برگزاری هفدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - دکتر مهدی رجبیون

تعداد بازدید:۹۱۸

گزارش نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی با موضوع « ضرورت طراحی نظام جامع تولید آمارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران» با ارائه آقای دکتر مهدی رجبیون در تاریخ  سه شنبه ۴-۸-۹۵

 

در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، دبیر کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی،‌ با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در راستای تشکیل کمیته آمارهای امنیت خاطر نشان کردند که اقداماتی در راستای جامه عمل پوشانیدن به ایده طراحی نظام جامع آمارهای امنیتی از سوی مرکز مطالعات جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صورت گرفته است. در ادامه دکتر رجبیون به معرفی برخی از مهمترین ضرورتهای طراحی نظام جامع آمارهای امنیتی پرداخته و دستیابی به این مهم را موجب بوجود آمدن ضمانت اجرایی لازم در جهت نظارت بر فعالیتهای تولید آمارهای امنیتی در کشور، بوجود آمدن هماهنگی بین نهادهای تولیدکننده آمارهای امنیتی در سطح ملی و یکسان شدن تعاریف و مفاهیم در اقلام آمارهای امنیتی و اطلاعاتی تولیدی سازمانها دانستند.

ایشان در ادامه با احصاء اجزاء نقشه طراحی نظام جامع تولید آمارهای امنیتی کشور این امر را عاملی مهم در ایجاد سه نوع همسویی ساختاری، رفتاری و فرایندی دانسته و تحقق آنرا مستلزم ایجاد شبکه کلان زنجیره یکپارچه ارزشی به جای زنجیره های ارزشی در طراحی نظام جامع تولید آمارهای امنیتی کشور دانستند؛ چراکه یکپارچگی و شبکه ای دیدن زنجیره های تولید آمارهای امنیتی کشور منجر به تولید آمار بروز، جامع، واقعی، قابل اعتماد، کم هزینه و متناسب با نیازهای آماری کاربران و  تصمیم گیران جامعه می گردد .

 

 

کلید واژه ها: آمارهای امنیتی امنیت امنیت اجتماعی گروه پژوهشی جامعه و امنیت شاخص سازی کرسی مطالعات راهبردی

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۸