برنامه دوره دکتری حکمت متعالیه

تعداد بازدید:۱۷۹۰

برنامه دوره دکتری حکمت متعالیه

گروه پژوهشی فلسفه اسلامی و حکمت معاصر

پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  • برنامه درسی

این برنامه شامل 36 واحد است که 18 واحد از آنها به دروس (اصلی و تخصصی) مطابق جدول (1) و 18 واحد از آنها به رساله اختصاص دارند. 12 واحد از دروس پیش‌نیاز نیز مطابق با جدول (2) در صورت لزوم با نظر استاد راهنما و مدیرگروه انتخاب می‌شوند.

 

جدول شماره (1) : دروس اجباری (دروس اصلی)

ردیف

نام درس

اصلی

تخصصی

جمع

نظری

عملی

1

انسان‌شناسی در حکمت متعالیه

2

32

32

-

2

فلسفه اخلاق و حکمت متعالیه

2

32

32

-

3

معرفت‌شناسی و حکمت متعالیه

2

32

32

-

4

فلسفه سیاسی و حکمت متعالیه

2

32

32

-

5

الهیات طبیعی و حکمت متعالیه

2

32

32

-

6

نوآوری‌های فلسفی صدرالمتألهین

2

32

32

-

7

فلسفه صدرالمتألهین (1)

2

32

32

-

8

فلسفه صدرالمتألهین (2)

2

32

32

-

9

فلسفه صدرالمتألهین (3)

2

32

32

-

10

رساله

18

11

مجموع واحدهای اصلی و تخصصی

36

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره (2) دروس پیش‌نیاز

ردیف

نام درس

پیش‌نیاز

جمع

نظری

عملی

1

عرفان نظری

2

32

32

-

2

عرفان تطبیقی

2

32

32

-

3

وجودشناسی در حکمت متعالیه

4

64

64

-

4

طبیعیات در حکمت متعالیه

2

32

32

-

5

زبان انگلیسی

2

32

32

-

6

مجموع واحدهای پیش‌نیاز

12

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*پژوهش‌ورزی نیز به عنوان دو واحد پیش‌نیاز محسوب می‌شود که در در طول چهار نیمسال و به ارزش نیم‌واحد در هر نیمسال، ارائه می‌گردد.

  • آزمون جامع

این آزمون در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار می‌شود:

الف)آزمون جامع کتبی که 40 درصد از کلّ نمره آزمون جامع را به خود اختصاص می‌دهد در هر سال در دو نوبت (اردیبهشت و آذر) و پس از اخذ نمرات قبولی در درس‌ها بر اساس مصوبات شورای گروه و تحصیلات تکمیلی برگزار می‌شود.

ب) آزمون جامع شفاهی که 60 درصد از کلّ نمره آزمون جامع را به خود اختصاص می‌دهد، شامل دفاع دانشجو از طرحنامه پژوهشی (پروپوزال) مصوب خود در حضور استادان راهنما، مشاور و داور و در چارچوب مقررات تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه است. 

  • پژوهش‌و‌نگارش و دفاع از رساله دکتری

فرآیند پژوهش‌و‌نگارش و دفاع از رساله که پس از تصویب طرحنامه در گروه، شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده، شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه و اخذ ابلاغیه آغاز می‌شود، شامل ارائه دو گزارش ششماهانه از روند پیشرفت کار، برگزاری جلسه پیش‌دفاع و برگزاری جلسه دفاع با حضور استادان راهنما، مشاور و داور خواهد بود.

*دانشجویان ملزم هستند تا پیش از برگزاری جلسه دفاع از رساله خود، گواهی قبولی در آزمون تافل (51 از 100) یا اشتمال (60 از 100) را به مدیر گروه و کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی ارائه کنند.

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۴۰۰