برنامه دوره دکتری فلسفه دین

تعداد بازدید:۲۵۸۷

برنامه دوره دکتری فلسفه دین

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  • برنامۀ درسی

این برنامه شامل 14 واحد از دروس اجباری(اصلی) مطابق جدول (1) و 4 واحد از دروس انتخابی مطابق جدول شماره (2) است که با نظر استاد راهنما و مدیرگروه انتخاب می‌شود. در صورت تشخیص استاد راهنما دانشجو موظف به اخذ تعدادی از دروس جبرانی است.

جدول شماره (1) : دروس اجباری (دروس اصلی)

ردیف

درس

تعداد واحد

1

2

3

4

5

6

7

علم و دین

زبان دین

تجربه دینی

ایمان و عقلانیت

دین و معنای زندگی

تصورات مختلف از خدا

عدل الهی و مساله شر

2 واحد

2 واحد

2 واحد

2 واحد

2 واحد

2 واحد

2 واحد

14واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهش‌ورزی به عنوان دو واحد پیش‌نیاز محسوب می‌شود که به شکل هر ترم نیم واحد و در طول چهار ترم ارائه می‌گردد.

 

 

جدول شماره (2) دروس اختیاری ارائه شده

 

ردیف

درس

تعداد واحد

1

2

سمینار (در راستای رساله)

مطالعۀ انفرادی (در راستای رساله: نگارش پروپوزال)

یا

موضوعاتی در فلسفه ی دین (این موضوعات منتخب از سرفصل های دکتری فلسفه ی دین است.)

2 واحد

2 واحد

4 واحد در دو نیم سال

4 واحد

 

  • دانشجویان تا قبل از اخذ درس سمینار و مطالعۀ انفرادی فرم انتخاب استاد راهنما را پر می‌کنند، تا مطالعات خود در درس سمینار و مطالعۀ انفرادی را با مشورت استاد راهنما جهت‌دهی کنند.

  • آزمون جامع

پس از اخذ نمرات قبولی در درس‌ها  بر اساس مصوبات شورای گروه و تحصیلات تکمیلی برگزار می‌شود.

  • نگارش طرح‌نامۀ دکتری

پس از اخذ نمرۀ قبولی در آزمون جامع، طرح‌نامۀ دکتری از سوی دانشجو و با تصویب اساتید راهنما و مشاور و شوراهای مربوطه در چارچوب مقررات تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه ارایه می‌شود.

  • رسالۀ دکتری

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۴۰۰