درباره پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تعداد بازدید:۷۴۹۲۹

ریاست پژوهشگاه:      دکتر موسی نجفی 

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی:  دکتر یحیی فوزی   

معاونت مالی اداری و مدیریت منابع: دکتر عبداله قنبرلو

معاونت کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی : دکتر سید رضا حسینی

                                                                  

آدرس: تهران-بزرگراه کردستان-خیابان دکتر صادق آئینه وند ( ۶۴ غربی )
کدپستی: 1437774681
صندوق پستی: 14155-6419
تلفن: 88046891-93
فاکس: 88033617
پست الکترونیک: info@ihcs.ac.ir

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی research center ihcs پژوهشگاه

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۴۰۰