برنامه دوره دکتری فلسفه علم و تکنولوژی

تعداد بازدید:۱۷۸۲

برنامه دوره دکتری فلسفه علم و تکنولوژی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  • برنامۀ درسی

این برنامه شامل 12 واحد از دروس اجباری(اصلی) مطابق جدول (1) و 4 واحد از دروس انتخابی مطابق جدول شماره (2) است که با نظر استاد راهنما و مدیرگروه انتخاب می‌شود. در صورت تشخیص استاد راهنما دانشجو موظف به اخذ تعدادی از دروس جبرانی است.

جدول شماره (1) : دروس اجباری (دروس اصلی)

ردیف

درس

تعداد واحد

1

2

3

4

5

6

فلسفۀ علم پیشرفته 1

فلسفۀ علم پیشرفته 2

فلسفۀ علوم انسانی و اجتماعی

تاریخ علم و تکنولوژی

فلسفۀ علوم خاص

فلسفۀ تکنولوژی

2 واحد

2 واحد

2 واحد

2 واحد

2 واحد

2 واحد

12 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این امکان وجود دارد که در یک ترم بنا بر تمایل دانشجویان و اساتید گروه از طریق پیش ثبت نام و رسیدن به حد نصاب، درس‌هایی مانند «تاریخ علم و تکنولوژی» یا «فلسفۀ علوم خاص» به دلیل تنوع مباحث از سوی دو استاد ارایه شود. مثلاً (مباحث تاریخ پزشکی، تاریخ ریاضی، تاریخ فیزیک، تاریخ نهادهای علمی، تاریخنگاری علم، فلسفۀ فیزیک، فلسفۀ ریاضی، فلسفۀ پزشکی و ...)

  • پژوهش‌ورزی به عنوان دو واحد پیش‌نیاز محسوب می‌شود که به شکل هر ترم نیم واحد و در طول چهار ترم ارائه می‌گردد.

 

 

جدول شماره (2) دروس اختیاری ارائه شده

دریف

درس

تعداد واحد

1

2

سمینار (در راستای رساله)

مطالعۀ انفرادی (در راستای رساله: نگارش پروپوزال)

2 واحد

2 واحد

4 واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان تا قبل از اخذ درس سمینار و مطالعۀ انفرادی فرم انتخاب استاد راهنما را پر می‌کنند، تا مطالعات خود در درس سمینار و مطالعۀ انفرادی را با مشورت استاد راهنما جهت‌دهی کنند.

  • آزمون جامع

پس از اخذ نمرات قبولی در درس‌ها  بر اساس مصوبات شورای گروه و تحصیلات تکمیلی برگزار می‌شود.

  • نگارش طرح‌نامۀ دکتری

پس از اخذ نمرۀ قبولی در آزمون جامع، طرح‌نامۀ دکتری از سوی دانشجو و با تصویب اساتید راهنما و مشاور و شوراهای مربوطه در چارچوب مقررات تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه ارایه می‌شود.

  • رسالۀ دکتری

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