • مجری طرح ممیزی بر اساس استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران- مرکزمجری و همکار در طرح‌های کانون ارزیابی کارکنان، تدوین مدل شایستگی، ارزیاب کانون، تنظیم گزارشات بازخور فردی و مدیریتی، طراحی تمرین‌های کانون و ارائه بازخور شفاهی (۱۳۹۳ تاکنون)
 • بانک ملی ایران- شرکت همراه اول- بانک شهر- شهرداری تهران- شرکت ملی صنایع مس ایران- شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)- شرکت امداد خودرو- شرکت صنعت فولاد شادگان- جشنواره استعدادیابی فرصت دانشگاه تهران- صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران- راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران- شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
 •  سرارزیاب و ارزیاب جایزه منابع انسانی ۳۴۰۰۰ در شرکت‌های تجارت الکترونیک ارتباط فردا (بانک آینده)- کتابخانه ملی ایران- شرکت داروسازی شهید قاضی- شرکت تأمین سرمایه امین- بیمه سامان- شرکت بورس- شرکت فرابورس (۱۳۹۶-۱۳۹۷)
 • مجری فاز ذهن‌کاوی طرح بررسی میزان کارآمدی قوه قضائیه و راهکارهای ارتقای آن درقوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۵)
 • مجری فاز ذهن‌کاوی طرح طراحی الگوی مطلوب و سنجش فرهنگ سازمانی بانک دی و ارائه راهکارهای بهبود آن (۱۳۹۳-۱۳۹۴)
 •  کارشناس برنامه‌ریزی منابع انسانی- وزارت نیرو- سازمان توسعه برق ایران (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
 • کارشناس برنامه‌ریزی و بهبود سیستم‌ها- وزارت نیرو- سازمان توسعه برق ایران (۱۳۸۹-۱۳۹۲)

 

 • تألیفات (مقالات)

 •  ابراهیمی، الهام، محمدی ساردو، مهسا و شجاع، علی (۱۳۹۷). واکاوی و تبیین پیامدهای شغلی و سازمانی بازاریابی داخلی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره ۱۰، شماره ۳، ۷۵-۱۰۰.
 •  ابراهیمی، الهام، قلی‌پور، آرین، مقیمی، سید محمد و قالیباف اصل، حسن (۱۳۹۶). تحلیل و سنجش ریسک‌های منابع انسانی با استفاده از تکنیک‌های دیمتل فازی و مشابهت فازی، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره ۶، شماره ۱، ۲۳-۱.
 •  ابراهیمی، الهام، شجاع، علی و پیرانی، ندا (۱۳۹۶). بررسی تأثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری: نقش تعدیلگر اخلاق کار اسلامی، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره ۹، شماره ۳، ۴۶۲-۴۳۹.
 • فرهی، علی، ابراهیمی، الهام، سلطانی و محمدرضا، هوشنگی، مهدی (۱۳۹۶). طراحی و تبیین الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی و سنجش آن: کاربرد رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: بانک دی)، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، دوره ۶، شماره ۲، ۲۵-۱.
 •  ابراهیمی، الهام، قلی‌پور، آرین (۱۳۹۵). گونه‌شناسی ریسک‌های منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک: کاربرد رویکرد کیفی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی،  دوره ۶، شماره ۲، ۲۶-۱.
 • قلی‌پور، آرین و ابراهیمی، الهام (۱۳۹۵). مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره ۹، شماره ۳۲، ۹۶-۷۳.
 •  ابراهیمی، الهام، فتحی، محمدرضا (۱۳۹۵). ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی با رویکرد نقاط مرجع استراتژیک، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره ۸، شماره ۳، ۲۸-۱.
 •  فرهی، علی، سلطانی، محمدرضا، ابراهیمی، الهام و قنبری مال‌خلیفه، مصیب (۱۳۹۵). ارائه الگویی جهت ارزیابی و تحلیل وضعیت فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: یکی از سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح)، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، دوره ۳۹، شماره ۱، ۳۶-۱۷.
 •  ابراهیمی، الهام، قلی‌پور، آرین، مقیمی، سید محمد و قالیباف اصل، حسن (۱۳۹۴). طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره ۷، شماره ۲، ۲۴-۱.
 •  فرهی، علی، فضائلی، احمد و ابراهیمی، الهام (۱۳۹۴). معرفی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی با رویکرد کیفی و ذهن‌کاوی مدیران، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، دوره ۴، شماره ۴، ۶۴-۳۱.
 •  سلطانی، مرتضی، ابراهیمی، الهام و فتحی، محمدرضا (۱۳۹۴). تحلیل روابط متقابل میان شاخص‌های سرمایه اجتماعی با استفاده از تکنیک فازی دیمتل، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره ۲، شماره ۲، ۲۲۰-۱۹۹.
 • ابراهیمی، الهام، فتحی، محمدرضا و سلطانی، مرتضی (۱۳۹۴). تدوین مدل یکپارچه ارزیابی سرمایه‌های فکری با استفاده از تکنیک‌های اولویت‌بندی فازی و مشابهت فازی، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره ۱۳، شماره ۱، ۲۴۶-۲۲۹.

