اخبار - آرشیو

آینده فلسفه دین و امکانات پیش رو
مدرسه زمستانی فلسفه دین

آینده فلسفه دین و امکانات پیش رو گالری

مدرسه زمستانه فلسفه دین با عنوان «آینده فلسفه دین و امکانات پیش رو» به همت گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ پنجم الی هشتم دی ماه ۱۴۰۰ در قالب ۱۴ جلسه دو ساعته، معادل ۲۸ ساعت سخنرانی به صورت آنلاین برگزار گردید.

ادامه مطلب