مطالب مرتبط با کلید واژه

امنیت


مکتب ایرانی امنیت

مکتب ایرانی امنیت   تدوین نظریه مبنای امنیت اجتماعی برای نخستین بار در ساحت پژوهش نظری مرکز مطالعات جامعه و امنیت در نظر دارد تا پس از حدود دو دهه فعالیت پژوهشی پیرامون مقوله امنیت اجتماعی  یا به عبارت دقیقتر جامعه ای به ...

برگزاری شانزدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - دکتر وحید شقاقی

گزارش جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی با موضوع « شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و امنیت » با ارائه آقای دکتر وحید شقاقی در تاریخ  سه شنبه ۱۳-۷-۹۵   در این جلسه که در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار ...

برگزاری هفدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - دکتر مهدی رجبیون

گزارش نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی با موضوع « ضرورت طراحی نظام جامع تولید آمارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران» با ارائه آقای دکتر مهدی رجبیون در تاریخ  سه شنبه ۴-۸-۹۵   در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و ...