اخبار - آرشیو

علم، جامعه و تاریخ در همه گیری کرونا
نشست تخصصی گروه تاریخ علم و فلسفه علم و فناوری

علم، جامعه و تاریخ در همه گیری کرونا

گروه تاریخ علم و فلسفه علم و فناوری از پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم، در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۷ ، نشست تخصصی پیرامون «علم, جامعه و تاریخ در همه گیری کرونا» برگزار می کند. از علاقمندان جهت شرکت در این نشست مجازی دعوت به عمل می آید. در افتتاحیه این نشست، که رأس ساعت ۱۰ شروع خواهد شد، ابتدا ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جناب آقای دکتر قبادی سخنرانی خواهند کرد.

ادامه مطلب