مطالب مرتبط با کلید واژه

مکتب ایرانی امنیت


تدوین نخستین دانشنامه ایرانی امنیت برای اولین بار در ساحت علمی کشور

تدوین نخستین دانشنامه ایرانی امنیت برای اولین بار در ساحت علمی کشور دانشنامه ایرانی امنیت  Iranian Encyclopedia of Security مرکز مطالعات جامعه و امنیت مفتخر است تا در راستای انجام طرح‌های مربوط به فاز دوم طرح کلان مطالعات امنیت ...