 

 • تألیفات (مقالات)- ادامه

 • آقازاده، هاشم، حقیقی، محمد و ابراهیمی، الهام (1390). بررسی تأثیر ابعاد بصری و اطلاعاتی بسته‌بندی بر تصمیم خرید، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 7، 135-111.
 • ابراهیمی، الهام و حسان، مریم (1393). بررسی رابطه میان سرمایه‌های انسانی، سازمانی و رابطه‌ای به عنوان ابعاد عمده سرمایه‌های فکری (مطالعه موردی: شرکت ملی پتروشیمی). دومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی. تهران.
 •  کریمی زارچی، محمد، ابراهیمی، الهام، فتحی، محمدرضا و دهقان، مائده (1393). تحلیل کانونی رابطه میان رقابت‌پذیری جهانی و  سهولت انجام کسب و کار. کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی. تهران.
 • محقر، علی، آزاددخت، احسان، ابراهیمی، الهام و فتحی، محمدرضا (1393). شبیه‌سازی رویکردهای استراتژیک بانک ملّت بر مبنای روش پویایی‌های سیستمی. کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه و تعالی کسب و کار. تهران.
 • محقر، علی، نوربخش، همایون، ابراهیمی، الهام و فتحی، محمدرضا (1393). تحلیل کارایی شرکت‌های مخابرات استان‌های ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها  ‏و شاخص مالم‏کوئیست. کنفرانس بین المللی ابزارها و تکنیک‌های مدیریت. تهران.
 •                 Gholipour, A, & Ebrahimi, E. (2018). Fuzzy Multi-criteria decision making approach for human capital evaluation of municipal districts, Int. J.   Hum.  Capital  Urban Manage  , 3(1), 1-8.
 •                 Ebrahimi, E.& Fathi, M. R (2017). Using fuzzy DEMATEL and fuzzy Similarity to develop a human capital evaluation model, International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, 24(6), 616-635. (Indexed in Thomson Reuters master journal list-WOS)
 •                 Ebrahimi, E., Fathi, M. R. & Irani, H.R. (2016). A New Hybrid Method based on Fuzzy Shannon’s Entropy and Fuzzy COPRAS for CRM Performance Evaluation (Case Study: Mellat Bank), Iranian Journal of Management Studies, 9(2), 333-358. (Indexed in Thomson Reuters master journal list-WOS)
 •             Safari, H. & Ebrahimi, E. (2014). Using Modified Similarity Multi Attribute Decision Making Technique to rank countries in terms of Human Development Index, Journal of industrial engineering and management, 7(1), 254-275. (Indexed in Thomson Reuters master journal list-WOS
 •                 Rastgar, A.A., Ebrahimi, E. & Hessan, M. (2014). The effects of personality on Protean and Boundaryless career attitudes, International Journal of Business Management and Economics, 1(1), 1-5.
 •                 Seyyed Javadein, R., Ebrahimi, E. & Fathi, M.R. (2014). Ranking Employees based on their Career Orientation: Considering Protean and Boundaryless Career Attitudes, Global Journal of Management Studies and Researches, 1 (3), 136-142.

                  Jafarnejad Chaghooshi, A., Fathi, M.R., Avazpour, R. & Ebrahimi, E. (2014). A Combined Approach for Supplier Selection: Fuzzy AHP and Fuzzy VIKOR, International Journal of Engineering Sciences, 3(8), 67-74.)

