تدوین نخستین دانشنامه ایرانی امنیت برای اولین بار در ساحت علمی کشور

تعداد بازدید:۱۹۲۵

تدوین نخستین دانشنامه ایرانی امنیت برای اولین بار در ساحت علمی کشور

دانشنامه ایرانی امنیت

 Iranian Encyclopedia of Security

مرکز مطالعات جامعه و امنیت مفتخر است تا در راستای انجام طرح‌های مربوط به فاز دوم طرح کلان مطالعات امنیت اجتماعی برای نخستین بار در ساحت علمی کشور، دانشنامه‌ای جامع با عنوان دانشنامه ایرانی امنیت را در دستور کار خود قرار دهد. به‌واقع، مرکز مطالعات جامعه و امنیت بر آن است تا با تعمیق و تعمیم مطالعات منظومه‌ای در زمینه امنیت اجتماعی بومی، مکتب ایرانی امنیت (تهران) را با تمرکز بر مطالعات امنیت جامعه‌ای تاسیس کرده و بتواند در آینده به‌مثابه مرجعی علمی در این زمینه مورد استناد قرار گیرد. در واقع، مکتب ایرانی امنیت بر پایه نظریه مبنای امنیت اجتماعی تکوین یافته است که این نظریه مبنا ضمن تلاش به‌منظور حفظ ساحت علمی در پی ارائه چهارچوبی بومی در بستر فرهنگ ایرانی- اسلامی است و دانشنامه امنیت در این راستا یک کتاب مرجع علمی و دانشگاهی محسوب می‌شود که در آن مفاهیم و مولفه‌های شاخص و اساسی امنیت جامعه‌ای به شکلی دقیق و منقح تعریف و تبیین شده‌اند. دانشنامه ایرانی امنیت اثری است حاوی دانش تخصصی در حوزه امنیت که با رعایت ویژگی‌هایی چون: اختصار، استناد، گزیده‌نویسی و جامعیت در قالب مدخل‌های اصلی و فرعی با استفاده از توان کارشناسان جامعه علمی به‌صورت جمعی تولید، و عرضه می‌شود و می‌تواند پشتوانه­ای مهم برای ارائه نظریه مبنای امنیت اجتماعی تلقی گردد. اهمّ اهداف نگارش و تدوین دانشنامه امنیت عبارتند از:

1-      تعیین و تعریف اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با امنیت،

2-       تامین نیازهای علمی محققان و پژوهشگران حوزه امنیت،

3-      حساس‌نمودن جامعه دانشگاهی نسبت به ملاحظات و دغدغه‌های امنیت کشور،

4-      کمک به تصمیم‌سازان از طریق تغذیه علمی ـ نظام‌مند آنان،

5-      استفاده از تخصص دانشوران رشته‌های مرتبط برای تقویت دانش و ادبیات امنیت،

6-      تولید متن مرجع و ادبیات معتبر و تخصصی در باب امنیت،

7-      جمع‌آوری مجموعه مطالب و مفاهیم بومی- منطقه‌ای در مجموعه‌ای واحد و پردازش علمی آنها،

8-      تقویت نوآوری و همکاریهای مولد بین مراکز اجرایی و دانشگاهی در موضوع امنیت،

9-      تدوین و انتشار دانشنامه امنیت که بتواند بیانگر اعتبار علمی جامعه ایرانی باشد.

 

کلید واژه ها: دانشنامه ایرانی امنیت گروه پژوهشی جامعه و امنیت طرح کلان ملی امنیت اجتماعی مکتب ایرانی امنیت

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۸