 • سوابق تدریس دانشگاهی

 • دانشگاه تهران- کارشناسی ارشد- روش تحقیق/ مسائل جاری در مدیریت/ نظریه‌های سازمان و مدیریت (۱۳۹۵ تا کنون)
 •  دانشگاه الزهرا- کارشناسی ارشد- روش تحقیق/ مدیریت منابع انسانی (۱۳۹۵ تا کنون)
 •  دانشگاه علامه طباطبایی- کارشناسی ارشد-  برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی/ مدیریت رفتار سازمانی/ روش تحقیق (۱۳۹۴ تا کنون)
 •  ارشد-  مدیریت منابع انسانی/ مدیریت رفتار سازمانی/ مبانی سازمان و مدیریت/ کاربرد آمار در مدیریت (۱۳۹۳ تاکنون)
 •  دانشگاه دولتی قم- کارشناسی و کارشناسی ارشد-  روش تحقیق/ مدیریت منابع انسانی/ مدیریت رفتار سازمانی/ مدیریت استراتژیک (۱۳۹۳-۱۳۹۴)

 

 • برگزاری دوره آموزشی برای سازمان‌ها
  • وزارت نفت
  • مدیریت ریسک منابع انسانی- گروه صنعتی بارز- کرمان
  • مدیریت استراتژیک منابع انسانی- وزارت نفت
  • مبانی انگیزش و کاربردهای آن- وزارت نفت
  • روش‌های تحقیق کیفی در علوم انسانی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم افزار QSR Nvivo- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • آشنایی با مبانی مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی- شرکت گل‌گهر
  • آشنایی با مبانی مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی- شرکت پلی پروپیلن جم
  • آشنایی با مبانی مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی- سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
  • آشنایی با مبانی مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی- دانشگاه تهران
  • آشنایی با کلیات مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی- شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات مهیمن

 

 • راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه
  • راهنمای پایان‌نامه دکترا با عنوان «طراحی مدلی جهت سنجش میزان آمادگی  برای  بازاریابی همه کاناله»، دانشگاه تهران (۱۳۹۷).
  • راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی رابطه میان فلات‌زدگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: بانک شهر استان قم)»، دانشگاه تهران (۱۳۹۵-۱۳۹۶).
  • راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تبیین و بررسی مدل پیشایندها و پسایندهای تعادل کار و زندگی (مورد مطالعه :  شرکت ملی گاز ایران)»، دانشگاه تهران (۱۳۹۵-۱۳۹۶).
  • مشاور پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی و تبیین مدل فرهنگ سازمانی مطلوب در شرکت ملی گاز ایران (۱۳۹۶-۱۳۹۷)»، دانشگاه تهران (۱۳۹۶-۱۳۹۷).
  • مشاور پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارزش گذاری شرکت های بورسی بر اساس  DDM  به روش نرخ بازده داخلی»، دانشگاه تهران (۱۳۹۶-۱۳۹۷).
  • مشاور پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «پیاده‌سازی مدل ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی در شرکت مگاموتور»، دانشگاه ارشاد دماوند (۱۳۹۶-۱۳۹۷).

 

 • داوری مقالات و همکاری با مجلات
  • داور فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • داور فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای مدیریت منابع انسانی- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  • داور فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رفتار سازمانی- انجمن مدیریت رفتار سازمانی
  • دبیر تخصصی و داور فصلنامه(IJMS)  Iranian Journal of Management Studies -دانشگاه تهران
  • داور فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های مدیریت عمومی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • داور فصلنامه تخصصی International Journal of Human Capital in Urban Management (IJHCUM) - شهرداری تهران
  • داور جشنواره قدردانی از پایان نامه‌ها و رساله‌های برتر علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶

 

 • تقدیرنامه‌ها
  • رتبه اول فارغ التحصیلان دکترا رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران-139۴
  • دانشجوی برگزیده دکترا در سومین جشنواره آموزشی دانشگاه تهران-1393
  • رتبه اول فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران-1388
  • دانشجوی برگزیده کارشناسی ارشد در اولین جشنواره آموزشی دانشگاه تهران-1388
  • دانشجوی برگزیده کارشناسی ارشد در اولین جشنواره علمی آموزشی استاد علی‌اکبر فرهنگی-1388
  • داور برگزیده فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران-1395
  • پایان‌نامه برگزیده دکترا در سومین جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران-۱۳۹۶

 

 

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی research center ihcs پژوهشگاه

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۰